TSK Eğitimi: Uygulama, rekabet, ideale ulaşma çabası ve eğitimde etkinlik

Haber Giriş : 16 Mart 2005 10:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) eğitim felsefesini, kendisine verilen her türlü vazifenin en iyi şekilde başarılmasının ancak çok iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş personel ve birlikler ile sağlanması oluşturuyor.

Eğitim kavramı ile tüm eğitim-öğretim faaliyetlerin ifade edildiği Silahlı Kuvvetler'de, tek erin eğitilmesinden en yüksek seviyedeki Harp Akademileri eğitimine, küçük bir birliğin harbe hazırlık eğitiminden büyük çaplı müşterek tatbikatlara kadar, tüm eğitim faaliyetleri aynı felsefe altında gerçekleştiriliyor. TSK'da uygulanan eğitimin temel özelliklerini ise 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar, uygulama (pratiğe yönelik), rekabet, ideale ulaşma çabası ve eğitimde etkinlik olarak sıralanıyor. Uygulama ile eğitim ve öğretimin görev merkezli olması, uygulamaya yönelik olması ve başarıyı geliştirici olması, rekabet ile eğitim için belirlenen ve devamlı güncelleştirilerek yükseltilen standartlara ulaşma konusunda yarışma, ideale ulaşma ile eğitimde devamlı mükemmele ulaşmanın hedef alınması, ideale en fazla yaklaşan askerin ya da birliğin başarıya ulaşmış kabul edilmesi kastediliyor. Eğitimde etkinlik kavramıyla ise birey ve birlik eğitimini birlikte düşünme, arzu edilen başarıya ulaşmak için iyi eğiticiler, imkanlar ve yeteneklerin dengeli olarak bir araya getirilmesi öngörülüyor. TSK'da her türlü eğitim faaliyetinin planlama ve uygulamasında izlenen prensiplerde ise muharebeye her an hazır olmak, muharebe eder gibi eğitim yapmak birinci hedef durumunda. TSK'nın diğer prensiplerin ana hatları ise şunlar:

"Göreve yönelik eğitim yapmak, kusursuz planlanmış, verimli, etkili ve gerçekçi eğitim yapmak, uygun doktrinle icraya yönelik eğitim yapmak, muhtelif silah ve sınıflarla müşterek eğitim yapmak, rekabet ortamı içinde eğitim yapmak, en mükemmel şekilde personel ve birlik yetiştirmek, ulaşılan seviyeyi muhafaza etmek, eğitimde ulaşılan sonuçlardan ders çıkarmak ve müteakip planlamalara ithal etmek, komutanların eğitiminde her seviyede liderlik nitelikleri ile inisiyatifin geliştirilmesine önem vermek."

TSK eğitim sistemi, subay, astsubay, erbaş ve erlere askerlik sanatını öğretmek amacıyla oluşturulmuş okul ve okul sonrasını da içeren bir eğitim-öğretim sisteminden oluşuyor. TSK eğitim sistemi, Türk Milli Eğitim sistemi ve yüksek öğretim sistemi ile paralel bir yapı içerisinde bulunuyor.

iha

Bu Habere Tepkiniz