Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda yer alan disiplin cezasıyla ilgili maddeyi iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ekim 2021 14:05, Son Güncelleme : 20 Ekim 2021 10:24
Danıştay, sözleşmeli personelle ilgili disiplin maddesini iptal etti

Sözleşmeli personelle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir disiplin suçunun işlenmesi halinde sözleşmenin feshine imkan tanıyan bir düzenleme yer almamaktadır.

Adalet Bakanlığının çıkardığı "Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın (E) bendinin son paragrafında ise "Sözleşmeli personel hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları verilebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasını veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir bir fiil işlenirse, sözleşmenin feshi hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Açılan bir davada esaslarda yer almayan bir halin, Adalet Bakanlığınca çıkarılan bir düzenleyici işlemde yer almasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi, hem Esaslarda yer alan hükmün hem de bu hükme dayanılarak tesis edilen hizmet sözleşmesinin feshi işleminin yürürlüğünü durdurmuştur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber