1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, Rütbe Terfi yönetmeliğinde değişiklik yaptı

26 Haziran 2012 07:45
Yazdır

26 Haziran 2012
Resmî Gazete
Sayı : 28335

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/3303

Ekli ?Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik?in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 22/5/2012 tarihli ve 1701 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü ve 55 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 13 üncü ve 55 inci maddelerine" ibaresi "Emniyet Teşkilatı Kanununa" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Liyakat" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "Emniyet Müdürü A.P.K. Uzmanı", "Sicil notu", "Sicil notu ortalaması" ve "Takdirname" tanımları yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya "Pol-Net" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Liyakat: Personelin; performans değerlendirmesi, mesleki bilgi ve becerisi, liderlik ve yöneticilik özellikleri, geçmiş hizmetleri, ödül ve ceza durumu, adli veya idari soruşturmaları, mesleki ve bilimsel çalışmaları ile psikolojik ve fiziksel durumu gibi niteliklerinin yetkili değerlendirme kurulunca değerlendirilerek terfi edeceği rütbenin gereklerine uygunluğunun belirleneceği terfi yeterliliğini,"

"Performans değerlendirme puanı: Yetkili amirlerce düzenlenen performans değerlendirme raporlarında verilen puan ortalamasını,

Performans değerlendirme puanlarının ortalaması: Son üç performans değerlendirme puanlarının ortalamasını,

Başarı belgesi: Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen belgeyi,

Özel Güvenlik Denetleme Başkanı: Özel güvenlik personelini denetlemekle görevli birimin başkanını,

Performans Değerlendirme Kurulu: 3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre oluşturulan kurulu,

Yetersiz performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan puanın, 1,00 ila 1,99 değerleri arasında (bu değerler dahil) olmasını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan tablodaki 1 inci meslek dereceli görev unvanlarında yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibaresi "Özel Güvenlik Denetleme Başkanı" şeklinde değiştirilmiş, 2 nci ve 3 üncü meslek dereceli görev unvanlarında yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, 5 inci meslek dereceli görev unvanlarına "İlçe Emniyet Müdürü," ibaresi ve 6 ncı meslek dereceli görev unvanlarına ise "İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "olumlu sicil" ibaresi "iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"f) 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları için birinci fıkranın (f) bendinde yer alan şart aranmaz."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "olumsuz sicil" ibaresi "yetersiz performans değerlendirme puanı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini İfa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme sürelerinde almış oldukları son üç yıl sicil notlarının" ibaresi "son üç performans değerlendirme puanlarının" şeklinde, (c) bendinde yer alan "Sicil notlarının" ibaresi "Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının" şeklinde, "takdirnamesi" ibaresi "başarı belgesi" şeklinde ve (d) bendinde yer alan "takdirnamelerin" ibaresi "başarı belgelerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sicil not ortalamalarını" ibaresi "performans değerlendirme puanlarının ortalamasını" şeklinde, "takdirnamelerini" ibaresi "başarı belgelerini" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Sicil" ibaresi "Performans değerlendirme" şeklinde ve "takdirname" ibaresi "başarı belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aym Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Sicil" ibaresi "Performans değerlendirme" şeklinde ve "takdirname" ibaresi "başarı belgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "3 yıl sicilinin olumlu" ibaresi "üç performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎ MADDE 4- Geçmiş yıllara ait sicil notlan kıdem ve terfi değerlendirme işlemlerinde kullanılmaz.

Geçmiş yıllarda alınan takdirnameler, başarı belgesi olarak personelin kıdem ve liyakat değerlendirmesinde kullanılır.

2012 yılı kıdem sıralaması 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan kriter ve esaslara göre, 2013 ve 2014 yılları kıdem sıralaması ise, var olan performans değerlendirme puanları da kullanılmak suretiyle 16 ncı maddede yer alan kriter ve esaslara göre belirlenir."

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:59 - Okulların açılışı ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıklama yapacak17:58 - Zeytin Dalı bölgesinde 20 terörist gözaltına alındı17:42 - Bakan Koca paylaştı: Maske takılsa bile mesafe önemli17:32 - Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale ediliyor17:29 - 5 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı17:22 - Dolar günü yükselişle kapattı
17:08 - 'Gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz'17:04 - Bu düğünde sadece 1 kişi maske taktı16:58 - Bakanlıktan, Galata Kulesi'ndeki restorasyon için açıklama16:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven yüzde 50'nin üzerinde16:44 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:38 - Altının gramı 454,50 liraya geriledi
16:29 - Vali yardımcısının öldürdüğü anne ve kardeşi toprağa verildi16:19 - İlk karar verildi... Bir üniversite online eğitim yapacağını duyurdu16:17 - Ankara Büyükşehirden 'canlı ihale yayını' açıklaması16:12 - Sürmene'de şiddetli yağış: 4 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor16:07 - Sağlık'ta lisans tamamlama başvuruları başladı
16:01 - Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam