Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!

2022 ve 2023 yıllarında kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmııştı. Toplu sözleşme ile memur ve sözleşmeli personele önemli haklar sağlanmıştı. Bu haklardan üst düzey kamu personeli de nasibini almıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 12:16
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!

Sözleşmenin Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma başlıklı 49 uncu maddesinde; "Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanır." ifadesine yer verilmişti.

Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma süreci nasıldır?

657 sayılı Kanunun 167 nci maddesinde; "Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır. Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 167 nci maddesine göre sadece torba kadro atamalarına kıst maaş ödemesi yapılmamakta diğer atamalara kıst maaş ödemesi yapılmamaktaydı.

Toplu sözleşme ile getirilen yeni düzenleme sonrasında hiçbir ayrım yapılmaksızın 1.1.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre yeni göreve başlanıldığı tarihten itibaren aylık ödemesi yapılacaktır. Yani memurlar aylıklarını peşin aldıkları için yeni görevine başladığı tarihten itibaren maaş alacakları için aradaki maaş farkı kıst olarak ödenecektir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz