1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Son 8 yılda sendika üye sayısındaki değişim

2002 yılından bu yana memur sendikalarına üye olanlara ilişkin istatistiki veriler Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Memurlar.net olarak son 8 yıldaki üye sayısını, sendika ve konfederasyon bazında tek bir dosyada topladık. Son 8 yıldaki en dikkate değer veri Memur sen'in üye sayısındaki artıştır. Memur-Sen bu yıl ulaştığı sayı ile en çok üyeye sahip konfederasyon olmuştur. Bir diğer önemli veri ise KESK'in üye sayısındaki azalıştır. KESK'in üye sayısı 2002 yılında 262 bin iken bu sayı 2009 yılında 224 bine düşmüştür. İşte son 8 yıla ait veriler...
08 Temmuz 2009 00:04
Yazdır

Aşağıdaki veriler, Resmi Gazetede yayımlanan istatistiklere dayanılarak memurlar.net tarafından derlenmiştir.

Bu verilere göre Türkiye Kamu Sen'in 2002 yılına yetki aldığı hizmet kolu 8 iken bu sayı 2009 yılında 6'ya düşmüştür. Eğitim hizmet kolundaki yetkiyi Eğitim sen'den 2006 yılında alan konfederasyon, Diyanet ve Vakıf hizmetleri kolundaki yetkiyi 2004 yılında Diyanet Sen'e; tarım ve ormancılık hizmet kolundaki yetkiyi 2008 yılında Toç Bir Sen'e; sağlık hizmet kolundaki yetkiyi ise 2009 yılında Sağlık Sen'e bırakmıştır.

KESK ise 2002 yılında 3 hizmet kolunda yetkili iken eğitim hizmet kolundaki yetkiyi 2006 yılında Türk Eğitim Sen'e; yerel yönetim hizmetleri kolundaki yetkiyi ise 2006 yılında Bem Bir Sen'e bırakmıştır.

Hizmet Kolunun Adı

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 26.840 24.008 28.491
25.564 22.734 23.212 22.379 22.944
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 30.440 29.697 28.902 28.132 32.371 34.894 35.498 37.506
BÜRO MEMUR - SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 2.109 4.201 7.440 8.415 11.643 14.298 15.881 18.719
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 283 1.056
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - - 372 862 860
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) BASK 172 323 622 730 801 970 - 443
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 84

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK EĞİTİM - SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 125.863 145.873 135.224
127.846 139.282 145.791 146.127 155.021
EĞİTİM - SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 149.383 166.515 154.524 139.429 122.760 119.909 112.366 110.868
EĞİTİM - BİR - SEN ( Eğitimciler Birliği Sendikası ) MEMUR-SEN 18.028 33.351 48.517 58.372 78.300 95.949 119.046 142.425
TEM - SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 1.845 1.672 1.399 1.946 1.891 1.899 1.991 1.888
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) BASK - - 324 429 699 1.129 886 866
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ - - - 68 65 173 184 194
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - 27 181 212 211 166
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 29 16 17 47
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 158 108 90 89
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - 3.919 8.384 15.970 18.481
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - 3.053 4.416 4.579
AND-SEN ( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliğ Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 230
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - 15 - 11
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 146 384

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK SAĞLIK - SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 46.195 74.339 69.484 65.561 69.288 78.472 84.183 91.848
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 24.187 31.463 41.408 38.924 35.707 36.419 38.548 40.359
SAĞLIK - SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 1.817 11.122 21.024 26.842 35.628 45.584 71.222 93.705
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ 913 1.534 2.123 1.426 1.022 873 703 618
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 100 438 879 798 934 1.238 1.238 1.069
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 366 773
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 9

Yerel Yönetim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 13.581 28.442 32.611 27.941 26.070 25.812 24.687 25.406
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) TÜRKİYE KAMU - SEN 5.303 15.948 15.823 13.570 11.584 12.165 12.907 12.943
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU -İŞ - - - - - - 975 646
BAĞIMSIZ YEREL - SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) BASK - - - - - - 7 74
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 29 150
BEM - BİR - SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 11,329 7.256 15.128 18.264 26.130 28.451 30.483 32.022

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK HABER - SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) TÜRKİYE KAMU - SEN 25.646 26.324 19.399
16.418 12.331 13.541 13.689 12.928
HABER - SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) KESK 7.859 9.338 7.631
6.341 4.435 4.703 4.550 4.538
BİRLİK HABER - SEN ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) MEMUR-SEN 347 1.895 4.205
5.165 4.059 4.613 4.985 5.584
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) BASK 599 3.610 1.913 1.502 1.109 1.158 958 1.290
HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) HAK-SEN - - - - - - 65 93

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 1.367 1.690 2.024 1.812 1.896 2.104 2.424 2.678
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 2.565 2.444 3.346 3.059 2.995 3.275 3.018 3.263
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK - - - - 36 33 92 145
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ - - - - - - 19 126
KÜLTÜR MEMUR - SEN (Kültür Memurları Sendikası) MEMUR-SEN - 16 254 317 346 637 1.048 1.431

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 11.676 11.094 9.008 6.552 6.476 6.635 6.496 6.624
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 7.297 8.875 7.837 5.398 4.993 5.445 5.093 4.858
BAYINDIR MEMUR - SEN ( Bayındır,İnşaat ,Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 87 452 1.239 1.212 1.571 2.181 3.278 4.571
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) BASK 165 366 538 245 251 223 393 371
İMAR HAK - SEN ( İmar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 23 134

Ulaştırma Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK ULAŞIM - SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 11.282 9.710 7.869 6.949 7.168 7.184 7.803 7.166
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 5.866 3.384 3.702 3.159 2.759 2.975 2.922 2.855
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası ) MEMUR-SEN - 101 2.268 2.285 2.308 2.198 2.827 3.618
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - 130 201 145 84
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN ( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) BASK - 317 380 287 295 317 195 194
ULAŞIM HAK - SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - 220 212
ULAŞIM BİR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Birlik Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 237
UDEM HAK - SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ - - - - - - - 68

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TARIM ORKAM - SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 10.121 10.410 7.840 6.315 5.162 4.585 4.235 3.955
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 25.157 25.077 19.993 17.437 16.290 16.605 15.680 14.593
TOÇ BİR - SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 502 2.560 5.627 7.057 10.044 14.083 17.318 19.467
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) BASK - - 235 374 290 308 210 194
TOÇ HAK - SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 226 240

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK ENERJİ - SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendika) TÜRKİYE KAMU - SEN 15.426 11.969 11.052 9.593 9.849 10.033 9.399 9.067
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 14.649 10.820 9.724 7.827 6.480 5.297 5.298 4.867
ENERJİ BİR - SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 582 817 2.733 3.426 4.251 5.379 6.601 9.055
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendika) BASK 192 81 337 331 335 313 281 260
ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN - - - - - - 148 137

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 30.710 33.704 25.143 22.168 20.794 23.303 23.635 25.616
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 11.143 32.403 29.502 27.799 29.571 36.352 42.012 45.758
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK - 231 - 103 241 355 364 500
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Sendikası ) BAĞIMSIZ - - -   362 474 801 962
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BASK - - -   20 29 58 70
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ - - -   - 13 9 11
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ - - -   1.249 1.420 2.106 2.756

..

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 262.348 295.830 297.114 264.060 234.336 231.987 223.460 224.413
TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 329.065 385.425 343.921 316.038 327.329 350.727 357.841 375.990
MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 41.871 98.146 137.937 159.154 203.851 249.725 314.701 376.355
BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 1.319 5.209 5.228 4.696 4.734 5.718 4.226 4.976
BAĞIMSIZLAR - 4.236 3.533 3.487 9.061 17.232 28.647 11.629
HÜR KAMU-SEN (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) - - - 100 50 65 16 11
HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) - - - - - - 1.506 2.967
BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) - - - - - - - 20.731
GENEL TOPLAM 650.770 788.846 787.882 747.617 779.399 855.463 930.397 1.017.072
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
57 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:07 - Patlak tekerle polisten kaçmaya çalıştılar03:05 - 'MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı'03:01 - Soylu: Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına, bir de çatalına çatsın01:19 - 'Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamalıyız'00:37 - 'Türk milletinin önünde hiçbir güç duramaz'00:05 - 19 Mart 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?23:55 - Nevşehir'de FETÖ'den 11 tutuklama23:43 - Soylu açıkladı, 3 meclis üyesi CHP'den istifa etti23:31 - Dışişleri'nden Hollanda'daki saldırıya kınama mesajı
23:25 - Burdur'da öğrenci pansiyonunda korku dolu anlar23:16 - Özhaseki: 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz23:12 - İngiltere'de Ankara Anlaşması davasında karar çıktı22:54 - Hollanda'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı22:40 - Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesinden ByLock itirazı22:33 - İstanbul'da dolmuşçu eylemi: Marmaray işlerimizi düşürdü22:33 - Xiaomi Mi Fold'un fiyatı belli oldu22:16 - Ankara'da Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna saldırı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam