1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Ek Ders ve Mali Konular

Ek Ders ve Mali Konular

 
00:02
15 Ekim 2020
Yurt dışında görevlendirilen öğretmene, eğitime hazırlık ödeneği ile ek dersleri ödenir mi?Yurt dışında görevlendirilen personel, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılmaktadır. Söz konusu personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç, kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilmektedir.
 
 
19:12
06 Ekim 2020
Okulda yapılan 'İşletmelerde mesleki eğitim' dersi için ek ders ödenir mi?MEB, Covid19'dan dolayı okulda yapılan İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinin öncelikle aylık karşılığı kapsamında değerlendirilmesini istedi.
 
 
00:01
08 Temmuz 2020
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleriMilli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı ikinci altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
 
 
00:01
24 Haziran 2020
Okul yöneticileri ve öğretmenlere, hangi ek ders ücretleri, yüksek lisansa bağlı olarak artırımlı olarak ödenir?Öğretmenlerin fiilen girdikleri derslerin dışındaki görevlerinden; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri, hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler için Ödenen ek ders ücretleri ile 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesine göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere ödenen ek ders ücretleri ve aynı Kararın 16 ncı maddesine göre ders görevinin yapılmış sayılmasına bağlı olarak ödenen ek ders ücretleri ile Kararın 10 uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı (%5 ve %15) olarak ödenmesine imkan bulunmamaktadır.
 
 
12:30
21 Haziran 2020
Salgın süresince ödenen ek dersler yüksek lisansa bağlı artırımlı olarak ödenir mi?Salgın süresince hiç bir görev fiilen yerine getirilemediğinden okul yöneticileri ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara öğrenimlerine bağlı olarak sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
 
 
00:10
19 Haziran 2020
İdari izinli öğretmene, seminer döneminde, ek ders ödenir mi?22-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek mesleki çalışmaların online- uzaktan gerçekleştirileceğinden ister idari izinli olsun ister raporlu olsun bu mesleki çalışmalara online katılan tüm öğretmenlere ek derslerin ödenmesi gerekmektedir.
 
 
10:58
15 Haziran 2020
Çalışma saatleri dışında açılan kurslara salgın sürecince ek ders ödenir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 22.05.2020 tarih ve 7120594 Bazı eğitim kurumlarında hafta içi günlerinde çalışma saatleri dışında açılan kursların da, Covid-19 salgını nedeniyle alman tedbirler kapsamında uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasında bulunup bulunmadığına ilişkin soruları cevaplandırdı.
 
 
10:03
27 Nisan 2020
Bayramdan bir gün önce yarım gün çalışılan günlerde yöneticilere ne kadar ek ders ücreti ödenir?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.03.2020 tarih ve 5148528 sayılı yazılarıyla, Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil edilen 28 Ekim 2019 günü yarım gün tuttukları nöbet görevleri karşılığında ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacakları ile Akşam Sanat Okulunda görev yapan Müdürlere artırımlı ek ders ücreti ödenmesi sorularını cevaplandırdı.
 
 
14:00
10 Nisan 2020
Fizik öğretmeni müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilirse ne kadar ek ders ücreti alırlar?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.03.2020 tarih ve 5229695 sayılı yazılarıyla, bir Anadolu Lisesinde görev yapan pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının okul müdürlüğü görevini, bir öğretmeninde asli görevini aksatmamak kaydıyla pansiyondan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere valilik onayı ile geçici olarak görevlendirildiklerinden bahisle, ilgililerin söz konusu görevleri süresince ne şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin soruları cevaplandırdı.
 
 
10:00
22 Mart 2020
Usta öğreticilere, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?Hayat boyu öğrenme kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen usta öğreticilerin, ders dışında yapılan faaliyetlere görevlendirildiği takdirde ek ders ücreti ödenir mi?
 
 
14:00
08 Mart 2020
Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazıMesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmeni olarak görev yapanlardan mesleki gelişim dersini okutanların ve kadrosu mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup il milli eğitim müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerinin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılıp yararlandırılabilirlermi?
 
 
16:00
07 Mart 2020
Ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler de 'resmi görevliler' ifadesinin kapsamıMilli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerle ilgili düzenlemeyi içeren "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinde geçen "resmi görevliler" ifadesi hangi kurumlarda görev yapan personeli kapsar.
 
 
16:10
01 Mart 2020
BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?Mahalli olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?
 
 
18:00
22 Şubat 2020
BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?Fatih Projesi BT Rehberliği ile görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kursu, sosyal etkinlikler kapsamında kulüp faaliyetleri, belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir.
 
 
11:10
02 Şubat 2020
DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini üstlenen ve bu görevi fiilen yürüten sadece bir yöneticinin, yönetim görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.
 
 
10:10
28 Ocak 2020
Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek dersleri ödenecek.
 
 
14:02
14 Ocak 2020
Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?Öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
 
09:31
07 Ocak 2020
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleriMilli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti.
 
 
10:05
02 Ocak 2020
Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma (seminer) döneminde; hizmetiçi eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili (seminer) çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenir.
 
 
12:01
22 Aralık 2019
MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde ortaya çıkan ek ders sorununu artık çözmeliDanıştay kararına göre; öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığı, öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğu, bu nedenle de öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır.
 
 
11:20
21 Aralık 2019
Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?Rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin kendi devresinde destek eğitim odası görevi alması mümkün değildir.
 
 
14:50
14 Kasım 2019
Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Tekli eğitim yapılan bir eğitim kurumunda görev yapan sınıf öğretmeninin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında üç saat olan ilk altı aylık süt iznini öğleden sonra kullanıp kullanamayacağı, kullanması halinde ise söz konusu saatlere denk gelen ders görevini yapmış sayılıp sayılmayacağına ilişkin 17.09.2019 tarih, 17310105 sayılı ve "Ek ders ücreti" konulu görüş yazısı yayımladı.
 
 
20:31
24 Ekim 2019
MEB'den, kadroya geçişe dair açıklamaMEB, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişine dair açıklama yaptı
 
 
14:30
11 Ekim 2019
'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacakMilli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasına "Ara tatillerde" ibaresi eklenmez ise tüm öğretmenler ara tatillerde mesleki çalışmalardan dolayı (seminere) ek ders ücreti alamayacak
 
 
11:00
10 Ekim 2019
BT Öğretmeni aylık karşılığı derse girmek zorunda mıdır?Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni olan BT Rehber Öğretmeni 15 saat aylık karşılığı ve 6 saat zorunlu ek derse girmek zorundadır
 
 
15:00
30 Eylül 2019
Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ek dersi nedir, kimlere verilir?Öğretmenlere eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.
 
 
10:20
28 Eylül 2019
Bilim olimpiyatlarında eğitim yaptıran öğretmenlere ek ders ücreti nasıl ödenecek?TÜBİTAK koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak hangi sürelerde ek ders ücreti ödeneceği belirlendi.
 
 
10:00
27 Eylül 2019
DYK kursuna okulda öğretmen var iken yönetici girebilir mi?Okulda kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler var iken okul müdürü ve müdür yardımcılarına kurs görevi verilemez.
 
 
12:00
03 Eylül 2019
İl veya ilçe emrinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenler seminer çalışmalarına katılarak ek ders ücretinden faydalanabilirler mi?Seminer mevzuat hükümlerinde; "Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler." ibaresi yer aldığında her hangi bir okulda kadrosu bulunmayan öğretmenlere yani il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü emrinde bulunanlara seminer görevi verilmez.
 
 
14:30
26 Ağustos 2019
Yönetici ve öğretmenlere etüt merkezlerinde ders görevi verilebilir mi?MEB'e bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumları dışında kalan; Özel Güvenlik Eğitim Merkezleri, Etüt Merkezleri, Dershane, MTSK'larda ve benzeri yerlerde Yönetici Ve Öğretmenlere ek ders görevi verilemez.
 
 
10:00
14 Temmuz 2019
BÖTE mezunları ilave eğitim öğretim tazminatı alır mı?Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunu bilişim teknolojileri alan öğretmenlerinin ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılıp yararlandırılamayacakları ilişkin MEB görüş yazısı
 
 
15:10
04 Temmuz 2019
Bayram tatili haftasında, ek dersler ödenir mi?Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanları İdari izinli sayıldılar. idari izinli olunan 03/06/2019 Pazartesi ve 07/06/2019 Cuma günü ek dersler ödenir mi?
 
 
10:05
30 Haziran 2019
Okul yöneticileri başka okulda destekleme ve yetiştirme kursu görevi alabilir mi?Resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutup okutamayacakları hususunda MEB görüş yazısı.
 
 
00:02
17 Haziran 2019
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün hangi görevler karşılığında ek ders verilebilir?Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün; nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceği; verilmesi halinde ise bu görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısı.
 
 
14:10
15 Mayıs 2019
İkili öğretimde, saat 18:00'den sonraki dersler ek ders midir yoksa aylık karşılığı mıdır?Öğretmen ister aylık karşılığını doldursun ister doldurmasın her halükarda ikili öğretimde öğretmenin haftalık ders programındaki saat 18:00'den sonraki derslerine gece ücreti üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.
 
 
00:01
10 Mayıs 2019
Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?Eğitim kurumlarında ders yılı ile yaz tatilinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?
 
 
10:10
24 Nisan 2019
Hak edilmiş olan ek ders ücretleri geriye dönük ödenebilir mi?Ödenmeyen hak edişlerde zaman aşımı 5 yıldır.
 
 
10:00
21 Nisan 2019
Özel eğitim alan öğretmenleri, aylık ve ek ders saatleri hangi kapsamda değerlendirilir?Özel eğitim alan öğretmenlerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilmeleri gerekmektedir
 
 
00:05
16 Nisan 2019
Kar tatili yapılan günlerde destek eğitim odasındaki ek ders ücreti ödenir mi?Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili yapılan günlerde yapılamayan destek eğitim odasındaki ders görevleri ile İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamındaki ek ders ücretleri ödenecek.
 
 
10:30
06 Nisan 2019
Özel eğitim sınıfında ders okutan Sınıf Öğretmeni haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlanır?Özel eğitim sınıfında haftada 35 saat ders okuttuğu belirtilen ilgili sınıf öğretmeninin, okuttuğu bu derslerden haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu 18 saatin üstünde okuttuğu 17 (30+5=35-18=17) ders saati karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir
 
 
10:00
31 Mart 2019
Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersi için üniversite öğrencilerine yapılan danışmanlığa ek ders ücreti ödenir mi?Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerine ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenmektedir.
 
 
10:01
15 Şubat 2019
Cumartesi ve Pazar'a denk gelen idari izin ve görevlendirmelere ücret ödenir mi?Yönetici ve öğretmenler, yalnızca hafta içinde ve mahalli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan günlerde ders görevlerini yapmış sayılmaktadır. Hafta sonlarına rastlayan milli ve mahalli bayram günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarına yönelik bir düzenleme ise bulunmamaktadır.
 
 
10:14
16 Ocak 2019
Tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?Destek eğitim odasında öğrenim gören öğrencilerin okula gelmemesi nedeniyle öğretmenlerin ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün müdür?
 
 
00:05
29 Aralık 2018
Müdür yetkili öğretmenlere, 2 görev verilmeyecekMüdür yetkili öğretmenlere belleticilik ve destek eğitim odasında ders görevi verilebilir mi?
 
 
00:04
24 Aralık 2018
MEB, 'Aralık ayı ek dersleri 1 Ocaktan önce ödensin' dedi
 
 
10:10
19 Aralık 2018
Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen görevlendirmesi nasıl yapılacak?Sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders görevi verilerek evde eğitim hizmetleri kapsamında aynı yerleşim yerindeki öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecek.
 
 
10:00
15 Aralık 2018
Geçici okul yöneticisi olarak görevlendirilen öğretmenlere hangi ek ders ücretleri ödenir, hangileri ödenmez?Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesine istinaden yapılan ve öğretmen iken bir yönetici kadrosunda 18 saat ek ders ücreti karşılığı geçici görevlendirilen yöneticilere hangi ek ders ücretleri ödenir hangileri ödenmez?
 
 
11:00
05 Aralık 2018
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşüMEB, öğretmenlerin, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, aylık ve ek ders karşılığı görevlerini doldursa bile hem destek eğitim odasında hem de ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında ders görevi alabileceğini belirtti.
 
 
10:02
29 Kasım 2018
MEB, kurum dışı görevlendirmeler de ödenen ek derslerin yasal faizi ile birlikte geri alınmasını istediMilli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sayıştay Raporuna istinaden 15.10.2018 tarih ve 19240570 sayılı yazısı ile tüm ilgili birimlere, fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretlerinin ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınmasını içeren bir talimat gönderdi.
 
 
17:01
31 Ekim 2018
MEB'den şube rehber öğretmenlerine ek ders ücreti açıklamasıMEB; "Rehberlik dersi yoksa Şube Rehber Öğretmenliği yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir" dedi
 
SON HABERLER
13:16 - Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Selçuk Üniversitesi aşıda hayvan deneylerini tamamlandı13:04 - Online eğitimde kulaklıklara dikkat12:48 - Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi12:34 - 20 bin tonluk 'toryum' Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar
12:32 - Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı12:30 - Firari FETÖ'cülerin başına 675 milyon lira ödül konuldu12:24 - Türkiye'de yakalanan BAE ajanı tutuklandı12:23 - 2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor12:23 - Ankara'da, kartlı su sayaçlarıyla ilgili işlemler yapılamıyor12:19 - Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sistemine yüklendi
12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi12:11 - Düğünde sahte altın taktı, bir süre sonra 'vazgeçtim' deyip gerçek altını aldı12:09 - Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?12:01 - Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
11:58 - Vatan görevi için Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam