Sağlıkta kurumlar arası nakil dönemine geçiliyor

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat 2012 tarihinde yayımladığı genelgede, 663 sayılı KHK ile kurulan kurumları ve bu kurumlara bağlı taşra teşkilatını tek tek belirtmişti. 7 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile de hizmet birimlerinin görev tanımları ve yetkileri belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre; her bir kurumda personel naklinin nasıl olacağı yönergelerle düzenlenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2012 12:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

663 sayılı KHK 3 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KHK'nın geçici 2. maddesine göre "KHK'da belirtilen düzenleyici işlemlerin en geç 1 yıl içinde yürürlüğe konulması" gerekmektedir. 1 yıllık süre 3 Kasım 2012'de dolacaktır. bakanlık bu süreye kadar tüm mevzuat işlemlerini bitirmiş olacaktır.

KHK ile Sağlık Bakanlığı dışında, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu olmak üzere 4 kurum daha kurulmuştur. Kamu Hastane Birlikleri, "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"nca kurulacak ve işletilecektir.

Şuan için, Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde çalışanlar açısından "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu", "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu" iki önemli kurumdur. Genelgeye göre, birinci basamak sağlık kurumları (Aile sağlık merkezi birimleri, sağlık evleri, E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri, aile hekimliği birimleri) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatı birimleri olacaktır. Ancak ikinci ev üçüncü basamak hastanaler, diş hastaneleri, semt poliklinikleri ise hastane birliklerine ve dolaysıyla "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"na bağlı olacaktır.

KHK'ya göre her kurum bağımsız tüzel kişiliği olan ayrı birimlerdir. Ayrı kurum olduğu için de, nakillerde artık bugünkü sistem değişecektir.

7 Mart 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelgeye göre, bağlı kurumlardaki personelin atama ve nakillerinin kendi içinde nasıl olacağı, yönergeyle düzenlenecektir. Yönergeler sadece o kurumun iç işleyişine ilişkin olacaktır.

Yeni yapılanma gereğince bir süre sonra Bakanlık atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin de değişmesi gerekmektedir.

Değişiklikler sonrasında örnek vermek gerekirse;

- "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu" bağlı örneğin aile sağlık merkezinden, "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"na bağlı 2 veya 3. basamak sağlık kurumuna geçebilmek için kurumlar arası nakil prosedürü uygulanacaktır.

- Yine "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"na bağlı 2. veya 3. basamak sağlık kurumunda çalışan bir personelin, Bakanlığın taşra birimi olan il sağlık müdürlüğüne geçebilmesi kurumlar arası nakle tabi olacaktır.

Bu örnekler, taşra hizmet biriminin hangi kuruma bağlı olduğuna bakılarak arttırılabilir.

Hali hazırdaki uygulamada, Bakanlık birimleri arasındaki geçişlerde hizmet puanı esas alınmakta, boş yerler duyuruya çıkılarak talep alınmakta ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır. Ancak kurumlar arası nakilde, bu işlemin nasıl olacağı, Bakanlığın yönetmelik değitirmesi ve yönergelerin yürürlüğe girmesi sonrasında netleşecektir.

Bu Habere Tepkiniz