Cumhurbaşkanlığı'ndan 2024 yılı atama izin dağıtımı bekleniyor!

Tüm kamu kurumları başta olmak üzere naklen atanmak üzere müracaatta bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Mart 2024 00:01, Son Güncelleme : 01 Mart 2024 16:42
Cumhurbaşkanlığı'ndan 2024 yılı atama izin dağıtımı bekleniyor!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmüne göre kamu idarelerinin yıl içerisinde açıktan veya naklen atama suretiyle yapacakları yıllık serbest memur sayısı sınırlaması Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek tüm idarelere Strateji ve Bütçe Başkanlığına kamu e-uygulama sistemi üzerinden duyurulmaktadır.

Uzun yıllardır devam eden uygulamada atama izinleri iki grup ve iki dönem olarak dağıtılmaktadır.

İlk dönemde 3 veya 5 düzeyinde az sayıda bir atama izni verilmekte, ikinci dönemde ise gerçek ihtiyaçları karşılayacak düzeyde planlama yapılmaktadır. İlk dönem Şubat ayı içerisinde yapılırken, ikinci dönem ise genellikle Haziran ayları olarak uygulanmaktadır.

Ancak, 2024 yılında Şubat ayını tamamlayıp Mart ayına girdiğimiz bugünlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hem istisna atamalar hem de kurumların ilk grup atama izinlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmamıştır.
Eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların mağduriyetleri düşünülerek 2024 yılına ait atama izin dağıtımının Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel yapılması elzemdir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber