Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, görevde yükselme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle sayman kadrosuna atama şartlarında değişikliğe gitti, sınav kurulunun yapısını düzenleyen maddede ise ifade düzeltmesi yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Temmuz 2021 08:12
Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13/2/2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre;

1- Sayman kadrosuna atanabilmek için aranan "1) En az iki yıllık yüksekokulların muhasebe, işletme, maliye, iktisat veya ekonomi bölümlerinden mezun olmak" şartı "1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak," olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, sayman kadrosuna atamada aranan bölüm şartı kaldırılmıştır.

2- Sınav Kurulu'nun oluşumunu düzenleyen maddede ifade düzeltmesi yapılmıştır. 16. maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "yardımcıları ile" ibaresi "yardımcılarından olmak üzere" olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik yapılan 16. maddenin ilgili fıkra hükmü şu şekildedir:

"MADDE 16 - (1) Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.
(2) Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürü başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek merkez birimlerin amirleri ve yardımcıları ile toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder"

3- Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartları düzenleyen 7. maddenin ilk fıkrasında, atıf yapılan yanlış madde numarası düzeltilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz