Memur Olacak Kişi Ne Yapar Ne Yapamaz?

1 milyon aşkın kişi memur sınavına girmekte, yüzbinlercesi tercihte bulunmakta, ancak çok az sayıda kişi memur olarak atanabilmektedir. Ancak, 'memur olarak ÖSYM tarafından bir kamu kurumuna yerleştirilenler, tam olarak ne zaman memur sayılmaktadır' sorusunun cevabı naklen geçişlerde veya istifan geçişlerde oldukça önemlidir. Konuya ilişkin hazırladığımız dosya için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2006 12:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- ÖSYM Yerleştimesi

KPSS Tercihleri sonrasında sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Ancak, bu bir atama işlemi değildir. ÖSYM, teknik bir kurum olarak kendisine verilen görevi yapmakta, adayları puan ve tercihlerine göre kadro ve pozisyonlara yerleştirmektedir. Atama ilgili kurumca yapılacaktır. Bir kamu kurumuna yerleşen adayın yapacağı iki şey bulunmaktadır. Ya kamu kurumunun personel genel müdürlüğüne istenen belgeleri vererek atama sürecini başlatır yada iç başvuruda bulunmaz.

2a- Yerleşme sonrası kamu kurumuna başvurulması

Aday, yerleştiği kamu kurumuna başvurarak, hangi belgelerin istendiğini öğrenir ve belgeleri kamu kurumuna verir. Kamu kurumu da, bu belgeler çerçevesinde atama onayı hazırlar. Belgelerin verilmesi ile atama süreci başlar ve atama onayının alınması ile süreç tamamlanır. Kişi artık göreve başlasa da başlamasa da memurdur.

2b- Yerleşme sonrası kamu kurumuna başvurulmaması

Aday, kamu kurumuna yerleşlemesine rağmen hiç başvuruda bulunmaz, belgelerini vermez. Bu halde memur olma süreci başlamayacaktır. Bu nedenle bu kişi hakkında atama onayı da alınmayacaktır. Dolayısıyla kişi memur değildir. Memur olmayan bu kişi yeniden memur yerleştirmelerine katılabilir.

Ancak, yanlış anlamları önlemek amacıyla "KPSS'de 'İki Kez Yerleşememe' Neleri Kapsıyor?" başlıklı dosyaya bakılması gerekmektedir.

3- Memur olan kişi istifa ederek başka bir memuriyete başlayabilir mi?

Yukarıda 2a'da belirtilen süreç çerçevesinde memur olan kişi ister müfettiş, uzman, denetmen yardımcılığı gibi kariyer görevler olsun isterse de normal memurluklar olsun 657'e tabi hiçbir memur kadrosuna istifa ederek geçemez. Zira 657'nin 94'üne göre istifa eden memur, istifa ediş şekline bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl boyunca yeniden hiçbir memur kadrosuna atanamaz. Peki bu durumdaki kişi ne yapacaktır. Bu durumdaki kişi muvafakat alarak geçiş yapmaya çalışacaktır. Muvafakat verilmemesi halinde, bu işlem dava edilebilmekle birlikte, naklen geçiş yapılmayacaktır.

4- Bu açıklamalar hangi statüler için geçerlidir?

Yukarıda 1, 2 ve 3'te belirtilen açıklamalar 657'e tabi bir kurumdan 657'e tabi başka bir kamu kurumundaki memur kadrosuna yapılacak naklen atamalar için geçerlidir. Ancak Devlette sadece 657 statüsü bulunmamaktadır.

Öğretim elemanları (Araş. Gör, Öğr. Gör, Uzman, Eğitici Öğretici, Yard. Doç., Doç, Prof.) 2914 sayılı Kanuna tabidir.
Sağlık Bakanlığında hem 4924 sayılı Kanuna hem de 657'nin 4/B statüsüne göre sözleşmeli çalıştırılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığında 657'nin 4/C maddesine göre geçici personel çalıştırılmaktadır.
KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.
Hakim ve savcılar 2802 sayılı Kanuna ama hakim ve savcı adayları 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaktadır.
Askeri kurumlarda 657'e tabi memurlar yanında 926 sayılı Kanuna tabi subay, astsubay çalıştırılmaktadır.
Bir çok kamu kurumunda İş Kanununa tabi personel çalıştırılmaktadır.

İşte bir memur yukarıda belirtilen ve 657'e tabi olmayan herhangi bir statüye naklen değil istifa ederek geçebilmektedir.

Örnek 1: Aday, ÖSYM tarafından Maliye Bakanlığına memur olarak yerleştirilmiş olsun. aday, belgelerini verip atama süreci başlarken de Adalat Bakanlığının Zabıt katipliğini kazanmış olsun. Kişi belgelerini verdiği için memurdur ve Zabıt katipliği de memur olduğu için zabıt katipliğine anacak naklen yani kurumlar arası muvafakatla geçebilir.

Örnek 2: Kişi TSK'da VHKİ olarak çalışıyor olsun. Daha sonra da KPSS yerleştirmeleri ile PTT'ye memur olarak yerleşmeye hak kazansın. PTT bir KİT'tir ve 399 sayılı KHK'ya tabidir. Kişi 657'e tabi olmayan bir göreve hak kazandığı için istifa ederek PTT'deki görevine başlayabilir.

Örnek 3: Kişi öğretmen olarak atanmış olsun. Bu kişi daha sonra KPSS yerleştirmeleri ile Adalet Bakanlığına da öğretmen olarak yerleşmeye hak kazanmış olsun. Şayet yukarıda 2a'da belirtilen süreç gereğince kişi memur olmuş ise bu kişi Adalet Bakanlığına istifa ederek geçemez. Bu kişi ancak kurumlar arası muvafakatla geçiş yapabilir.

Örnek 4: Kişi memur olarak yerleşmiş ve göreve başlamış olsun. Bu kişi daha sonra hakim ve savcı adaylığı sınavını kazanırsa ne olacaktır. Hakim ve savcı adaylığı yukarıda da belirtildiği gibi 657'e tabidir. Bu nedenle ancak kurumlar arası muvafakatla hakim ve savcı adaylığına geçiş yapabilir.

Örnek 5: Kişi memur olarak yerleşmiş olsun. Bu süreçte İŞKUR tarfından bir başka kamu kurumuna işçi olarak atanmış olsun. İşçilik 657'e tabi olmadığı için kişi memuriyetten istifa ederek işçiliğe başlayabilir.

Peki istifa eden Devlet memurları eski görevlerine dönebilir mi? Daha önce hazırlamış olduğumuz dosya için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber