İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında işletmeye giden bir öğrenci o gün işletmeye gitmezse ve o işletmede o gün görevli olan koordinatör öğretmene işletmelerde mesleki eğitim ek dersi ödenir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Mayıs 2022 14:00
İşletmeye giden öğrenci gelmezse, koordinatör öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

Soru; Çok değerli memurlar.net yöneticileri ben teknik öğretmenim ve tek öğrencili bir işletmede koordinatör öğretmen olarak görevlendirildim. Öğrencinin işletmeye gitmediğini tespit ettim ve ilgili tutanağı okula bildirdim, o hafta öğrenci işlemeye gitmediği için koordinatörlük ek ders ücretim kesildi, yapılan işlem dorumudur?

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 88. maddesi 1, fırkasında; " (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez. Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; Aynı yönetmeliğin "Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 89. maddesinde koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumluluklar tek tek sıralanmıştır.

İşte o madde;

"Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:

a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj çalışmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve okul müdürlüğüne bildirir.

b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.

c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.

ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş dosyasını kontrol eder.

d) Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir.

f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir.

g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.

KAPAT [X]

ğ) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular.

h) İşletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

(2) İşletmelerde mesleki eğitim görecek veya staj yapacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine esas olmak üzere görevli olduğu eğitim bölgesinde alan taraması yaparak işletme taleplerini alır. Bu uygulama, işletmelerde mesleki eğitim görevi içinde gerçekleştirilir."

Bu hükümler ışığında; sadece öğrenci ile ilgili iş ve işlemlerden sorunlu olmayan işletmeyle ilgili de birçok hususta görevli olan ayrıca öğrencilerin başarı, devamsızlık durumlarının izlenmesi ile de görevli olan koordinatör öğretmenin işletmede mesleki eğitim ek dersi, "öğrenci işletmeye gitmemiş" gerekçesi ile kesilemez.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz