Advertisement

MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararından sonra toplamda 19.107 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilmesi talebiyle idari davalar açmış ve bu davaların çoğunluğu idare aleyhine sonuçlanmıştır. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun benzer bir konuya yönelik 28.03.2013 tarihli ve E.No: 2010/2397, K.No: 2013/1123 sayılı kararı sonrasında devam eden davalar, temyizde Bakanlığımız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararları doğrultusunda verilen 5.434 sertifika iptal edilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Mayıs 2022 00:01
MEB, uzman öğretmenlikteki yanlış uygulamalar için uyardı

Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı ile Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında oluşan boşluğun yargı içtihadıyla doldurulamayacağına, bu nedenle de sadece sınavdan alınan nota göre başarı sıralaması yapılmasına hukuken olanak bulunmadığına karar vererek, mahkeme kararı ile uzman öğretmen olunmayacağına karar vermiştir.

Danıştay Dava Daireleri Üst Kurulu 28.03.2013 tarih, 2010/2397 Es. sayılı, 2013/1123 K. sayılı kararı için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda aşağıdaki iş ve işlemlerin yapılmasını istedi;

1- Sertifikaları mahkeme kararı ile iptal edildiği halde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından bazı öğretmenlere, uzman/başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim öğretim tazminatının ödenmesine devam edildiği,

2- Bazı öğretmenlerin, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına bağlı mali ve özlük haklardan yararlanmadığı ancak, MEBBIS e-personel Modülünde Kariyer Basamağının uzman öğretmen/başöğretmen olarak göründüğü,

3- Bakanlık/valilik/kaymakamlık aleyhine idari dava açan öğretmenlerden mahkeme kararı ile uzman öğretmen/başöğretmen unvanını ve bu unvana bağlı hakları kazandığı halde adlarına sertifika düzenlenmeyenlerin olduğu,

tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, mahkeme kararı sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanını hak eden ve adlarına sertifika düzenlenmeyen öğretmenlerin olması halinde bilgilerinin mahkeme kararıyla birlikte gönderilmesi; uzman öğretmen/başöğretmen unvanı mahkeme kararıyla iptal edildiği tespit edilen ekli listedeki öğretmenlerin ise durumlarının (uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanıp yararlanmadıkları gibi) titizlikle incelenmesi ve ekli listede yer alan "açıklama" bölümüne (Excel formatına uyularak) bilgilerinin islenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz