Uzlaştırma Kurulu Kararının Tam Metni

Kamu İşveren Sendikası temsilcileri ile yetkili sendika ve bunların bağlı olduğu konfederasyonlar arasındaki toplu görüşmelerde 2005 yılında uygulanacak yüzdelik zam konusunda anlaşma sağlanamamıştır. her üç konfedrasyonda bu konuda Uzlaştırma Kuruluna itirazda bulunmuştur. Kurul kararını bugün açıklamıştır. Kararın tam metni için tıklayın. (Not:Kurul kararları bağlayıclık taşımamaktadır.)

Haber Giriş : 08 Ekim 2004 18:31, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar.Net Özel

ÖNERİLER:

1- 31 Aralık 2004 tarihindeki en düşük net memur maaşının, aynı tarihteki en düşük aylık ücretli kamu işçisinin ikramiye de dahil aylık ücretine yükseltilmesi,

2- Yetkililerce objektif kriterlere göre belirlenecek alt derecedeki memur maaşlarına ilk altı ay için % 6, ikinci altı ay için % 6, diğer memur maaşlarına ise ilk altı ay için % 5, ikinci altı ay için % 5 oranında zam yapılması,

3- Enflasyonun her altı ay sonunda, hedeflenenin üzerine çıkması halinde bu miktarın, o altı aylık dönem sonunda artış olarak aylıklara eklenmesi,

4- 2002 ve 2003 yıllarında Uzlaştırma Kurulu kararlarında yer alıp da uygulanmayan;
a) Kira yardımı,
b) Gıda yardımı,
c) Büyükşehir Belediye hudutları dahilinde görevli memurlardan servis araçlarından yararlanamayanlara ulaşım yardımının,
zaman içinde ve imkanlar ölçüsünde artırılacak şekilde yapılması,
d) Daha önce belli derecelerdeki memurlara uygulanan görev tazminatının kademeli de olsa tüm memurlara yaygınlaştırılmasının sağlanması,

5- Kurumlar arasında farklılık arz ettiği ifade edilen giyecek yardımının bir standarda kavuşturulması ve amacına uygun olarak yapılması,

hususlarında önerilerde bulunulması Kurulumuzca oy birliği ile kararlaştırılmıştır.08 Ekim 2004

Bu Habere Tepkiniz