Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

TİS'in 45 maddesinde yer alan ek ödeme tüm sağlık personelini kapsıyor mu?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Ocak 2022 11:05
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu bölümünün 45. maddesinde yer alan yüzde 20 artırımlı ek ödeme hakkından bu hizmet kolu kapsamı dışındaki kurumlarda görev yapan aynı unvanlı sağlık personeli de yararlanabilir mi?

Kamu görevlilerinin maaş unsurlarından biri olan ek ödemenin kapsamı ile bu ödemenin hangi personele ne oranlarda verileceği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi ile bu KHK'ye ekli I sayılı Cetvelde belirlenmiştir.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine uygulanacak mali ve sosyal hakları belirleyen 3. Bölümünün 45. maddesinde Toplu Sözleşmenin 4. ve 5. maddelerine atfen 375 sayılı KHK'ye göre belirlenen ek ödeme oranlarının yüzde 20 artırımlı ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Atıf yapılan 4 ve 5. maddeler ile bu maddelerin atıf yaptığı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/i maddesinin üçüncü paragrafı ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumuyla İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasının ortak yönü; bu kurumlarda görev yapan ve ilgili hükümler uyarınca döner sermaye ek ödemesinden yararlanan personele ödenecek döner sermaye ödemesi tutarlarının aynı unvanlar için 375 sayılı KHK'ye ekli I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme tutarından daha az olmamasını sağlamaya yönelik bir güvence içermesidir. Yani döner sermayede yeterli kaynak olmaması halinde bu personele 375 sayılı KHK'de belirlenen oranlarda ek ödeme verilecektir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinin 45. maddesi ise ilgili personele 375 sayılı KHK'ye ekli I sayılı Cetvel kapsamında ek ödeme verilecek olması halinde cetvelde belirlenen oranların yüzde 20 artırımlı uygulanmasını sağlamaktadır.

Diğer taraftan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Kapsam" başlıklı 1. maddesinde "Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe ekli Listede Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlar; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Üniversite Hastaneleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunun 45. maddesi ile sağlanan yüzde 20 oranındaki artırımlı ek ödeme hakkından Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlarda görev yapan ve yukarıda yer verilen kanun hükümleri kapsamında döner sermaye ek ödemesi verilmesi öngörülen personelin yararlanacağı, hizmet kolu kapsamına girmeyen diğer kurumlarda görevli sağlık personelinin 375 sayılı KHK'ye ekli I sayılı Cetvelde unvanları için belirlenen ek ödeme oranlarından herhangi bir artırım uygulanmaksızın yaralanacağını değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz