Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda

Türkiye Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) 2022 yılı Hukuk İzleme Raporunu yayımladı. Raporda bölge adliye mahkemelerindeki dosya sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı ve yargılama sürelerinin uzadığına dikkat çekildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 09:00, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 16:41
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda

İlke Vakfı tarafından kurulan Türkiye Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) Ankara'da 2022 yılı Hukuk İzleme Raporunun sunumunu yayımladı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, yüksek yargı organı üyeleri ve hukuk fakültesi dekanları katıldı.

Rapor sunumunu yapan avukat Ahmet Sait Öner, bölge adliye mahkemelerindeki dosya sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı ve yargılama sürelerinin uzadığını belirtti.

TODAM tarafından yayımlanan raporda 34 araştırmacı hukuk sisteminin genel görünümüne yönelik tespitlerde bulundu.

Raporun sonuç ve değerlendirmeler kısmı şu şekilde:
- Sosyal medya kazançları adalet ilkesi çerçevesinde vergilendirilmelidir.
- AİHM'in mülkiyet hakkına yönelik karar sayısının Türkiye aleyhine arttığı görülmektedir.
- En çok işlenen suçlar arasında mal varlığına yönelik suçların ilk sırada olması hukuk- ekonomi ilişkisi açısından dikkat çekmektedir.
- Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar arasındaki bütünlük ve tutarlılık devam ettirilerek mahkemeler hiyerarşisindeki itibarı korunmalıdır.
- Yargıdaki iş yükü hafiflemeli ve dosya görülme süreleri kısalmalıdır.
- Bölge adliye mahkemeleri (istinaf) ihdas amacına uygun şekilde yargı sistemindeki konumu yerleşik hale getirilmelidir.
- Ticaret mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemelerindeki genel görünüm olumludur.
- Hakim savcı yardımcılığı müessesesi adalet hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına katkı sağlayacaktır.
- Hedef süre uygulaması geliştirilmeli ve etkinleştirilmelidir.
- Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları, yargının iş yükünü azaltırken hem reel ekonomi hem de usul ekonomisine katkı sunması sebebiyle yaygınlaştırılmalıdır.
- Göçmen meselesi insan onuru, Anadolu örfü, dini hassasiyetler ve uluslararası hukuk birlikte gözönüne alınarak çözüme kavuşturulmalı, bu bağlamda medya ve toplum nezdinde farkındalık oluşturulmalıdır.
- Konut krizi ve kira uyuşmazlıklarının yargıya getirdiği iş yüküne ilişkin etkin bir planlama yapılarak, %25'lik üst sınır uygulamasının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Raporun bölge adliye mahkemeleri bölümünde istinaf mahkemelerinde dosya görülme süresinin dikkat çekecek şekilde uzadığına dikkat çekildi. 2018 yılında dosya sonuçlanma süresi 176 gün iken 2022 yılında bu süre 311 güne kadar çıktı. Raporda uzayan sürelerin bölge adliye mahkemelerinin kuruluş amacına ters düştüğü belirtildi. Raporun Yargıtay bölümünde ise hedef süre uygulamasının ceza dairelerinde etkin bir şekilde kullanılmadığına yer verildi.

Hukuk İzleme Raporu 2022'ye ulaşmak için tıklayın.

https://ilke.org.tr/hukuk-izleme-raporu-2022-hukuk-ve-ekonomi-1

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber