1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Örnek Dilekçeler \ Dava Dilekçeleri

Dava Dilekçeleri

 
16 Şubat 2010 00:39
YÖK'ün Danıştay kararına ilişkin itiraz dilekçesi/ TAM METİN
 
 
18 Kasım 2009 07:00
Döner sermaye saymanlarının ek ödemeden faydalanması için dava açıldı
 
 
22 Eylül 2009 21:10
Anadolu Eğitim Sendikası il içi atamaya dava açtı
 
 
27 Temmuz 2009 17:09
İstanbul'daki 158 okula yapılan 76. madde atamalarının iptali için dava açıldı
 
 
16 Temmuz 2009 12:56
Harcırah Kanunundaki 90 günlük sınırlamanın iptali için dava açıldı
 
 
08 Ocak 2009 22:15
'Adına KEY kesintisi yapıldığına rastlanamamıştır' denilenler için örnek dilekçe
 
 
03 Ocak 2009 20:40
Açıköğretimdeki muafiyet kısıtlaması için Danıştay'da dava açıldı
 
 
30 Aralık 2008 15:40
MEB'deki şeflik düzenlemesinin iptali için dava açıldı
 
 
14 Kasım 2008 14:51
Diyanet İlanının İptali İçin Örnek Dava Dilekçesi
Diyanet İşleri Başkanlığının, KPSS'ye girmeyen fahri Kur'an Kursu öğreticisi ve imam hatiplerin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesine yönelik ilanını dün yayımlamıştık. Daha önce de belirtildiği üzere bu şekilde bir ilan, kamu hizmetlerine girmede bir kısım personele ayrıcalık tanınması anlamına gelmektedir. Ziyaretçilerimizden gelen talep doğrultusunda Kur'an Kursu öğretici ilanının iptali için örnek bir dava dilekçesi yayımlıyoruz.
 
 
15 Ekim 2008 17:40
4/B'linin asker öğretmen olamaması dava edildi
 
 
28 Ağustos 2008 00:46
Türk Eğitim Sen, hakkını aramak isteyenler için 3 dava dilekçesi yayımladı
 
 
14 Temmuz 2008 23:12
KPSS'ye son öğretim düzeyinden girme şartı dava edildi. Dava dilekçesi için tıklayınız.
 
 
12 Haziran 2008 13:20
Eğitim Sen, 2005/73 genelge mağdurları için tazminat davası açtırıyor
 
 
11 Haziran 2008 10:41
Kadrolu personelin, 4/B'li eşinin yanına gitmesi için Danıştay'a dava açıldı
 
 
29 Mayıs 2008 09:53
Ek ders ücretine dava
 
 
09 Mayıs 2008 13:24
Eğitim Sen, yönetici atamaya dava açtı
 
 
24 Nisan 2008 10:43
Eğitim İş, yönetici atama yönetmeliğine dava açtı
 
 
17 Nisan 2008 20:35
Öğretmenin ücretli ders vereceği kapsamın genişletilmesi için dava açıldı
 
 
17 Nisan 2008 18:27
Türk Eğitim Sen, denge tazminatları için Danıştay'da dava açtı
 
 
25 Mart 2008 13:00
Sağlık-Sen'den sonra SES de yemek yardımına dava açtı
 
 
20 Mart 2008 08:35
Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi ve Atamasına İlişkin Yönetmeliğe dava açıldı
 
 
18 Mart 2008 13:00
İl içi yer değiştirme kılavuzuna dava açıldı
 
 
12 Mart 2008 21:40
Sözlü sınav nedeniyle atanamayınca dava açtı/ Örnek dilekçe
 
 
10 Mart 2008 19:20
4/B'ye tayin hakkı vermeyen mahkeme kararı temyiz edildi
 
 
09 Mart 2008 15:15
Sağlık personeline geriye dönük borç çıkartan Maliye yazısına dava açıldı
 
 
00:10
07 Şubat 2008
SBS'nin iptali için dava açıldı
 
 
19 Ocak 2008 17:27
Dini bayramlardaki ek ders sorunu dava edildi
 
 
19 Ocak 2008 14:00
Sözleşmeli öğretmene kısıtlı nakil hakkını, Türk Eğitim Sen de dava etti
 
 
17 Ocak 2008 21:30
Sözleşmeli öğretmenlerin sadece yaz döneminde tayin isteyebilmesi dava edildi
 
 
12 Ocak 2008 00:20
Mesleki ve Teknik Eğitimde Şef Atamaları İçin dava açıldı
 
 
23 Kasım 2007 11:30
Ek ders ücretiyle öğretmen çalıştırılmasına yönelik hükümlerin iptali istendi
 
 
15 Ekim 2007 15:12
Sosyal güvenlik kontrol memurluğundaki 35 yaş şartına dava açıldı
 
 
10 Ekim 2007 18:08
Üniversitelerdeki 4/B'lilerin Döner Sermaye Alması İçin Dava Açıldı
Geçici işçilerin bir kısmının 4/B'li sözleşmeli pozisyonlara aktarılması sırasında en çok sorulan soru, üniversite hastanelerindeki 4/B'lilerin döner sermaye alıp alamayacağıydı. Memurlar.net olarak 27 Haziran tarihinde yayımladığımız haberde, 4/B'li olarak çalışan personele döner sermaye verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Maliye Bakanlığı ise bu görüşün aksi uygulama yapmıştır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Maliye Bakanlığının aksi yöndeki işleminin iptali için dava açmıştır. Dava dilekçesini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Haziran 2007 20:30
Araştırma görevlileri mecburi hizmet borcunun affedilmesi davasına müdahil oluyor
 
 
26 Mayıs 2007 16:20
4/C'li öğretmenlerin sözleşmelerinin fesh edilmesi dava edildi
 
 
17 Mayıs 2007 10:41
Unvan değişikliği sınavındaki 70 baraj notu için Danıştay'a dava açıldı
 
 
08 Mart 2007 13:05
Ek ders genelgesinin iptali için dava açıldı
 
 
06 Şubat 2007 10:38
MEB'in Şeflik kadrolarına yönelik görevde yükselme uygulamasına dava açıldı
 
 
25 Ocak 2007 17:04
Akademik kadrolara başvuru şartını üniversiteye devreden düzenlemeye dava açıldı
 
 
22 Ocak 2007 10:10
4/B'li sağlık personeline ilişkin Danıştay dava dilekçesi
 
 
19 Ocak 2007 12:30
Torpilli Memur Alımının İptali İçin Örnek Dava Dilekçesi
KPSS yönetmeliğinde 17/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlara yapılacak memur alımlarında torpilin kapısının açıldığını daha önce haberleştirmiştik. Ancak söz konusu düzenleme kamu yararı içermemekte ve hizmet gereğine de uygun değildir. KPSS'ye giren herhangi bir aday tarafından, Danıştay nezdinde, yayımlayacağımız dava dilekçesi dava açılması halinde söz konusu düzenlemenin iptal edilmesi mümkündür. Dava dilekçesini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
01 Nisan 2006 00:49
22.07.2003 tarihinden sonra ilk defa atananlar için örnek dava dilekçesi (Anayasa'ya aykırılık istemlidir)
 
 
01 Nisan 2006 00:47
27.04.2005 tarihinden sonra naklen atanan için örnek dava dilekçesi (Anayasa'ya aykırılık istemlidir)
 
 
01 Nisan 2006 00:46
22.07.2003-27.04.2005 tarihleri arasında naklen atanan için örnek dava dilekçesi
 
 
01 Nisan 2006 00:45
01.04.2003- 22.07.2003 tarihleri arasında naklen atananlar için örnek dava dilekçesi
 
 
01 Nisan 2006 00:44
01.04.2003- 22.07.2003 tarihleri arasında ilk defa memuriyete atananlar için örnek dava dilekçesi
 
 
01 Nisan 2006 00:42
1.1.2002-31.03.2003 tarihleri arasında naklen atananlar için örnek dava dilekçesi
 
 
01 Nisan 2006 00:40
1.1.2002-31.03.2003 tarihleri arasında ilk defa memuriyete atananlar için örnek dava dilekçesi
 
 
04 Eylül 2003 13:39
Eş ve Sağlık Durumundan Dolayı Yapılan Naklen Atamalarda Harcırah
Bilindiği üzere, 4969 sayılı Kanun ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun bir çok maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler üzerine Maliye Bakanlığınca, 37 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği düzenlenmiştir. Bu tebliğ'de yapılan düzenlemeler ile ilgililerin yazılı talepleri aranmaksızın yapılması gerekli ve zorunlu olan atamalar ile kurumların hizmet ihtiyacı veya idari ihtiyaç nedeniyle yaptıkları atamaların re'sen atama olduğu belirtilmiş ve sadece bu tür naklen atamalar için harcırah verileceği belirtilmiştir. Ancak, Anayasa'mızın 41'nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 72'nci maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince eş ve sağlık durumları hallerinde, atama yapılması da zorunlu atama kavramı içerisine girmektedir. Dolaysıyla Tebliğ ile bu tür bir hakkın kullanmasından ortaya çıkacak mali yükün karşılanmaması (harcırah) uygun değildir. Yapılması gerekli olan ilgili Tebliğ'in bu konuya ilişkin bölümleri hakkında Danıştay'da dava açılmasıdır. Bu bağlamda, adayların önce kurumlarına başvuruda bulunarak harcırahlarını talep etmeleri daha sonra da aldıkları olumsuz cevap üzerine (60 gün içinde cevap verilmemesi de olumsuz cevap sayılır) Danıştay'da belirtilen Tebliğ'in ilgili hükümlerinin iptali istemiyle dava açmaları gerekmektedir. Konuyu Danıştay hakimleri inceleyecek ve bir karar verecektir. Umuyoruzki Danıştay hakimlerince bu konu düzeltilecektir. Örnek dava dilekçesi için tıklayın.
 
 
01 Eylül 2003 21:38
Harcırah Kanununda Yapılan Değişikliğin Geriye Yürüyemeyeceğine İlişkin Örnek Dilekçe
Bilindiği üzere, harcırah verilmemesine ilişkin olarak 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununda yapılan düzenlemeler hakkında Anayasa Mahkemesince yürürlüğün durdurulması kararı verilmiştir. Bu karar üzerine Maliye Bakanlığınca hazırlanan yeni düzenleme ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu değiştirilmiş ve harcırah verilmemesine ilişkin hükümler bu kez bu Kanuna eklenmiştir. Ancak, yeni Kanun 12.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasına rağmen, bazı hükümleri 22.7.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Böylece Kanun geriye yürütülmüştür. Oysaki hukuk devletinde aslolan kazanılmış hakların korunmasıdır. Bu çerçevede, 22.7.2003-12.8.2003 tarihleri arasında naklen atanması yapılanların önce idarelerine bir dilekçe ile başvurarak harcırahlarını talep etmesi, daha sonra da idareden gelen olumsuz cevap üzerine (60 gün içinde cevap verilmemesi de olumsuz cevap sayılır) idare mahkemesinde dava açması gerekmektedir. Geriye yürüyen düzenlemenin hukuk ihlali içerip içermediğine İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi karar verecektir. Örnek dava dilekçesi için tıklayın.
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam