Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi

EGM, 10.102 Kadro İhdas Edildi. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 00:15, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 13:19

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına 500, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Kadro ihdasları 3-9 derece arasında yapıldığı için, bu kadrolara ilk defa alım yoluyla personel alımı yapılacaktır

İşte Resmi Gazetede yayımlanan CBK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 156

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber