1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM'nin, 2007/5 Yerleştirmesi Dava Edildi

ÖSYM'nin, 2007/5 KPSS yerleştirme işleminde hata yaptığını dün belirtmiştik. ÖSYM yerleştirmelerine katılan, ancak yaptığı tercihlere kendisinden daha düşük puanlı adayların yerleştiğini tespit eden adaylara yol göstermesi açısından, bir ziyaretçimizin ÖSYM'ye itirazlarını, ÖSYM'nin cevabını ve daha sonra da bu cevaba karşı açılan davanın dilekçesini yayımlıyoruz. Tüm adaylara, hak arama mücadelesini eksiksiz olarak yapabilmesi amacıyla bu dosyayı dikkatlice okumalarını öneriyoruz.
14 Ağustos 2007 00:02
Yazdır

KPSS-2007/5 TERCİH
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
06538 ANKARA

Aşağıda yazdığım dileğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim.26 / 07 / 2007

TC Kimlik Numarası :
Adı, Soyadı :
Baba Adı:
Doğum Tarihi:
Telefon Alan Kodu: Tel:
Varsa Cep Tel:
Adres:

Dileğim: KPSS-2007/5 Yerleştirme İşlemlerinde, tercih ettiğim kadrolara benden daha düşük puanlı adayların yerleştirilmiş olmasına karşın, söz konusu kadroların taban puanından yüksek puanıma rağmen yerleştirmem yapılmamıştır. Aşağıda yer alan açıklamalarım dikkate alınarak yerleştirme sonucumun yeniden incelenip, herhangi bir hak kaybıma yol açmadan yerleştirmemin yapılması, itirazımın reddi halinde ret sebebi hakkında tarafıma yazılı bilgi verilmesi.

AÇIKLAMA

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri (KPSS-2007/5) kapsamında yapmış olduğum tercihlerimi 03/07/2007 tarihinde internet yolu ile Başkanlığınıza gönderdim (Ek:1). Başkanlığınızın ?KPSS-2007/5 Tercihlerin Adaylar Tarafından Kontrol Edilmesi? ile ilgili olarak 06/07/2007 tarihli duyurusu uyarınca tercihlerimin kontrolünü yine internet üzerinden yaptım ve tercihlerimin Başkanlığınıza ulaştığı bilgisini aldım (Ek:2).

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS sınavından söz konusu yerleştirmeye esas olacak KPSSP3 puan türünden 88.205 puan, 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS sınavından aynı yerleştirmeye esas olacak KPSSP3 puan türünden 75.228 puan aldım (Ek:3, Ek:4).

Başkanlığınızca internet üzerinden yayınlanan Tercih Kılavuzunun 1.1.maddesinde ?Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelerde 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 17 Eylül 2006 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2) sonuçları geçerli olacaktır.? denilmektedir. Yine aynı kılavuzun 3.4.maddesinde ?Aynı düzeyde birden fazla sınava girilmiş ve daha önce yerleştirme yapılmamışsa, bu Kılavuzdaki kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinde 2004 veya 2006-KPSS puanlarından yüksek olanı kullanılacaktır.? ifadesi yer almaktadır. Söz konusu kılavuzun 3.4.maddesi uyarınca KPSS-2007/5 yerleştirme işlemlerinde 2004-KPSS sınavında KPSSP3 puan türünden aldığım 88.205 puanımın kullanılması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda yapmış olduğum tercihlere yerleşen adayların taban puanları verilmiştir.

KPSS-2007/5

KADRO TABAN

SIRA KODU KURUM ADI KADRO UNVANI PUANLARI
1. 3968665 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 85.814
2. 3968667 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Taşra) 84.126
3. 3965405 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 85.647
4. 3967973 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 76.233
5. 3968667 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(KÜTAHYA - Taşra) 83.149
6. 3964741 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 75.450
7. 3965383 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 82.142
8. 3965589 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 88.369

Bu puanıma göre, ilk tercihim olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü (Ankara-Merkez) 'ne Mühendis unvanı ile yerleştirilmem gerekmektedir.

Ancak 20.07.2007 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarında herhangi bir kadroya yerleşemediğim ifade edilmektedir (Ek:5).

Yukarıdaki tablo incelendiği takdirde, 2004-KPSS sınavında KPSSP3 puan türünden almış olduğum 88.205 puanımın, tercihlerim arasında ilk 7 sırada yer alan tüm kadroların taban puanlarından yüksek olduğu görülecektir. Söz konusu puanımın kullanılması halinde ilk 7 tercihimdeki tüm kadrolara yerleşebilmekteydim.

Ancak, herhangi bir kadroya yerleşme işlemimin yapılamamış olması nedeni ile 2004-KPSS sınavında almış olduğum 88.205 KPSSP3 puanımın kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

2004-KPSS KPSSP3 puanımın kullanılmamasının sebebinin KPSS-2004/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasına yerleştirilmem (fakat atamam yapılmadı) olduğunu düşünmekteyim.

KPSS-2004/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasına yerleştirildim ancak göreve başlamak için evraklarımı teslim edemedim ve atamam yapılmadı. Atamamın yapılmadığı bilgisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki ile (Ek:6) adım, soyadım, TC kimlik numaram, yerleştirildiğim fakat atamamın yapılmadığı kadronun kodu ve kadro bilgileri ile birlikte ÖSYM'ye bildirilmiştir.

KPSS-2007/5 tercih kılavuzunun 1.3.maddesinde ?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır.? denmektedir.

Yine aynı tercih kılavuzunun 3.8.maddesinde ?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır. ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır.? denmektedir.

Eğer 2004-KPSS puanım, KPSS-2004/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasına yerleştirilmem (atamam yapılmamıştır) nedeni ile dikkate alınmamışsa, tercih kılavuzunun 1.3.maddesi gereğince KPSS-2007/5 yerleştirmesinde herhangi bir tercih yapma hakkım bulunmaması gerekirdi. Oysa ki, KPSS-2007/5 yerleştirme işlemi kapsamında yapmış olduğum tercihlerimi 03/07/2007 tarihinde internet yolu ile Başkanlığınıza gönderdim ve tercihlerimin kontrolünü de başarılı bir şekilde yaptım. Tercihlerimin ÖSYM tarafından kabul edilmesi, tercih kılavuzunun 3.8.maddesi uyarınca ?herhangi bir kadroya atanmadığım bilgisinin ÖSYM'de mevcut olduğu? sonucunu doğurmaktadır. Zaten bu bilgi yukarıda belirttiğim gibi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarihli yazısı ile tarafınıza iletilmişti.

Ayrıca, tercih kılavuzunun 3.8.maddesinde ?İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belge ile birlikte 02 Temmuz 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurmaları gerekmektedir? denmektedir.

İnternet üzerinden açılan tercih sayfasında tercih hakkımın olmadığına dair bir uyarı, ya da 2004-KPSS puanımın kullanılamayacak olması bilgisi bulunmamaktaydı. Tercih sayfasında tercih hakkımın olmadığına dair herhangi bir uyarı bulunmaması ve yaptığım tercihlerin ÖSYM'ce kabul edilmesi nedeniyle ?herhangi bir kadroya atanmadığım bilgisinin ÖSYM'de mevcut olduğu? sonucu ve ayrıca atanmama bilgilerimin 02/07/2007 tarihinden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 01 Mart 2005 tarihinde ÖSYM'ye bildirilmiş olması sebebi ile ayrıca herhangi bir başvuruda bulunmadım.

Yukarıdaki açıklamalarım çerçevesinde; KPSS-2007/5 yerleştirme işlemleri kapsamında 2004-KPSS sınavından almış olduğum puanımın kullanılmasının gerektiği açıktır. KPSS-2007/5 Yerleştirme sonucumun yeniden incelenerek, 2004-KPSS sınavından almış olduğum KPSSP3 puanımın kullanılarak yerleştirmemin yapılması, itirazımın reddedilmesi durumunda ret sebebi hakkında tarafıma yazılı bir bilgi verilmesi hususlarında gereğini her türlü hukuki itiraz hakkım saklı kalmak kaydı ile arz ederim.

..... / ..... / ..........

Ekler:1-İnternet üzerinden yaptığım başvurunun bilgisayar çıktısı

2-İnternet üzerinden yaptığım başvuru kontrolünün bilgisayar çıktısı

3-10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

4-01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

5-KPSS-2007/5 yerleştirme sonucu bilgisayar çıktısı

6-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn. Md.lüğü'nün ÖSYM Başkanlığına yazmış olduğu

01/03/2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki

7-Genel Amaçlı Dilekçe için yatırılan bedelin banka dekontu
KPSS-2007/5 TERCİH

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,

06538 ANKARA

İlgi: 26/07/2007 tarih, ve 07-0081145 kayıt numarası ile işleme alınan dilekçem

Aşağıda yazdığım dileğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim.30 / 07 / 2007

TC Kimlik Numarası :
Adı, Soyadı :
Baba Adı:
Doğum Tarihi:
Telefon Alan Kodu: Tel:
Varsa Cep Tel:
Adres:

Dileğim: KPSS-2007/5 Yerleştirme İşlemlerinde, tercih ettiğim fakat yerleşemediğim kadrolara benden daha düşük puanlı adayların yerleştirilmiş olmasına ilişkin vermiş olduğum ve tarafınızca 26/07/2007 tarih, ve 07-0081145 numara ile kayda alınan dilekçemin değerlendirilmesinde aşağıda AÇIKLAMA başlığı altında belirttiğim hususların da dikkate alınması.

AÇIKLAMA

İlgide kayıtlı dilekçemde (Ek:1) özetle, KPSS-2007/5 yerleştirme işlemleri kapsamında yapmış olduğum tercihlerimi 03/07/2007 tarihinde internet yolu ile Başkanlığınıza gönderdiğimi, Başkanlığınızın ?KPSS-2007/5 Tercihlerin Adaylar Tarafından Kontrol Edilmesi? ile ilgili olarak 06/07/2007 tarihli duyurusu uyarınca tercihlerimin kontrolünü yine internet üzerinden yaptığımı ve tercihlerimin Başkanlığınıza ulaştığı bilgisini aldığımı belirtilerek, yerleştirmeye esas olması gereken 2004-KPSS sınavından almış olduğum KPSSP3 puanının kullanılmaması sebebiyle 20/07/2007 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarında herhangi bir kadroya yerleşemediğimin ifade edildiğini belirtmiştim.

İlgi yazımda, 2004-KPSS KPSSP3 puanımın kullanılmamasının sebebinin KPSS-2004/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasına yerleştirilmem (fakat atamam yapılmadı) olduğunu düşündüğümü, fakat atamamın yapılmadığı bilgisinin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki ile adım, soyadım, TC kimlik numaram, yerleştirildiğim fakat atamamın yapılmadığı kadronun kodu ve kadro bilgileri ile birlikte ÖSYM'ye bildirildiğini belirtip, ?İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar? ile ilgili düzenlemeleri içeren 3.8. maddesinde belirtilen durumda olmamam nedeniyle de söz konusu evrakı ÖSYM'ye ulaştırmadığımı ifade etmiştim.

Yapmış olduğum açıklamalar çerçevesinde de; KPSS-2007/5 yerleştirme işlemleri kapsamında 2004-KPSS sınavından almış olduğum puanımın kullanılmasının gerekliliğinin açık oluğunu, KPSS-2007/5 Yerleştirme sonucumun yeniden incelenerek, 2004-KPSS sınavından almış olduğum KPSSP3 puanımın kullanılarak yerleştirmemin yapılmasını, itirazımın reddedilmesi durumunda ret sebebi hakkında tarafıma yazılı bir bilgi verilmesini her türlü hukuki itiraz hakkım saklı kalmak kaydı ile talep etmiştim.

İlgide geçen dilekçemi aynen tekrar etmekteyim. Bununla birlikte, her ne kadar tarafınızca da bilinmekte olsa da, dilekçemin neticesini doğrudan etkileyeceğini düşündüğüm bazı ilave bilgileri tarafınıza sunmak istiyorum.

Tarafınızca da bilindiği üzere; KPSS-2007/5 yerleştirme işlemlerinde esas olarak kullanılan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik?, 18/03/2002 tarih 2002/3975 sayılı Bakanlar Kururlu Kararının ardından 03/05/2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında ÖSYM'ce yapılan KPSS yerleştirmeleri yoluyla personel ataması yapan kamu kurum ve kuruluşları, aynı yönetmeliğin bildirim zorunluluğunu düzenleyen 27.maddesi gereğince, ataması yapılan ve yapılmayan adayları ayrı listeler halinde 15 gün içerisinde manyetik ortamda hem Devlet Personel Başkanlığı'na, hem de ÖSYM'ye bildirmekle yükümlüdürler. Yani, ataması yapılan ve ataması yapılmayan adayların isimlerinin ÖSYM'ye bildirilme zorunluluğu bulunmaktadır ve bu bildirimin yükümlülüğü, yerleştirmenin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşlarındadır. Ayrıca söz konusu yönetmeliğin diğer hükümleri içinde, adayların atanmama sonucunu ÖSYM'ye bildirme gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü de, söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde atamamın yapılmadığı bilgisini 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki ile ÖSYM'ye bildirmiştir.

Bu bağlamda; ÖSYM'nin 03/05/2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01 Mart 2005 tarihinde yazılmış bir yazının gereğini yerine getirerek, atanmama bilgilerimi sistemine işlemesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak, anılan yönetmelik gereği hiçbir takip yükümlüğüm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan,

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin KPSS kılavuzunu düzenleyen 8.maddesinde ?KPSS Kılavuzu'nda; personel alımı, başvuru, genel sınav, alan sınavları ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile kadrolarına usulüne uygun açıktan atama izni alınmış veya bir yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır.? denilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, değerlendirme işlemlerine uyulacak kurallar KPSS kılavuzunda yer alacaktır.

Söz konusu kılavuz; hükümlerini okuyup, kabul ederek tercih yapmış adaylar ile ÖSYM arasında yapılmış bir nevi sözleşme hükmü taşımaktadır ve kılavuzda yer alan hükümler her iki taraf için de bağlayıcı niteliktedir. Ne ÖSYM, ne de tercih yapan adaylar, KPSS Kılavuzu hükümlerine aykırı hareket edemezler.

KPSS-2007/5 tercih kılavuzunun 1.3.maddesinde ?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır.? denmektedir.

Söz konusu madde gereğince, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarihli yazısı işleme konmamış ve atanmamış olduğum bilgisinin ÖSYM sistemlerinde yer almamış olduğu varsayılması, diğer bir ifadeyle, ÖSYM tarafından atamamın yapıldığının varsayılması ve 2004-KPSS puanlarımın bloke edilmesi halinde bile, KPSS-2007/5 tercih kılavuzunun 1.3.maddesi gereğince 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak KPSS-2007/5 tercih kılavuzunda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakkımın bulunmaması gerekirdi. Oysa ki, KPSS-2007/5 yerleştirme işlemi kapsamında yapmış olduğum tercihlerimi 03/07/2007 tarihinde internet yolu ile Başkanlığınıza gönderdim ve tercihlerimin kontrolünü de başarılı bir şekilde yaptım.

Yapılan yerleştirme işlemlerinin 2004-KPSS ve 2006-KPSS olmak üzere iki ayrı sınavdan alınan KPSSP3 puan türlerinden yüksek olanın kullanılması esasına dayanması nedeni ile yerleştirmem ile ilgili olarak ÖSYM sistemlerinde oluşan bir hatadan dolayı tercih ekranının yanlışlıkla açılmış olması da ihtimal dâhilindedir. Ancak, tercih ekranımın hangi puan türüne göre açıldığı ve yerleştirme işlemlerinde hangi puanımın kullanılacağı bilgisi tercih ekranında yer almamıştır.

Tercih kılavuzunun 3.8.maddesinde ?İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belge ile birlikte 02 Temmuz 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurmaları gerekmektedir? denmektedir.

Bu madde, İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar için bir düzenleme getirmekte olup, tercih ekranında böyle bir bilgi bulunmayan adaylardan herhangi bir resmi yazıyı ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmemektedir. Kaldı ki, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre adayların böyle bir yükümlülükleri de yoktur.

2004-KPSS puanımın kullanılmayacağı bilgisi tarafıma bildirilmediği için, doğal olarak, bu belgeyi ÖSYM'ye iletmedim. Zaten, ÖSYM gibi belli kurallar dahilinde, ciddi çalışma yöntemleri kullanan bir kurumun, kılavuzun 1.3. maddesi uyarınca tercih yapma hakkı olan ve tercih ekranı açılıp, tercihleri kabul edilen bir adaydan her ihtimale karşı şüphe üzerine belge getirmesini beklenmesi de çok mantıklı olmayacaktır.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ve KPSS-2007/5 Tercih Kılavuzunun yukarıda ve ilgi yazımda yer alan maddeleri çerçevesinde;

ÖSYM'nin 03/05/2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve ekinin gereğini yerine getirerek, atanmama bilgilerimi sistemine işlemiş olması gerekmektedir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün yazısının sisteme işlenmemiş olması durumunda bile, tercih ekranımın açılmayarak 2004-KPSS puanım ile daha önce bir yerleştirme yapıldığını belirterek beni uyarması ve hiçbir puan türüne göre tercih yaptırmaması gerekmektedir. Ancak tercih ekranım açılmış ve bu ekranda yapacağım tercihleri sadece 2006-KPSS puanına göre yapabileceğim, 2004-KPSS puanımı kullanamayacağım bilgisi, tercih işlemlerinin hiçbir safhasında (tercih kontrol sayfası da dahil) yer almamıştır.

Eğer tercihlerim kabul edilip, akabinde tercih kontrolümün başarı ile yapıldığı bilgisi tarafıma verildiyse, bu durum, kılavuzun 1.3.maddesine göre benim atanmamış olduğum bilgisinin ÖSYM'de olduğu doğal sonucunu doğurur ki, böyle bir durumda da 2004-KPSS puanıma göre yerleştirmemin yapılması gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalarım çerçevesinde, yerleştirme işlemlerimin yeniden değerlendirilip, maddi ve manevi herhangi bir hak kaybıma yol açmadan, 2004-KPSS KPSSP3 puanımın kullanılarak ilk tercihim olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü (Ankara-Merkez) bünyesinde açılan Mühendis kadrosuna (kadro kodu: 3968665) yerleştirmemin yapılmasını ve itirazımın reddi halinde ret sebeplerinin tarafıma yazılı olarak bildirilmesini talep etmekteyim.

Gereğini her türlü hukuki itiraz hakkım saklı kalmak kaydı ile saygılarımla arz ederim.

..... / ..... / ..........

Ekler:1-26/07/2007 tarih, ve 07-0081145 numara ile kayda alınan dilekçemin fotokopisi (ekleriyle beraber)

2-Genel Amaçlı Dilekçe için yatırılan bedelin banka dekontu
- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR -

?? İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

DAVACI :

T.C. KİMLİK NO :

DAVALI : ÖSYM - 06538 Bilkent / ANKARA

KONU :

KPSS-2007/5 Yerleştirme İşlemlerinin yeniden değerlendirilip, 2004-KPSS KPSSP3 puanımın kullanılarak ilk tercihim olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü (Ankara-Merkez) bünyesinde açılan Mühendis kadrosuna (kadro kodu: 3968665) yerleştirmemin yapılması talebimin reddi yönündeki ÖSYM'nin 31/07/2007 tarih, B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.12517 sayılı işleminin iptali.

TEBLİĞ TARİHİ : 06 Ağustos 2007

AÇIKLAMALAR :

Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 10., 22. ve 23. maddeleri gereğince T.C. Yükseköğretim Kuruluna bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eliyle yürütülmektedir.

Bu çerçevede; girmiş olduğum ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS sınavından ÖSYM tarafından yapılan B grubu kadrolara yerleştirme işlemlerine esas olacak KPSSP3 puan türünden 88.205 puan (Ek:1) aldım.

KPSS-2004/2 yerleştirmesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikasına yerleştirildim. Ancak, kişisel nedenler ile göreve başlamak için gereken evraklarımı teslim edemedim ve atamam yapılmadı. Atamamın yapılmadığı bilgisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki ile (Ek:2) adım, soyadım, TC kimlik numaram, yerleştirildiğim fakat atamamın yapılmadığı kadronun kodu ve kadro bilgileri ile birlikte ÖSYM'ye bildirilmiştir.

01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS sınavından aynı yerleştirmeye esas olacak KPSSP3 puan türünden 75.228 puan aldım (Ek:3).

Son olarak, ÖSYM tarafından 25/06/2007 tarihinde yayınlanan Basın Duyurusu çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında açılan kadro ve sözleşmeli pozisyonlar arasında yaptığım tercihlerimi ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan olan KPSS-2007/5 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, 03/07/2007 tarihinde internet üzerinden yaptım (Ek:4). Yine ÖSYM'nin ?KPSS-2007/5 Tercihlerin Adaylar Tarafından Kontrol Edilmesi? ile ilgili olarak 06/07/2007 tarihli Basın Duyurusu gereğince, tercihlerimin kontrolünü yine internet üzerinden yaptım ve tercihlerimin ÖSYM'ye ulaştığı bilgisini aldım (Ek:5).

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlayarak adaylara duyurduğu KPSS-2007/5 tercih kılavuzunun 1.1.maddesinde ?Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelerde 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 17 Eylül 2006 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2) sonuçları geçerli olacaktır.? denilmektedir.

Yani, KPSS-2007/5 yerleştirme işlemlerinde 2004-KPSS sınavında KPSSP3 puan türünden aldığım 88.205 puanım geçerli olmaktadır.

Ancak 20/07/2007 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarında herhangi bir kadroya yerleşemediğim ifade edilmektedir (Ek:6).

Aşağıdaki tabloda yapmış olduğum tercihlere yerleşen adayların taban puanları verilmiştir. Bu liste, yapmış olduğum tercihler için kısaltılmış liste olup, Ek:7'de ÖSYM tarafından açıklanan listenin ilgili sayfaları yer almaktadır.

KPSS-2007/5

KADRO TABAN

SIRA KODU KURUM ADI KADRO UNVANI PUANLARI

1. 3968665 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 85.814
2. 3968667 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Taşra) 84.126
3. 3965405 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 85.647
4. 3967973 T.C.D.D. İŞLETMESİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 76.233
5. 3968667 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(KÜTAHYA - Taşra) 83.149
6. 3964741 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 75.450
7. 3965383 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD.LÜĞÜ MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 82.142
8. 3965589 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜHENDİS(ANKARA - Merkez) 88.369

Bu puanıma göre, ilk tercihim olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü (Ankara-Merkez) 'ne Mühendis unvanı ile yerleştirilmem gerekmektedir.

Konu, 26/07/2007 ve 30/07/2007 tarihli dilekçelerim (Ek:8 ve Ek:9) ile ÖSYM'ye aktarılmıştır.

Söz konusu dilekçelerime ÖSYM tarafından 31/07/2007 tarihinde gönderilen B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/ 01.10657 ve B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.12517 sayılı iki adet yazı ile cevap verilmiştir (Ek:10 ve Ek:11).

ÖSYM'nin B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.10657 sayılı yazısında, KPSS-2007/5 Tercih Listemde belirttiğim kadrolara, puanımın yeterli olmaması nedeniyle yerleştirilemediğimin saptandığı ifade edilmiştir.

ÖSYM'nin B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.12517 sayılı son yazısında ise;

?Başvurunuz üzerinde yapılan incelemede, 2004 ve 2006 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının her ikisine de lisans düzeyinde katıldığınız ancak daha önce 2004-KPSS puanınız ile bir kadroya yerleştirme yapıldığından KPSS-2007/5 yerleştirme işlemlerinde, 2006-KPSS sonucunda almış olduğunuz puanınızın esas alındığı saptanmıştır?

denilmektedir.

Söz konusu ifadede, daha önce 2004-KPSS puanınım ile bir kadroya yerleştirme yapılması sebebiyle 2004 yerine 2006-KPSS sonucunda almış olduğum puanımın kullanıldığı belirtilmektedir. Bu ifadenin, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, ?Yerleştirmeye esas olacak puanın kullanılamaması için daha önce B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilmenin yanı sıra atamasının yapılması şartı getiren? Ek:2 maddesine aykırı bir hüküm teşkil ettiği açıktır.

Bu ifadeden, ÖSYM'nin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı dikkate almadan beni yerleştirildiğim kadroya atanmış olarak varsaydığını görmekteyiz.

Aynı yazıda, Tercih Kılavuzunun 3.8. maddesinde yer almayan bir tanımlama ile;

?Ayrıca KPSS-2007/5 Tercih Kılavuzu sayfa 4, 3.8'de, daha önce B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılmayan adayların, yerleştirildikleri kurumdan atanmadıklarını gösterir resmi belge ile birlikte 02 Temmuz 2007 günü saat 17:00.a kadar Merkezimize başvurmaları gerektiği belirtilmekte olup yapılan incelemede, söz konusu belgeyi süresi içinde Merkezimize ulaştırmadığınız belirlenmiştir.?

denilmektedir.

Oysa ki, Tercih Kılavuzunun 3.8. maddesinde yer alan ifadenin tamamında;

?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır. ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır. İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belge ile birlikte 02 Temmuz 2007 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurmaları gerekmektedir?

denilmektedir.

Çok net görüleceği üzere, söz konusu maddede ÖSYM'nin iddia ettiği gibi ?daha önce B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılmayan adayların? değil, İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adayların söz konusu belgeyi belirtilen süre içerisinde ÖSYM'ye teslim etmeleri gerekmektedir.

Oysa ki, tercih ekranım açılmış olup, KPSS-2007/5 yerleştirme işlemi kapsamında yapmış olduğum tercihlerimi 03/07/2007 tarihinde internet yolu ile ÖSYM'ye gönderdim ve tercihlerimin kontrolünü de başarılı bir şekilde yaptım. Bu çerçevede, tercih kılavuzunun 3.8.maddesi gereğince ÖSYM'ye herhangi bir belge getirme zorunluluğum bulunmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu yönetmelik kapsamında ÖSYM'ce yapılan KPSS yerleştirmeleri yoluyla personel ataması yapan kamu kurum ve kuruluşları, aynı yönetmeliğin bildirim zorunluluğunu düzenleyen 27.maddesi gereğince, ataması yapılan ve yapılmayan adayları ayrı listeler halinde 15 gün içerisinde manyetik ortamda hem Devlet Personel Başkanlığı'na, hem de ÖSYM'ye bildirmekle yükümlüdürler. Yani, ataması yapılan ve ataması yapılmayan adayların isimlerinin ÖSYM'ye bildirilme zorunluluğu bulunmaktadır ve bu bildirimin yükümlülüğü, yerleştirmenin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşlarındadır. Ayrıca söz konusu yönetmeliğin diğer hükümleri içinde, adayların atanmama sonucunu ÖSYM'ye bildirme gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü de, söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde atamamın yapılmadığı bilgisini 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki ile ÖSYM'ye bildirmiştir.

Bu bağlamda; ÖSYM'nin 03/05/2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01 Mart 2005 tarihinde yazılmış bir yazının gereğini yerine getirerek, atanmama bilgilerimi sistemine işlemesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak, anılan yönetmelik gereği hiçbir takip yükümlüğüm bulunmamaktadır.

Yine ÖSYM'nin aynı yazısında;

?Aynı şekilde, KPSS-2007/5 Tercih Kılavuzu sayfa 2, 1.3'de '2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır.' İfadesi yer almaktadır. Buna göre 2004 ve 2006 KPSS sınavlarına girmiş bir aday daha önce 2004-KPSS puanı ile B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılmışsa bu aday yerleştirmeye esas olan 2004-KPSS puanı ile değil 2006-KPSS sonucunda almış olduğu puanı ile daha sonraki yerleştirme işlemlerine başvuru yapabilmektedir.?

denilmektedir.

ÖSYM'nin yazısında yer alan ?Buna göre 2004 ve 2006 KPSS sınavlarına girmiş bir aday daha önce 2004-KPSS puanı ile B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılmışsa bu aday yerleştirmeye esas olan 2004-KPSS puanı ile değil 2006-KPSS sonucunda almış olduğu puanı ile daha sonraki yerleştirme işlemlerine başvuru yapabilmektedir.? ifadesi, tercih kılavuzunun 3.8.maddesinde yer alan ?2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM'ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır. ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır.? ifadesine açıkça aykırı bir uygulama yapıldığının bir göstergesidir.

ÖSYM'nin tarafından yerleştirilen adaylar, ancak gerekli belgeleri yerleştirildikleri kurumlara teslim ettikleri takdirde söz konusu kadrolara atanabilirler. Bu nedenle ÖSYM, yerleştirdiği adayları atanmış olarak varsayamaz ve daha sonraki yerleştirme işlemlerinde buna göre işlem yapamaz. Yerleştirilen adaylardan hangilerinin atanıp, hangilerin atanmadığının yer aldığı listelerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendisine gönderilmesini beklemek durumundadır.

Eğer ÖSYM sistemlerinde atamamın yapılmadığına dair bir bilgi mevcut değil ise, tercih kılavuzunun 1.3. ve 3.8. maddeleri uyarınca KPSS-2007/5 yerleştirme işlemleri kapsamında hiçbir tercih yapamamam gerekmekteydi. Tercihlerimin ÖSYM tarafından kabul edilmesi, tercih kılavuzunun 1.3. ve 3.8. maddeleri uyarınca ?herhangi bir kadroya atanmadığım bilgisinin ÖSYM'de mevcut olduğu? sonucunu doğurmaktadır. Zaten bu bilgi yukarıda belirttiğim gibi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2005 tarihli yazısı ile bu durum ÖSYM'ye bildirilmişti.

İnternet üzerinden açılan tercih sayfasında tercih hakkımın olmadığına dair bir uyarı, ya da 2004-KPSS puanımın kullanılamayacak olması bilgisi bulunmamaktaydı. Tercih sayfasında tercih hakkımın olmadığına dair herhangi bir uyarı bulunmaması ve yaptığım tercihlerin ÖSYM'ce kabul edilmesi nedeniyle; ?herhangi bir kadroya atanmadığım bilgisinin ÖSYM'de mevcut olduğu? sonucu ve ayrıca atanmama bilgilerimin 02/07/2007 tarihinden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 01 Mart 2005 tarihinde ÖSYM'ye bildirilmiş olması sebebi ile ayrıca herhangi bir başvuruda bulunmadım.

Yine ÖSYM'nin yazısında;

?Bu nedenle bu durumdaki adayların, tercih yapmak için Merkezimizin internet sitesindeki ilgili alana girdiklerinde tercih yapma haklarının bulunmadığı uyarısı ile karşılaşmaları söz konusu değildir.?

denilmektedir.

Ancak çok açıktır ki, aynı düzeyde iki sınava girmiş bir adayın eğer tercih ekranında herhangi bir sınav dönemine ait bir puan türünü kullanamayacağına ilişkin herhangi bir uyarı bulunmazsa o adayın bu durumun farkında olması mümkün değildir. Tercih ekranı açılıp, tercihleri kabul edilen bir adaydan her ihtimale karşı şüphe üzerine belge getirmesi beklenemez. Zaten, ÖSYM gibi belli kurallar dahilinde, ciddi çalışma yöntemleri kullanan bir kurumun bu tarz bir davranış beklemesi de çok mantıklı değildir.

Ayrıca, aynı yazının son paragrafında;

?İlgi dilekçeniz ekinde göndermiş olduğunuz atanmadığınızı gösterir belgeye istinaden Merkezimiz kayıtlarında gerekli düzeltme yapılmış olup bu aşamada Merkezimizce yapılabilecek başka bir işlem bulunmamaktadır.?

denilmektedir.

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, ortada bir hata mevcut olup; ÖSYM tarafından kayıtlarda gerekli düzeltmenin yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak, kayıtlarını düzelttiğini belirten ÖSYM, yaptığı hatanın sonucunda herhangi bir kadroya yerleşememem hususunda herhangi bir düzeltici işlem yapmamaktadır.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ve KPSS-2007/5 Tercih Kılavuzunun ilgili maddeleri ile ÖSYM tarafından dilekçelerime verilen cevaplar çerçevesinde;

ÖSYM'nin 03/05/2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 01 Mart 2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve ekinin gereğini yerine getirerek, atanmama bilgilerimi sistemine işlemiş olması gerekmektedir. Ancak, 01 Mart 2005 tarihinde yazılan bir yazının, tercihlerin alındığı 28 Haziran-04 Temmuz 2007 tarihlerine kadar sisteme işlenmemiş olmasında benim hiçbir suçum olmadığı gibi, iki devlet kurumunun yazışmalarının gereğinin yapılıp yapılmadığının takibi hususunda hiçbir sorumluluğum da bulunmamaktadır.

ÖSYM'nin anılan yönetmelik gereğince kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilecek yazıları dikkate almadan, yerleştirilen her adayı atanmış gibi varsayıp, daha sonraki yerleştirme işlemlerinde bu varsayıma göre hareket ettiği görülmektedir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün yazısının sisteme işlenmemiş olması durumunda bile, tercih ekranımın açılmayarak 2004-KPSS puanım ile daha önce bir yerleştirme yapıldığını belirterek beni uyarması ve hiçbir puan türüne göre tercih yaptırmaması gerekmektedir. Ancak tercih ekranım açılmış ve bu ekranda yapacağım tercihleri sadece 2006-KPSS puanına göre yapabileceğim, 2004-KPSS puanımı kullanamayacağım bilgisi, tercih işlemlerinin hiçbir safhasında (tercih kontrol sayfası da dahil) yer almamıştır.

Eğer tercihlerim kabul edilip, akabinde tercih kontrolümün başarı ile yapıldığı bilgisi tarafıma verildiyse, bu durum, kılavuzun 1.3.maddesine göre benim atanmamış olduğum bilgisinin ÖSYM'de olduğu doğal sonucunu doğurur ki, böyle bir durumda da 2004-KPSS puanıma göre yerleştirmemin yapılması gerekmektedir.

Tüm bu açıklamalarım çerçevesinde, yerleştirme işlemlerimin yeniden değerlendirilip, 2004-KPSS KPSSP3 puanımın kullanılarak ilk tercihim olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü (Ankara-Merkez) bünyesinde açılan Mühendis kadrosuna (kadro kodu: 3968665) yerleştirmemin yapılmasını gerekmektedir.

Ancak, ÖSYM'ye yapmış olduğum 2 adet yazılı başvurum hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.

KPSS-2007/5 Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmekte olup, KPSS yerleştirme işlemleri çerçevesinde alım yapan kamu kurum ve kuruluşları, açtıkları kadrolara yerleşen adayların atama işlemlerine başlamaktadırlar. Atanmam gereken kadroya hak sahibi olmayan başka bir adayın atanması durumu söz konusudur. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme ile ilgili bildirimlerin devam etmesi halinde hak kaybına uğrayacağım açıktır.

Bu nedenle, hak kaybımın ortadan kaldırılması için, ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bildirim işlemlerinin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

DELİLLER : ????; tercih kılavuzu ; bilirkişi vs. her türlü delail.

HUKUKİ SEBEPLER : T.M.K ; B.K.; İ.Y.U.K.; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin

Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ; vs. ilgili mevzuat

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

ÖSYM'nin yerleştirme talepli dilekçemin hukuka aykırı olarak reddine dair 31/07/2007 tarih, B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.12517 sayılı işleminin iptaline;

Hak kaybıma uğramamam için KPSS-2007/5 yerleştirme işlemleri ve ÖSYM'nin kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bildirim işlemlerinin davalının cevap süresi beklenmeksizin Yürütmesinin Durdurulmasına;

Maddi ve manevi tazminat haklarımın saklı tutulmasına

KARAR verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Ekler 1. 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi
  2. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn. Md.lüğü'nün ÖSYM Başkanlığına yazmış olduğu 01/03/2005 tarih, 2549 sayılı yazısı ve eki
  3. 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi
  4. İnternet üzerinden yaptığım KPSS-2007/5 başvurusunun bilgisayar çıktısı
  5. İnternet üzerinden yaptığım KPSS-2007/5 başvuru kontrolünün bilgisayar çıktısı
  6. KPSS-2007/5 yerleştirme sonucu bilgisayar çıktısı
  7. Tercih yaptığım kadroların KPSS-2007/5 yerleştirme taban puanları listesi
  8. ÖSYM'ye yazdığım 26/07/2007 tarihli dilekçem
  9. ÖSYM'ye yazdığım 30/07/2007 tarihli dilekçem
  10. ÖSYM'nin 31/07/2007 tarih, B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.10657 sayılı yazısı
  11. ÖSYM'nin 31/07/2007 tarih, B.30.1.ÖSM.0.00.46.00/01.12517 sayılı yazısı
Memurlar.Net
Bu haber 79,369 defa okundu. 101 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Diyanet İşleri Başkanlığı, halkı yeterince aydınlatıyor mu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam