SGK, HİTAP tebliğini 4 yıl sonra yürürlükten kaldırdı

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelere göre sosyal güvenlikle ilgili 4 Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan Tebliğlerden birisi HİTAP'la ilgili işlemlere ilişkindi. Danıştay, HİTAP'la ilgili işlemlerin Tebliğle düzenlenemeyeceğini belirtmiş, bu nedenle HİTAP'la ilgili işlemler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6. maddesiyle, 2017 yılında düzenlenmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2021 12:09
SGK, HİTAP tebliğini 4 yıl sonra yürürlükten kaldırdı

30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile birisi HİTAP'la ilgili olmak üzere 4 Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Danıştay daha önce verdiği kararda HİTAP'la ilgili işlemlerin Tebliğle düzenlenemeyeceğini belirtmişti. Bu nedenle 2017 yılında HİTAP'la ilgili işlemler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6. maddesiyle düzenlenmişti. Ancak yönetmelik yürürlüğe konulurken, SGK unuttuğu için, Tebliğ ancak 4 yıl sonra yürürlükten kaldırıldı

İşte yürürlükten kaldırılan Tebliğler

* 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
* Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
* İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
* Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Bu Habere Tepkiniz