Hırsızı dövdü tazminatsız işten atıldı!

İşyerinde hırsızlık yapan bir kişiyi döven işçi, tazminatsız işten atıldı. Yargıtay da işverini haklı buldu. İşte ilginç olayın ayrıntıları:

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Eylül 2021 16:06
Hırsızı dövdü tazminatsız işten atıldı!

İşyerinde hırsızlık yapan bir kişiyi döven işçi, tazminatsız işten atıldı. Yargıtay da işverini haklı buldu. İşte ilginç olayın ayrıntıları:

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işyerinde hırsızlık yapan bir kişiyi, polisin elinden alıp döven işçinin iş akdinin, işverenin saygınlığını zedelediği ve darp edilen hırsızın işverene tazminat davası açma koşullarının oluşmasına sebebiyet verdiği için, işverence iş akdinin feshinin haklı olduğuna, işçiye ihbar kıdem tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmederek yerel mahkemece verilen kararı bozdu. İşte kararın özeti.

".Somut olayda, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/327 Esas sayılı dosyası içeriğinden, davacının iş akdinin işyerinden hırsızlık yapan bir kişiyi polisin elinden alıp etkili eylemde bulunduğu için feshedildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkeme, gerekçesinde "davacının bu eylemi tahrik altında işlemesi nedeniyle haklı fesih koşullarının oluşmadığı, davacının fiiline verilen işten çıkarma cezasının orantılı olmadığı'' belirtilmiş ise de davacının eyleminin davalı işverenin saygınlığını zedelediği, ayrıca darp edilen kişinin işverene karşı tazminat davası açma koşullarının oluştuğu da göz önünde bulundurulduğunda davalı feshi haklıdır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir."

Bu Habere Tepkiniz