Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Mayıs 2022 14:04
Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, bir belediye ilişkin verdiği kararda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-b statüsünde çalışan sözleşmeli personele nakdi olarak yemek yardımı verilmesi konusunda kamu zararı kararı verdi.

Karara gerekçe olarak; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinde yer alan "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. ..." hükmüne atıf yapılarak yemek yardımının sözleşmeli personele hiçbir surette nakdi olarak ödenemeyeceğine karar verildi.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI!

TEMYİZ KURULU KARARI

Tarih : 13.10.2021

No : 50246 Konu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, mevzuatında ve sözleşmelerinde öngörülmediği halde nakdi yemek yardımı ödenmesinin mümkün bulunmadığı hk. Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 116 sayılı İlamın 2. Maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personellere, mevzuatında ve personellerle yapılan sözleşmelerde öngörülmediği halde nakdi yemek yardımı ödenmesi suretiyle oluşan toplam ..... TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinde aynen; "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. ..." denilmektedir.

.... Belediyesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi üçüncü fıkrası gereğince tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin yapmış olduğu Hizmet Sözleşmeleri'nin 6'ncı maddesinde aynen; Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamaz." denilmektedir. Yukarıda ifade edilen mevzuat ve sözleşme hükmüne göre, Esaslar'in kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucunda, 14.12.2015 tarihinde imzalanan 31.12.2019 tarihine kadar uzatılan Sosyal denge sözleşmesinin yemek yardımını düzenleyen 35. Maddesinde ..... Belediyesinde çalışan Memur Personel ile seçilmiş ve atanmış yöneticilere yemek yardımı verileceği düzenlenmiş olmasına rağmen sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı verildiği görülüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personellere, mevzuatında ve personellerle yapılan sözleşmelerde ve sosyal denge sözleşmesinde öngörülmediği halde nakdi yemek yardımı ödenmesi suretiyle toplam ..... TL kamu zararına sebep olunmuştur.

Bu itibarla 116 sayılı İlamın 2. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz