1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
27 Aralık 2018 08:48
Yazdır
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

27 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30638

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2019 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar ile açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatı uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için,

A. Tebligat talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 38 TL posta gideri alınması;

a) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde, ilgilisince Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin Lefkoşa Büyükelçiliğine gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına doğrudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 70 TL posta gideri alınması,

a) İlgilisince Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebliğ talebinde bulunulması halinde ilgili ülkede bulunan dış temsilciliğe gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b) Bunun dışındaki tebliğ taleplerinin ilgili ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilmesi,

c) Tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınarak;

a) Amerika Birleşik Devletleri adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden "ABC Legal adına Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA" (ABA routing no: 12l000248 belirtilmek suretiyle) 95 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte "ABC LEGAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA" adresine gönderilmesi,

b) Avustralya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden tebliğ yapılacak adres, posta kodu 2 ile başlayan New South Wales (NSW) Eyaletinde 67 Avustralya Doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaletinde 357 Avustralya Doları, posta kodu 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa başkent Darwin'in 20 km uzağındaki Palmerston'a kadar olan yerler ve yapılacak en fazla üç ziyaret için 165 Avustralya Doları, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmeti karşılığının 105.70 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km'lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3.75 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi bir saati aşıyorsa, her ilave saat başına 33.15 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse 19 Avustralya Doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına, diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya Doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya Doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya Doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmesinin,

c) Bahamalar yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde masraf talep edildiğinden muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD Doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ç) Belçika adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 170 Avro'nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve evrakın doğrudan "MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles BELGIQUE" adresine gönderilerek, tebliğ işlemi sonucunda Belçika makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

d) Estonya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlar genellikle ücretsiz olmakla birlikte adli memur aracılığıyla yapılan tebligatlarda masraf talep edildiğinden 60 Avro veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

e) Fransa adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, "Chambre Nationale des Huissiers de Justice" adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adı ve soyadı ile birlikte dosya referans numarası yazılmak suretiyle "BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministere de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale (D3) 13, Place Vendöme, 75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilmesi,

f) Kanada adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarında çekin (çeklerin alıcısı kısmına "Ministry of Finance" yazılması, ayrıca "Canada" ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilmesi,

Tebliğ yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada Doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Government of Alberta" yazılması, ayrıca "Canada" ifadesinin eklenmemesi,

Diğer taraftan çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığından bu hususa dikkat edilmesi,

g) Kuzey İrlanda adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 50 GBP veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve tebliğ işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi,

ğ) Litvanya adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, "Chamber of Judicial Officers of Lithuania" adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity 126198978" hesabına, 110 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA" adresine gönderilmesi,

h) San Marino adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, "Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino" adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX" hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino" adresine gönderilmesi,

ı) Singapur yetkili makamlarınca yerine getirilecek tebligat işlemlerinde adrese teslim yöntemine göre, 20 ila 50 Singapur Doları değişen bir hizmet bedeli ve ilave olarak hizmet sertifikası damga harcı karşılığı 20 Singapur Doları (olmak üzere toplam 70 Singapur Doları) masraf talep edildiğinden ve Singapur Dolarının ülkemizde dolaşımda bulunmaması nedeniyle ABD Doları veya Türk Lirası karşılığının mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

i) Yunanistan adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, "Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights" adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA" hesabına, 50 Avro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Transparency & Human Rights, Directorate of Pardon Award and International, Judicial Co-operation, Section of International Judicial Co-operation in, Civil Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 / GREECE" adresine gönderilmesi,

B. İstinabe talebinde;

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 38 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasına yönelik adli yardım taleplerinin, doğrudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bağlı olduğu KKTC Çalışma Bakanlığına gönderilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

2) Diğer ülkeler için ise 70 TL posta gideri alınması, ilgilisince Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi,

3) Bilirkişi incelemesi gerektiren hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi taleplerde, istinabe masrafı yabancı adli makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 500 TL'nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması,

4) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 TL, Türkiye'de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL'nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanarak yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

5) Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden tanık dinlenmesine yönelik istinabe taleplerinde dinlenecek her bir tanık için 1.200 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

6) Danimarka makamlarına istinabe talebi kapsamında iletilen DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka Kronu (DKK) (Baba, anne ve çocuk dahil) (40 DKK transfer ücreti dahil), adres tespiti taleplerinde 115 DKK (40 DKK transfer ücreti dahil) ücretin ilgilisince mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi, kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücretin Kopenhag Büyükelçiliği "Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK" hesabına yatırılması,

7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkili makamlarınca istinabe taleplerinin yerine getirilmesinde masraf talep edildiğinden 100 ABD Doları tutarındaki ücretin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve ilave ücretlerin de taraflarca karşılanacağı hususunda "Taahhütname" alınması,

8) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden, ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adli makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir "Taahhütname" alınması,

III. Masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istendiği durumlarda, avansın talep eden kurumun kendi hesabına veya veznesine yatırılması,

IV. Genel olarak adli yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra yabancı ülke adli makamlarınca ülkemizde tedavülü bulunmayan para cinsinden masraf ödenmesinin istenmesi halinde talep eden ülkede de tedavülde bulunması muhtemel ABD Doları gibi bir para cinsinden borçlanılmak suretiyle aracı banka aracılığıyla istenen para cinsinden ödemenin gerçekleşmesinin sağlanması,

V. Adli yardım talepli olması veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların re'sen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a- istenen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

b- yabancı adli makamlarca peşinen istenen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanarak makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının sevk yazısında belirtilmesi,

c- avans olarak vezneye yatırılması istenen masrafların depo edilmemesi, bununla birlikte işlemin tamamlanmasından sonra istenen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılmasının sağlanması,

ç- "taahhütname" alınmaması,

VI. Uygulamaya 1/1/2019 tarihinde başlanması,

gerektiği Tebliğ olunur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
02:02 - Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret02:00 - CHP'li Bülbül: Kurallar ihlal edilmek için konulmuştur01:47 - Özhaseki: FETÖ'ye arsa verdi diye kanıt göstersinler adaylıktan çekilirim01:46 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama01:15 - Kütüphaneler haftası için Erdoğan'dan özel klip01:07 - HDP ve CHP ittifakının ses kaydı yayımlandı00:08 - Adliyede, en rahat yerlerde çalışmak, çalışma barışını bozuyor00:08 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik00:06 - Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik00:03 - En çok seçmen artışı olan iller
00:02 - 26 Mart 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Canını hiçe sayarak eşya taşıma anı23:45 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Golan Tepeleri' tepkisi!23:37 - Sanal tehditlere karşı devriyedeler23:34 - Soylu: PKK ile iltisaklı olanlar seçilirse açığa alınacak23:30 - Yerli turist oraya akın ediyor23:23 - ABD Başkanı Trump'ın Golan kararına tepki yağdı!23:21 - YÖK görevde yükselme sınavının soru ve cevapları yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
ABD tehditleri artıyor. Döviz de yükselebilir. Sizce Türkiye, Rusya'dan S-400 almalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam