Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine

703 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeyle, Başbakanlık hukuk müşavirleri, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri ile aynı maaşı alacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Temmuz 2018 12:36, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2018 11:26
Bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine

703 sayılı KHK ile bir ayrıcalık da Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine tanındı.

703 sayılı KHK'nın 221 inci maddesinde yer alan "Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan hukuk müşavirleri, kadro sınırlaması ile bağlı olmadan bulundukları kadro ve dereceleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılır. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun eki (IV) sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği hakkındaki hükümler uygulanır. Bunların Başbakanlıkta geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde geçmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş olan kadrolarda herhangi bir sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır." hükmüyle, Başbakanlık Hukuk Müşavirleri halihazırda diğer hukuk müşavirlerinden ayrıcalıklı olan Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirlerine eşitlendi.

Bu hükmün anlamı, birinci derecede 3000 ek göstergeli olan ve makam tazminatı bulunmayan Başbakanlık Hukuk Müşavirlerine, 3600 ek gösterge ve 3000 makam tazminatı verilmesi, maaş olarak da 2.500-3.000 TL arasında bir artış anlamına gelmektedir.

Normalde bu haklardan faydalanan hukuk müşavirleri sadece Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirleri(6 kişi) iken 703 sayılı KHK'nın zikredilen hükmüyle bu kapsam biraz daha genişletildi. Bu durum, Cumhurbaşkanlığının, diğer Bakanlıkların ve Genel Müdürlüklerin Hukuk Müşavirleri aleyhine eşitsizlik oluşturmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber