1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram tatili haftasında, ek dersler ödenir mi?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanları İdari izinli sayıldılar. idari izinli olunan 03/06/2019 Pazartesi ve 07/06/2019 Cuma günü ek dersler ödenir mi?
04 Temmuz 2019 15:10
Yazdır
Bayram tatili haftasında, ek dersler ödenir mi?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanları İdari izinli sayıldılar.

Tüm hafta okullarda eğitim öğretim yapılamadı dolayısıyla 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı ikinci bölümünün 2. maddesindeki; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne göre idari izinli olunan 03/06/2019 Pazartesi ve 07/06/2019 Cuma günü ek dersler ödenir mi?

Hemen cevap verelim; öncelikle öğretmen, söz konusu hafta için, yüz yüze girdiği derslerle aylık karşılığı ders yükünü doldurması gerekmektedir. Fakat yine de toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders alabileceği durumlar bulunmaktadır.

Konuyu detaylı bir şekilde incelersek;

439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanununun Ek 1. maddesinin 5. fıkrasında: "Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Dağıtım" başlıklı 23. maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 nolu genelgesinin 16. maddesindeki aşağıdaki açıklamalar ile Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Dağıtım" başlıklı 23. maddesi açıklanmıştır.

İşte o madde;


"16- Kararın 23'üncü maddesinde; "(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerindeki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21'inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları, öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden belirlenecektir.

Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dahil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere, yine yüz yüze eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu durumdaki öğretmenlerin ek ders saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları ders saati sayıları esas alınarak hafta sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine derse girenler de bu görevi öncelikle aylık karşılığı olarak yerine getirecektir.


Bu açıklamalardaki; "Öğretmenlerin hafta içinde okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak değerlendirilecek bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir." cümlesi ile Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Dağıtım" başlıklı 23. maddesindeki konu netleştirilmiştir.

Kısacası bir öğretmen, söz konusu hafta için, yüz yüze girdiği derslerle aylık karşılığı ders yükünü doldurması gerekmektedir. Fakat yine de toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders alabileceği durumlar bulunmaktadır.

Bu durumda haftalık ders programına göre; pazartesi ve cuma günü yüz yüze girilen dersler öncelikle maaş karşılığına sayılacak iki günün toplamı matematiksel olarak hiç kimsenin maaş karşılığı ders görevini doldurmadığından ek ders ödemesi yapılmayacaktır. Fakat yine de haftalık ders programına göre maaş karşılığını doldurup artan dersi varsa ona ek ders ücreti ödenecektir.

Fakat "Aylık karşılığını doldurmayan öğretmenlere ek ders ücreti verilecek haller" haberimizde açıkladığımız hususlardaki (Belleticilik Görevi,Mesai saatleri dışında yapılan ders görevleri, işletmede mesleki eğitim görevleri, (koordinatörlük ücretleri) vb.) ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir. Fakat bu durum 03/06/2019 Pazartesi günü sabah idari izin sayıldığı,öğleden sonra normal tatil olduğundan pazartesi günü öğleden sonra dersleri olanlar için geçerli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Resmi tatil günleri" başlıklı 14. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır." hükümleri işletilerek öğleden sonra dersi olanlara bu duruma dahil edilebilir.

Örneğin; 1- Okul yöneticilerine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki hükümlere göre ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla idari izinli olunan günlerdeki ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir.

2-Rehber öğretmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesindeki hükümlere göre ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla idari izinli olunan günlerdeki ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir. Bu durum kıyasen "Süt izni kullananların ek dersi kesilmeyecek" haberimizde yer verilen MEB'in resmi yazısında açıklanmıştır.

3-Koordinatör öğretmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "İşletmelerde meslek eğitimi" başlıklı 15. maddesindeki hükümlere göre ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla idari izinli olunan günlerdeki ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir. Bu durum kıyasen "Koordinatörlük görevine, kar yağışı nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders ödenir mi?" haberimizde yer verilen MEB'in resmi yazısında açıklanmıştır.

4-Yetiştirme ve İYEP kurslarında görevli öğretmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla idari izinli olunan günlerdeki ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir. Bu durum kıyasen "MEB kar tatilinde de yetiştirme kurs ücretini ödeyecek" haberimizde ve "Kar tatili yapılan günlerde İYEP kursu ek ders ücreti ödenir mi?"yer verilen MEB'in resmi yazısında açıklanmıştır.

5-Öğretmenlere, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki hükümlere göre her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla idari izinli olunan günlerdeki ek ders görevlerine toplu sözleşmenin yukarıdaki ilgili hükmü gereği ek ders ücreti ödenecektir.

Fakat MEB'in "Maliyeden nöbet ücretine olumsuz görüş" ve "Sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmen nöbet ücreti alabilir mi?" haberlerimizde yer verdiğimiz görüş yazılarına göre idari izinli oluna günlerdeki nöbet ücretleri ödenemeyecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam