Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2022 00:18, Son Güncelleme : 02 Ocak 2022 00:25
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

2 Ocak 2021 PAZAR

Resmi Gazete

Sayı : 31707

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 - (1) 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber