Memur Maaş Hesaplama

?
/ ? /
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
/ ? /
?
?
1. derece 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu Ebe
İstihaklarGösterge - OranTutar
Gösterge Aylığı (1/1)1,320218.84 ₺
Ek Gösterge Aylığı2,200364.73 ₺
Taban Aylığı2,594.92 ₺
Yan Ödeme Aylığı1,70089.38 ₺
Özel Hizmet Tazminatı901,417.47 ₺
Ek Ödeme1151,811.21 ₺
KesintilerOranTutar
Gelir Vergisi15.00 %-125.35 ₺
Damga Vergisi7.59 ‰-49.31 ₺
G.S.S. Primi5.00 %-229.80 ₺
M.Y.Ö. Sigortası9.00 %-413.64 ₺
BES Kesintisi3.00 %-137.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı6,496.55 ₺
Kesintiler Toplamı-955.10 ₺
Net Maaş5,541.45 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi50 %268.31 ₺
Gelir Vergisi Matrahı2,624.43 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı2,624.43 ₺
  • 666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi verilmektedir. Ancak döner sermayenin düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme esas alınmaktadır. Her hastanenin döner sermayesi farklıdır. Bunu memurlar.net olarak bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle hesaplamada, döner sermaye kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme miktarı tabloya yansıtılmıştır.
    2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 45. maddesi hükmü gereğince sağlık personelinin ek ödeme oranları 20 puan artırılmıştır.