KPDK'daki sendikal taleplerin değerlendirilmesi

Bu yazımızda 9 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen KPDK'daki Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Kesk Konfederasyonlarının talepleri değerlendirilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Kasım 2023 10:00, Son Güncelleme : 18 Kasım 2023 08:01
KPDK'daki sendikal taleplerin değerlendirilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığındaki toplantı Sosyal Diyalog temasıyla toplanmıştır. İlgili sendikalar, Bakanlığın KPDK toplantısına verdiği önemi belirtmişler ve taleplerinin dinlenmesi hususunda memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

Sendikalar tarafından söz konusu toplantıda gündeme getirilen bazı maddeler şu şekildedir:

-Kamuda disiplin affı çıkartılması ve mülakatın kaldırılması

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun revize edilmesi

-Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi

-Gelir Vergisinin %15 e sabitlenmesi

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla uygulanması

-Harcırah Kanunundaki ödeneklerin ve fazla çalışma ücretlerinin artırılması

-Üniversitelerdeki idari personelin yer değiştirmesi sorunu

-Üniversite geliştirme ödeneği konusunda deprem bölgesinde bulunan illerdekilerin daha fazla ödenek almasının sağlanması

-Mobbing izleme kurullarında sendika temsilcilerinin bulunması

-Tapu müdürlüklerinde görev yapan personele ek ödeme verilmesi

-Çalışan memurlara verilen 8077 TL tutarındaki ilave ödemenin emekli memurlara da verilmesi

-Sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerine sendikaya üye olma ve sendika kurma hakkının sağlanması

-Belediyelerde ödenen Sosyal Denge Tazminatının diğer kamu görevlilerine de verilmesi

-Aynı işi yapan aynı unvandaki personelin 666 sayılı KHK ile oluşan ücret dengesizliğinin giderilmesi

-Emeklilik sisteminde 5510 sayılı Kanuna ve 5434 sayılı Kanuna tabi olma bakımından çalışanlar arasında oluşan farklı emeklilik sistemi sorunları

-3600 ek göstergeden 1. Dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin yararlanması

-Tüm kamu görevlilerine ilave 1 derece uygulanması

-Sosyal Güvenlik Kurumu gibi bazı kamu kurumlarında az sayıda personelin ağır şartlarda çalışma sorununa çözüm bulunması

Hangi talepler hangi mevzuat düzenlemesiyle ele alınabilir?

Yukarıda yer alan taleplerden amu görevlilerinin mali haklarıyla ilgili talepler Kanun değişikliğiyle yapılabilir.

4688 sayılı Kanunda değişiklik yapılması konusunda 7. Dönem Toplu Sözleşmede çalışma yapılacağına dair karar alındığı için bu konuda teknik düzeyde çalışma yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının insiyatif alması yeterli olacaktır.

Üniversite geliştirme ödeneğinin dayanağı 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunudır ancak ödenme usul ve esasları Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmektedir.

Diğer taleplerin ise başta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle yapılacak toplantılar neticesinde mevzuat değişiklikleriyle yapılabilmesi mümkündür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber