1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teknik Öğretmenlere Uygulanan Ayrımcılık

Hem Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararlar sonucu üniversitelerde yeni bölümler açılmakta hem de Milli Eğitim Bakanlığınca ilk ve orta öğretime yeni dersler konulmaktadır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve zam ve özel hizmet tazminatları düzenleyen 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bu değişiklikler yansımayınca ortaya adaletsiz bir durum çıkmaktadır. Bu adaletsiz duruma örnek mesleklerden birisi teknik öğretmenlerdir. Ayrıntılar için tıklayın.
24 Kasım 2004 23:13
Yazdır

657 SAYILI KANUNUN 36. MADDESİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır: "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar."

Bu madde bölüm bazında bir belirleme yapılmıştır. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin (G) bendinde ise "Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler: ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur." hükmü yer almaktır. Sözü edilen (G) bendinin verdiği yetkiye dayanılmak suretiyle Bakanlar Kurulunun; 19.8.1977 gün ve 16032 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 19.8.1977 gün ve 7/13635 sayılı kararı ve yine 17.11.1986 gün ve 19284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.10.1986 gün ve 86/11158 sayılı kararıyla anılan fıkranın kapsamı, benzeri ve eşdeğer öğrenim yönünden yeniden belirlenmiş ve bu belirleme sırasında fıkra kapsamına bazı yeni okul mezunları alınmıştır. Ancak daha sonra hiç bir yeni belirleme yapılmamıştır.

Diğer taraftan, Yürütme kurulunun 30/03/1995 tarihli toplantısında; 12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında 3795 Sayılı Kanunun" 3-d maddesinde yer alan "Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara ?teknik öğretmen?, verilir" hükmü esas alınarak aşağıdaki eğitim programlarının teknik eğitim veren programlar olarak kabulüne karar vermiştir:

"A. a)Endüstriyel sanatlar yüksek öğretmen okulunun;
-ev ekonomisi bölümü
-teknik eğitim bölümü
-iş ve teknik eğitimi bölümü

b)Mesleki teknik eğitim fakültesinin ;
-teknoloji eğitimi bölümü
-ev-iş ve ev ekonomisi öğretmenliği ,ev ekonomisi öğretmenliği.
-İş ve teknik öğretmenliği. İş ve teknik eğitimi öğretmenliği.
-Bilgisayar öğretmenliği.bilgisayar eğitimi öğretmenliği.

c)Endüstriyel sanatlar eğitimi fakültesinin;
-aile bilimleri ve tüketici eğitimi bölümü.
-endüstriyel teknoloji eğitimi bölümü.
-bilgisayar eğitimi bölümü.

B- Kız teknik öğretmen okulunun,kız teknik yüksek öğretmen okulunun mesleki eğitim fakültesinin ;
-çocuk gelişim,besin teknolojisi ve beslenme eğitimleri bölümü.
-çocuk gelişimi ve ev ekonomisi eğitim bölümü.
-Çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi bölümü.
-çocuk gelişimi ve ev yönetimi eğitimi bölümü.
-el sanatları eğitimi bölümü.
-Uygulamalı sanatlar eğitimi bölümü.
-Giyim endüstrisi ve giyim eğitimi bölümü.
-Giyim endüstrisi ve giyim sanatları eğitimi bölümü."

657 sayılı Kanunun 36. maddesinin 2. fıkrasının yukarıdaki bölüm mezunlarını da içerek şekilde yeniden düzenlenemsi gerekmekteydi. Ne yazıkki bu yapılamamıştır. Bu nedenden dolayı da sadece maddede belirtilen bölüm mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmektedir.

YAN ÖDEME KARARNAMESİ YENİDEN ELE ALINMALIDIR?

Bir diğer konuda ek eğitim öğretim tazminatı konusudur. Memurların zam ve özel hizmet tazminatları, 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bu kararnamenin Diğer tazminatlar başlıklı III sayılı vetcelinde şu açıklamaya yer verilmiştir:"II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir.Branşlarda fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez "

Bu maddeye göre V sayılı cetvelde yer alan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine bu ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminat ödenmemektedir. Bunun sebebi maddenin sadece mesleki ve teknik öğretim okullarını kapsayacak şekilde yazılmış olmasıdır. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığının liseler veya ilköğretim okullarında örneğin bilgisayar dersi okutması uygulaması yeni başlamıştır. Daha önce bu uygulama yok idi. Ancak uygulamalar değişmesine rağmen, özlük haklarda buna paralel düzenleme yapılmamıştır. Sanırız bu konudaki en büyük eksiklik ise Maliye Bakanlığının kararnameyi düzenlerken MEB'den yeterli derecede yararlanmamış olmasıdır.

Yukarıda yer verilen her iki adaletsiz uygulamadan dolayı;

1- Sadece Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, ilave bir derece alarak memuriyete başlayabilmektedir. Diğer bölüm mezunları, isimleri, 657 sayılı kanunun 36/A-2'inde geçmediği için bu bir dereceden yararlanamaz.

2- İlave eğitim öğretim tazminatı sadece mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ödenmektedir. Söz konusu öğretmenlerin ilköğretim veya orta öğretimde görev almaları halinde bu ödenek verilmeyecektir.

Öğretmenlerin Mesleki ve teknik öğretim veya ortaöğretim ve ilköğretimde görevlendirilmelerine göre ayrıma tabi tutulan bölümler şu şekildedir:

Ev Ekonomisi Bölümü,
Teknik Eğitim Bölümü,
İş Ve Teknik Eğitimi Bölümü,
Teknoloji Eğitimi Bölümü,
Ev-İş Ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği,
Ev Ekonomisi Öğretmenliği,
İş Ve Teknik Öğretmenliği,
İş Ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği,
Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar Eğitimi Öğretmenliği,
Aile Bilimleri Ve Tüketici Eğitimi Bölümü,
Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü,
Bilgisayar Eğitimi Bölümü,
Çocuk Gelişim, Besin Teknolojisi Ve Beslenme Eğitimleri Bölümü,
Çocuk Gelişimi Ve Ev Ekonomisi Eğitim Bölümü,
Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü,
Çocuk Gelişimi Ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü,
El Sanatları Eğitimi Bölümü,
Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Giyim Endüstrisi Ve Giyim Eğitimi Bölümü,
Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü,

Yukarıda yer alan her iki konuda da adil bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
61 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:02 - Danıştay İDDK'nın önemli kararı... Belediyedeki daire başkanı gerekçesiz görevden alınabilir mi?00:01 - 15 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları23:43 - Bordo Bereliler sınırda emir bekliyor23:37 - Trump, Türkiye'ye yapılacak yaptırımları açıkladı23:30 - Fransız rejisi, Millilerin gol sevincini ekrana yansıtmadı23:23 - Düzce'de öğretmenlere proje hazırlama kursu verildi23:17 - Milliler Fransa'da zoru başardı23:12 - Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı23:07 - Genzine süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti23:02 - Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
22:57 - Bodrum'da 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt22:52 - EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama22:47 - Arkeoloğu öldüren sanık şikayetçi olmasın mesajı atmış22:42 - Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü22:37 - Talep olmayınca organik solucanlar elde kaldı22:32 - Dipsizgöl şelalesi büyülüyor22:27 - İngiltere'den Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz22:22 - Araçlar kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam