B Grubu kadrolara yerleşme hakkın kazanan bir aday, daha sonra A Grubu bir kadroya atanmak isterse ne olur?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2006 07:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir: "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."

Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavın kazanan kişilerin yapacağı geçişin, nakil olmadığı, Devlet Personel Başkanlığınca açıklanmıştır. Başkanlık, verdiği mütalaalarda bu durumdaki adayların durumlarının 657'nin ilgili maddesinin kapsamına girmediği belirtilmiştir.

Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumundan muvafakat alır ise, girmeyi hak kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Zaten, muvafakat verilmesi zorunlu bir durum olmayp, idarenin taktir hakkı bulunmaktadır. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber