47 başlıkta Hakem Kurulu kararıyla yapılan düzenlemeler

Mahmut ESEN, Hakem Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenlemeleri konu alan ayrıntılı bir inceleme yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2019 00:03, Son Güncelleme : 17 Eylül 2019 23:54
47 başlıkta Hakem Kurulu kararıyla yapılan düzenlemeler

Bilindiği üzere, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Hakem Kurulu Kararı, 1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Memurlar.net olarak, Hakem Kurulu Kararında yer alan düzenlemeleri daha önce bir kaç başlıkta ele almıştık. Tıklayınız.

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Hakem Kurulu kararını, hizmet kollarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak analiz etti.

İşte Mahmut Esen'in yaptığı inceleme sonrasında, önceki toplu sözleşmeye göre yeni 57 değişiklik

Kurul Kararında (önceki Toplu Sözleşmeye göre) ek/değişiklik yapılmış konular aşağıda özet halinde açıklanmıştır.

* Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele günlük olarak ödenecek ek özel hizmet tazminatları (unvan durumlarına 5-10 TL artırılmış ) 15- 35 TL ye yükseltilmiştir.
* Kamu personeline eş için yapılan aile ödeneği gösterge rakamı yükseltilmiş, aile yardımı ödeneğinde 20 TL artış gerçekleştirilmiştir.
* Müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlılara ek özel hizmet tazminatından (ÖHT) yararlanmaları olanağı getirilmiştir.
* Sözleşmeli personele de sürekli görev yolluğu ödenmesi kabul edilmiştir.
* Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeline özgü bazı kararlara yer verilmiştir.

Bu bağlamda;
Yönetici kadrolara vekalet eden öğretmenlere ek ders ücreti ödenecektir.
Görevli öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecektir.
Ayrıca; nöbet hizmetleri karşılığı ödemelerde artış yapılmasına, bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek 10 puan ÖHT ödenmesine ilişkin daha önce Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmet Kolu içinde düzenlenmiş konular, bu kez kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar kapsamında karara bağlanmıştır.

1- Büro; Bankacılık ve Sigortacılık

* Yurtdışı teşkilatındaki sözleşmeli personele aile tazminatı verilmesine ilişkin eski düzenleme kaldırılmıştır.
* SGK il müdürlüğü personelinin yapabileceği yıllık fazla çalışma süresi 50 saat artırılarak 350 saate yükseltilmiştir.
* Vergi dairesi müdürlükleri personelinin yapabileceği yıllık fazla çalışma süresi 50 saat artırılarak 350 saate yükseltilmiştir.
* Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Md. bağlı yurtlarda görev yapan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişki düzenlemeler; Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolundan alınmış, bu hizmet koluna taşınmıştır.

2- Eğitim, Öğretim ve Bilim

* Öğretmenlere yılda bir kez ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılı için 80 TL, 2021 yılı için 70 TL artırılmıştır.
* Az gelişmiş bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerine geliştirme ödeneği ödenmesine ilişkin süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3- Sağlık ve Sosyal Hizmet

* Yönetici kadrolara vekalet eden öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine ilişkin önceki düzenleme kaldırılmıştır.
* Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları konusundaki çalışma yapılacağına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.

4- Yerel Yönetimler

* İtfaiye ve zabıta personelinin yan ödeme puanlarına %50 zam uygulanmasının kapsamı (şahsa bağlı kadrolarda bulunanları da kapsayacak şekilde) genişletilmiştir.
* Sosyal denge tazminatı ödenmesi süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

5- Basın Yayın İletişim

* PTT'de hizmetlerini araç/motosiklet kullanarak yapılanlara ve gişe memurlarına aylık olarak ödenen ilave ücretler 11 TL artırılmış, 95 TL olmuştur.
* Başdağıtıcıların temel ücretleri 75 TL yerine 85 TL artırımlı uygulanacaktır.
* PTT' de nüfusu 35.000 altında olan yerleşim yerlerinde mobil çalışan personele da tayın bedeli verilecektir.
* TRT'de yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık yapılan ek ödeme tutarı 5TL artırılmış 130 TL olmuştur.

6- Kültür Sanat

* Turizm araştırmacılarına ödenecek ÖHT/Meslek Tazminatlarına 5 puan ilave edilmiş, tazminat oranları 15 ve 25 olarak değiştirilmiştir.
* Bazı sözleşmeli personelin aylık ilave ücretleri 11 TL artırılmış, 95 TL olmuştur.
* Kütüphane ve müzeler vb.yerlerde resmi tatil ve hafta sonlarında görevli olanların yapabilecekleri yıllık fazla çalışma süresi 50 saat artırılarak 350 saate yükseltilmiştir

7- Bayındırlık, İnşaat ve Köy

* TCK Gn. Md./Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananların aylık ilave ücretlerine 11 TL zam yapılmış, 95 TL olmuştur.
* TCK Gn. Md personelin yapabileceği yıllık fazla çalışma süresi 50 saat artırılarak 350 saate yükseltilmiştir.
* Arama ve kurtarma personeline ödenecek iş riski puanı 100 artırılarak 700 puana yükseltilmiştir. (Bu suretle 4,5 TL zam yapılmakta. toplam ödeme tutarı 32 TL yükseltilmiş olmaktadır.)
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığında araç kullananlara bundan böyle ( fazla çalışma ücreti yerine) 95 TL aylık ilave ücret ödenecektir.

8- Ulaştırma

* TCDD katener hattının geçtiği yerlerde çalışanların aylık ilave ücretlerine 9 TL, yüksek hızlı tren makinistlerinin aylık ilave ücretlerine 11 TL zam yapılmıştır. (Böylelikle sözü edilenlerin aylık ek ücretleri sırasıyla 55 TL ve 95 TL olmuştur.)
* Gece çalışmaları yapan TCDD personeline 15 TL de bir ay içinde en fazla 6 gün üzerinden yapılabilen ödeme gün sayısı 7'ye çıkarılmıştır.
* DHMİ personeline de fazla çalışma ücreti ödenecektir.
* ARFF ve apron memurlarının temel ücretlerine 10 TL zam yapılmıştır. (Temel ücret 70 TL artırımlı uygulanacaktır.)
* TCDD personeline 10 puan ilave ÖHT ödenmesine yönelik düzenleme kaldırılmıştır.
* TCDD' de öğretmen pozisyonunda görev yapanlara da öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecektir.

9- Tarım ve Ormancılık

* Orman yangınlarına müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara bir yılda ödenebilecek fazla çalışma saat sayısı 10 saat artırılmış ve toplam 90 saate ulaşmıştır.
* TMO, TİGM, ESBGM, AOÇ, Milli Parklar Gn. Md. görev yapan personelin yapabileceği yıllık fazla çalışma süresi 50 saat artırılarak 350 saate yükseltilmiştir.
* Tarım Orman Döner sermayesinden üretimi teşvik bağlamında yılda bir kez yapılabilecek ilave ödeme gösterge rakamı 2.000 artırılmış ve 8.000 yükseltilmiştir. ( 288 TL zam yapılmıştır.)

10 Enerji, Sanayi ve Madencilik

* TİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ödenen 15 puan ÖHT' ye 20 ye çıkarılmıştır. (68,4 TL zam yapılmıştır.)
* ÇAYKUR'da görev yapanlara kampanya döneninde aylık olarak yapılan kampanya primleri 11 TL artırılmış ve 95 TL ye yükseltilmiştir. Şeker fabrikaları personeline de benzer şekilde 95 TL kampanya primi ödenecektir.
* Yüksek gerilimde çalışan personele her gün ödenmekte olan 15 TL ilave ücret 20 TL çıkarılmıştır.
* EÜAŞ'nin bazı personeline yapılmakta olan 10 puan ek ÖHT ödemesi uygulamasının kapsam alanı (santral sayısı) genişletilmiştir.
* TKİ ve TTK personeline yapılan aylık ilave ödemeler 10 TL artırılmış 40 TL ( yeraltında çalışanlarda 50 TL) olmuştur.
* MKEK personeline yapılan aylık ilave ödeme 10 TL artırılmış, 40 TL çıkarılmıştır.
* ETİ MADEN, TKİ, TTK, MKEK personellerine aylık 30 TL ilave ödemesi kaldırılmış, yerine 10 veya 20 puan ÖHT ödenmesi uygulaması getirilmiştir.
* Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlemesinde geçici görevli olanlara iki kat gündelik verilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.

11 Diyanet ve Vakıf

* Musahhihlere ek olarak ödenmekte olan din hizmetleri tazminat puanı 25' den 30 çıkarılmıştır. ( 68,4TL zam yapılmıştır.)
* Diyanet Eğitim Merkezlerindeki eğitim görevlilerine ek olarak ödenmekte olan din hizmetleri tazminatı puanı 15'den 20'ye çıkarılmıştır.
* Murakıplara ek olarak ödenmekte olan din hizmeti tazminat puanı 10'dan 20'ye yükseltilmiştir. ( 136,8 TL zam yapılmıştır.)

Notlar:
1- 2020 yılında ödenmesi gereken Özel Hizmet/Mesleki Tazminat (100 puan) Tutarı: 1.368 TL dir.
2- Yan ödemeler (İş riski/iş güçlüğü/mali sorumluluk ve elaman temininde güçlük zammı ) aylıklarda önemli bir tutar oluşturmamaktadır. Örneğin ilçe kaymakamına 2019 yılında yan ödemeler karşılığında toplam 85,6 TL ödenecektir.
3- 2019 yılında saat başına ödenen fazla çalışma ücreti 2,25 TL dir.
4- 2019 yılında uygulanacak ek ders saat ücreti 16,33 TL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber