1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
02 Temmuz 2020 19:13
Yazdır
TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte göze çarpan düzenlemeler şu şekildedir:

Astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; emsalleri arasında temayüz etmesi, hizmetine ihtiyaç duyulması ve istekli olması kaydıyla rütbe yaş haddinin 60 yaşına kadar uzatılabilmesi,

Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep illerinde görevlendirilen personelin özlük haklarının iyileştirilmesi

Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde icra edilen eğitim sonucu verilecek komuta kurmay ve karargah subaylığı eğitimi kıdemlerinin yeniden düzenlenmesi,

Askeri öğrenci harçlıklarının günümüz şartlarına uygun olarak artırılması,

Sözleşmeli Erbaş ve Erlere hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmesi, aile yardımı ödenmesi

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu olarak belirlenmesi,

Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması,

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

GENEL GEREKÇE

Gücünü milletimizden, tecrübesini tarihten alan Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen teröristle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumak, tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tevdi edilen bu görevleri süreklilik, kararlılık ve giderek artan güç ve başarıyla yerine getirebilmesi, her türlü harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır. İkibin yılı aşkın tarihi geçmişi olan köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri destanlaşan zaferlere imza atmıştır. Bu büyük başarıların temelindeki en önemli unsur dünyanın hayranlığım kazanan disiplinli yapısıdır. Hazırlanan Kanun Teklifi ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi ile bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapılmış, yapılan yasal düzenlemelerle birlikte bakanlıklar yeniden yapılandırırken bu kapsamda ortaya çıkan yeni İhtiyaçların karşılanması gerekliliği hasıl olmuştur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlanmıştır. Buna bağlı olarak da mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan Teklifle, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda;

a. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yapılan düzenleme ile; Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; emsalleri arasında temayüz etmesi, hizmetine ihtiyaç duyulması ve istekli olması kaydıyla rütbe yaş haddinin 60 yaşına kadar uzatılabilmesi,

b. 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılan düzenleme ile; içerisinde bulunduğumuz dönem itibarıyla Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep illerinde görevlendirilen personelin özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle moral ve motivasyonunun artırılması maksadıyla geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulması,

c. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik ve düzenlemeler ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini oluşturacak personelin yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde icra edilen eğitim sonucu verilecek komuta kurmay ve karargah subaylığı eğitimi kıdemlerinin yeniden düzenlenmesi, 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile ihdas edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasında kaynak oluşturabilecek yedek astsubaylık statüsünde görev yapanların, kazandıkları tecrübeden azami faydalanmak maksadıyla muvazzaf astsubaylığa geçirilmelerinin yasal dayanağının oluşturulması, kritik görevlerde ve zor şartlarda görev yapan askeri sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatının artırılması, astsubaylıktan

subaylığa geçirilenlerin mesleki bilgileri ve tecrübelerinden daha uzun süre faydalanmak maksadıyla rütbe yaş hadlerinin artırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin nitelikli ve tecrübeli personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, emsalleri arasında temayüz eden personele statüler arası geçiş sınavlarında ilave müracaat hakkı verilmesi,

ç. 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile; askeri öğrenci harçlıklarının günümüz şartlarına uygun olarak artırılması,

d. 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik ve düzenlemeler ile; sözleşmeli erbaş ve erlerin temininin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması maksadıyla, görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personele hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmesi, ayrıca bunların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılması,

e. 6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu olarak belirlenmesi, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda incelenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenler ile ayrılanların (emekliye sevk edilen, kendi İsteği ile emekli olan, istifa eden veya başka bir sebep ile İlişiği kesilenler) ilişikleri kesilmeden önce haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri durumunda, disiplinsizliğin cezasız kalmaması, disiplinsizliklerin hızlı ve etkin bir şekilde önlenmesi ve disiplin cezalarının caydırıcılığının artırılması maksadıyla, disiplin amirlerine erbaş ve erlere askerlik hizmet sürelerinin uzatılması sonucunu doğuracak şekilde hizmetten men cezası verebilme yetkisinin tanınması ve disiplin kurullarının verebileceği hizmetten men cezası sürelerinin artırılması,

f. Milli güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin tedarikinde önemli rol üstlenen kuruluşlarımızdan biri olan Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması, amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifinin bütünü ele alındığında yapılan düzenlemeler ile; aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan ve peygamber ocağı kabul edilen, milletimizden aldığı sevgi, saygı, güven, dua ve güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihi bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğü, azami ölçüde milli harp sanayisine dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekat icra kapasitesine mütevazi katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında, ülkemizin her türlü tehlikeden uzak kalabilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla yerine getirebilmesi; her türlü harekata hazır etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır. Söz konusu görevlerin başarıya ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan nicelik ve nitelikteki personelin geçici görev ile farklı birliklere görevlendirilmesi gerekmektedir.

Halihazırda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde kalkınmada birinci derecede öncelikli illere yapılacak görevlendirmelerde, yine aynı maddede belirtilen azami süre kısıtlamalarının uygulanmayacağına dair hüküm düzenlenmiş, ancak söz konusu iller arasında Hatay ve Gaziantep'e yer verilmemiştir. Yine anılan maddede yer alan harcırah kısıtlamalarından istisna tutulan personel arasında benzer görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yer almamaktadır.

Madde ile, İçerisinde bulunduğumuz dönem itibarıyla Suriye hudut birliklerinde alınan/alınacak önlemler neticesinde Hatay ve Gaziantep illerinde görevlendirilen personele de 42 nci madde hükümlerinin uygulanmaması amaçlanmakta, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı personelinin de geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutularak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli gibi bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanmasına imkan tanınmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması nedeniyle, buna ilişkin düzenlemeler madde metninden çıkarılmakta ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemlerin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçişin yasal dayanağının oluşturulması ve muvazzaf astsubay kaynakları arasına yedek astsubaylığın da ilave edilmesi ve yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları ile temel askerlik eğitimi ile ilgili esasların yönetmelikle düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilerek personelden daha uzun süre istifade etmek maksadıyla rütbe yaş hadlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Madde ile; askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi ile birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Madde ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbesİndekİ personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; bu personele ilişkin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 33 üncü ve geçici 42 nci maddelerinde düzenlenen rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile; komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmemesi, bu suretle kapatılan Harp Akademilerinde daha önce gördükleri eğitim sonucu kıdem verilen personele Milli Savunma Üniversitesinde aynı kapsamda eğitim almaları durumunda mükerrer kıdem verilmesinin engellenmesi; kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ise ilave bir yıl kıdem verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Madde ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Madde ile; askeri öğrencilerin Devlet tarafından karşılanmayan kişisel ihtiyaçları ile kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında yapılan harcamalarının karşılanabilmesi maksadıyla askeri öğrenci harçlıklarının artırılması amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemeden, ilgili kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de faydalanacaktır.

MADDE 11- Madde ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; bu personele ilişkin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenen rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 12- Madde ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; bu personele ilişkin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ilgili maddeleri ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 16 ncı maddesinde düzenlenen rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakam tarafından 60 yaşma kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Madde ile, 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna ek madde eklenmesi öngörülmektedir. Eklenecek maddeyle, milli güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin tedarikinde Önemli rol üstlenen kuruluşlarımızdan biri olan Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması ve bu suretle Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilecek tüm sözleşmeli personele ilişkin esasların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve 3238 sayılı Kanun kapsamında yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu suretle Savunma Sanayii Başkanlığında hem özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde hem de Başkanlığın diğer ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmeli personel istihdamına olanak sağlanacaktır.

Bu çerçevede; maddenin birinci fıkrasında Başkanlıkta istihdam edilmekte olan kadro karşılıksız sözleşmeli personelin istihdam dayanağı tanımlanmış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık: Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak bu personelin, net ücretlerinin 1. dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarım aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri ile istihdamlarına dair usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi hüküm altına alınmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, Başkanlıkta Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; fıkrada belirlenen amaçlarla sınırlı olmak üzere, özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişilerin, üç yılı geçmemek şartıyla istihdamları hüküm altma alınmış ve istihdamlarına dair hususlar ile bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretlerin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşmamak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetkilendireceği Komite üyesi tarafından ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca bu fıkra kapsamındaki personelin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, istihdam için diğer mevzuatta yer alan pozisyon ihdası ve atama iznine ilişkin hükümlerin bunlar hakkında uygulanmayacağı ve bu statüde çalıştırılmanın, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceği hüküm altma alınmıştır.

MADDE 14- Madde ile, sözleşmeli personele ilişkin halen yürürlükte bulunan mevzuatın, ek 2 nci madde ile öngörülen esaslar yayımlamncaya kadar uygulanmasına imkan verilmekte ve halihazırda Başkanlıkta çalışmakta olan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hak kaybı yaşamaksızın istihdamlarına devam edilebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilana çıkılmış sınavların, bir defaya mahsus olmak üzere, pozisyon ihdası ve atama izni aranmaksızın mevcut mevzuat hükümlerine göre tekemmül ettirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 15- Madde ile; sözleşmeli erbaş ve erlerin temininin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması maksadıyla görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personele hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 16- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin maddede uyum düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma

Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu olarak, ayrıca general ve amiraller ve Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun yapısının belirlenmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenler ile ayrılanların (emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan, istifa eden veya başka bir sebep ile aymlanlar) ilişikleri kesilmeden önce haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri durumunda disiplinsizliğin cezasız kalmaması ve bu suretle Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplininin muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 18- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinin ivedilikle tesis edilebilmesi amacıyla disiplin kurulları tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezasımn, disiplin amirleri tarafından da verilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 19- Madde ile, aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren disiplinsizlikleri işleyen erbaş ve erlere, disiplinsizlikleri nedeniyle verilen disiplin cezalarının caydırıcılığının artırılması maksadıyla disiplin kurulları tarafından 7 günden az olmamak üzere 14 güne kadar verilen hizmetten men cezasımn, 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar verilebilmesi amaçlanmakta ve bu cezanın 6413 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı çizelgeye göre disiplin amirleri tarafından da verilebilmesi hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 20- Madde ile, disiplin amirlerince yedek subaylar ve yedek astsubaylara verilen oda hapsi cezası ile erbaş ve erlere verilen oda hapsi ve hizmetten men cezasımn askerlik hizmet sürelerine eklenmesi ve bu kişilerin verilen disiplin cezası süresi kadar geç terhis edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 21- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Milli Savunma Bakanlığı teşkilatmda yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin tahkikatım yürütme yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı disiplin kurulu tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

MADDE 22- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan disiplin kurulunda incelenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 23- Madde ile, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezasımn, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 24- Madde ile, Teklifin ilgili maddelerinde disiplin amirlerine erbaş ve erlere hizmetten men cezası verme yetkisi tanındığından disiplin amirlerinin rütbesine göre erbaş ve erlere verebilecekleri hizmetten men cezası sürelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 25- Madde ile, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandın İması amaçlanmaktadır.

MADDE 26- Teklif ile 3238 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci madde nedeniyle uygulama İmkanı kalmayacak olan ve Savunma Sanayii Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında istihdam edilenlerin ücretlerine ilişkin cümle yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 27- Yürürlük maddesidir.

MADDE 28- Yürütme maddesidir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin (ç) fıkrasının 2 nci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Yukarıdaki (ç) fıkrasının (I) işaretli bendinin 15 inci sırasında gösterilenlerin yaş hadleri ilgisine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu veya 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda belirtilen esaslara göre 60 yaşım geçmemek kaydıyla uzatılabilir."

MADDE 2- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen" ibaresi "iller ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca tespit edilen birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dahil)," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Harp Akademileri tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi," ibaresi "Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi," şeklinde, (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü paragrafında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde" ibaresi "ilgili yönetmeliklerde" şeklinde değiştirilmiştir.

"Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde karargah subaylığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl;"

MADDE 4- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "8 inci hizmet yılım bitirmemiş olmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "meslek yüksek okullarım bitirenlerden" ibaresi "meslek yüksek okullarım bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yaş hadleri de dahil" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ve buna bağlı tablo eklenmiştir. "Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hadleri uygulanır.

Rütbe Yaş Haddi

Teğmen, üsteğmen 49

Yüzbaşı 55

Binbaşı 56

Yarbay 57

Albay 60

MADDE 6- 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasına dördüncü paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan tabip ve diş tabipleri ile sınırlı olmak üzere bu personel için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranlan 200 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik iller kapsamındaki yerler ile görev yerinin özellikleri ve hizmet şartlan dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen diğer yerlerde ve yüzer birliklerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabiplerine orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutannın %200'ünü geçmemek üzere aym usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyannca belirlenen birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %50'si sağlık hizmetleri tazminatı olarak ödenir."

MADDE 7- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 37- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90'ımn (dahil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşlann yaş haddi; ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakam tarafından, ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aym esaslarla 60 yaşma kadar uzatılabilir."

MADDE 8- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmez.

b) Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimim tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir."

MADDE 9- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 47- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a)12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımalan kaydıyla, yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

b)Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve ondördüncü hizmet yılım bitirmemiş olan bu Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibanyla 40 yaşım bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş smavına,

c)Sekizinci hizmet yılım tamamlamış ve onuncu hizmet yılım bitirmemiş olan uzman erbaşlara, 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki diğer şartları taşımalan kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylığa geçiş smavma,

ç) Onikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli

Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 7 nci ve 11 inci maddelerindeki diğer şartlan taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına, müracaat hakkı verilir.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce astsubaylıktan subay olanlara 109 uncu maddedeki yaş hadleri uygulanır."

MADDE 10- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.

a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda Öğrenim gören askeri öğrencilere (10.200) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

Hazırlık sınıfında % 45'i,

Birinci sınıfta % 47'si,

İkinci sınıfta % 49'u,

Üçüncü sınıfta % 51'i,

Dördüncü sınıfta % 53'ü,

Beşinci sınıfta % 55'i,

Altmcı sınıfta % 57'si,

Yedinci sınıfta % 59'u,

b) Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine, (5.475) gösterge rakamının memur

aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

Hazırlık sımfmda % 75'i,

Birinci sınıfta % 80'i,

İkinci sınıfta % 82'si."

MADDE 11- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 14- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine İhtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90'ının (dahil) üzerinde olan İstekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşma kadar uzatılabilir."

MADDE 12- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 18- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90'ının (dahil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilir."

MADDE 13- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Savunma Sanayii Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin, net ücretleri 1 inci dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri ile kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, AR-GE, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifıkasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla, özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, üç yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilir. İlgili projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilir. Bu personelin istihdamına dair hususlar ile bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının yedi katım aşmamak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetkilendireceği Komite üyesi tarafından, ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu fıkra kapsamındaki istihdam İçin diğer mevzuatta yer alan pozisyon ihdası ve atama iznine ilişkin hükümler uygulanmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez."

MADDE 14- 3238 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalmak kaydıyla, ek 2 nci maddenin ilgili fıkraları kapsamında devam olunur.

Ek 2 nci madde kapsamında istihdam edilen personele, aym maddede belirtilen Kararlar yayımlanıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanlara uygulanan Hizmet Sözleşmesi Esasları ile Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ve mevzuatı ilgisine göre uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten Önce ilana çıkılmış sınavlar, bir defaya mahsus olmak üzere, pozisyon ihdası ve atama izni aranmaksızın bu fıkra hükümlerine göre tekemmül ettirilir."

MADDE 15- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir."

MADDE 16- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, cümleye "verilir ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu kararlar Cumhurbaşkanının onayı İle" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanı veya" ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkam, hukuk hizmetleri başkam ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısından oluşur. General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutam, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur."

"(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişikleri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle 39 uncu maddedeki zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilir."

MADDE 18- 6413 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "disiplin amirleri tarafından" ibaresi madde metninden çıkartılmış ve ikinci fıkrasına "disiplin kurulları" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya disiplin amirleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 6413 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin başlığı "Verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri" şeklinde, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "yedi" ibaresi "on beş" şeklinde, "on beş" ibaresi" "otuz" şeklinde ve "süre dahil" ibaresi "süre dahil veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 6413 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin başlığı "Disiplin cezalarının idari etkileri" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının birinci cümlesine "Disiplin kurulları" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya disiplin amirleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 6413 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 6413 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut birinci cümlesinde yer alan "ile Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan "Üst komutanlık disiplin kurulu" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı veya üst komutanlık disiplin kurulları" şeklinde değiştirilmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceler."

MADDE 23- 6413 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "on" ibaresi "yirmi" şeklinde ve "yirmi" ibaresi "kırk" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 6413 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini Gösteren Çizelgeye aşağıdaki sütun eklenmiştir.

Hizmetten Men

ErbVEr

6 güne kadar 8 güne kadar 10 güne kadar 12 güne kadar 14 güne kadar

MADDE 25- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan "yararlanamayanlara" ibaresi "yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personele" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Bu Kanunun;

a)9 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 47 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1/9/2020 tarihinde,

b)Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Kanun hükümlerim Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:47 - Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı18:34 - Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin virüsle mücadelesine övgü18:26 - Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı18:24 - Savunma Sanayii İcra Komitesinden 'tam bağımsız savunma sanayi' açıklaması18:22 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Kaymakam böyle sitem etti: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için...
18:08 - CHP'li Öztrak: Biz her an erken seçim olacakmış gibi hazırız18:05 - Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız18:03 - Sanatçı Yelim Salkım'dan, Muraç Övüç'e suç duyurusu17:58 - Vali uyardı: Herkes virüsü ciddiye alsın17:48 - DSÖ, Rusya'da tescil edilen virüs aşısı konusunda 'temkinli'17:43 - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
17:35 - Bakan Koca, virüse yakalanan röntgen teknisyenin mesajı ile uyardı17:32 - Çeyrek altın 734 TL'ye geriledi17:29 - Atlar koronavirüs antikoru üretti17:25 - Karabük'te virüsten ölenlerin sayısı 21 oldu17:19 - Dolar günü düşüşle kapattı
17:12 - Valilikten 'teröristin adı sokağa verildi' iddialarına açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam