HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mart 2022 00:04, Son Güncelleme : 18 Mart 2022 18:37
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

SGK programı olan ve memurların hizmetlerini takip etme yönünde büyük fayda sağladığını değerlendirdiğimiz HİTAP programında yer alan "Emeklilikte 15 yıla tabidir" uyarısı 5434'e tabi engelli memurların emeklilik için gereken hizmet yıllarını ve/veya 15 yıl + 61 yaş dolumunda emekli aylığına hak kazanacak olanları ifade ettiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Soru; Doğum Tarihim:01.01.1961-01.04.2009 tarihinde S.S.K ndan 5510 sayılı Kanuna göre malulen emekli oldum. 02.12.1987-02.06.1989 arası 18 ay askerlik yaptım. Askerlik Borçlanmasını Yapmadım.15.12.1995 Vekil Öğretmen Olarak Emekli Sandığı:450 Gün

2010 Yılında Yapılan EKPS sınavını kazanarak 17.09.2010 tarihinde (27.11.2008 Tarihli %76 Hastane Heyet Raporumla) Memur Kadrosunda Memur Oldum ve devam etmekteyim. Aynı Tarihte SSK Malulen Emekliliğimi Kestirdim. 5434 Sayılı Kanuna Tabiyim. 18.08.2011 Tarihli %80 Raporumla Vergi İndirimi Aldım. Ayrıca 15.03.2005 Tarihli %40 Hastane Heyet Raporum Var.

Hitap'da: Emeklilikte 15 Yıla Tabidir. Uyarı: 5434 Sayılı Personele 5510 Maluliyet Bilgisi Girilmiştir. Denilmektedir.

1-Bu Uyarı Ne Demektir?

2- Çalışmaya Devam Edersem Eylül 2025 Tarihinde Emekli Sandığında Fiili Hizmet Süresi Olarak 15 Yılımı Ve 64 Yaşımı Dolduruyorum. O Tarihte Emekli Sandığından Emekli Olabilir miyim? Ayrıca SSK dan kesilen Malulen Emekliliğimi Tekrar Bağlatabilir miyim?

3-Ankilozan Spondilit Hastasıyım. Bu Hastalıktan Ssk dan Malulen Emekli Olmuştum. 2011 Yılında Aldığım Vergi İndirimi Raporumda Rapor Oranlarım: Ankilozan Spondilit Rapor Oranı Yüzde 59, Diyabet Yüzde 20, Akciğer Hastalığı Yüzde 40, Toplamda Yüzde 80 dir. Emekli Sandığından Malulen Emekli Olursam Ayrıca Ssk daki kesilen malulen emekliliğimi tekrar bağlatabilir miyim?

4-Ben nasıl emekli olabilirim? Bana ne tavsiye edebilirsiniz? Teşekkürler

Detaylar:

1-HİTAP dökümündeki 15 yıl sigortalılık yılına tabidir ibaresi neyi ifade etmektedir.

SGK programı olan ve memurların hizmetlerini takip etmeye fayda sağlayan HİTAP programında yer aldığını belirttiğiniz "Emeklilikte 15 sigortalılık yılına tabidir" konusunu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar (yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluktan sayılan hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir.

Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumları;

Birinci istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da vardır.

5434 sayılı Kanunun ilgili maddesi şöyledir;

"Madde 39- Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

.

c) İştirakçilerden 40 ıncı madde gereğince haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re'sen veya (61) yaşını doldurduklarında istekleri üzerine; .

Emekli aylığı bağlanabilmesi için yukardaki (c ve d) fıkralarında yazılı hallerde ilgililerin fiili hizmet müddetlerinin 15 yılı, (e ve f) fıkralarında yazılı hallerde de 25 yılı doldurmuş olmaları şarttır."

İkinci istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memurlardan engellilik mevzuatına tabi olarak göreve başlamış olanlar için yaş şartı aranmaksızın 15 yıl hizmetleri bulunduğunda her zaman için emekli aylığı bağlanması şartı da bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanunun ilgili maddesi şöyledir;

"Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

.

j) Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,."

2-Yine, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk hizmetinden sayılan hizmetleri (vekil öğretmenlik, yedek subaylık vb. gibi) bulunanlarla ilgili 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlayan 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4'de bulunan hüküm;

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır."

Hükümlerin yorumu ve HİTAP kaydında görünme konusunu değerlendirmemiz;

HİTAP programında yer aldığını belirttiğiniz 15 yıl hizmet uyarısının normal emekli olacaklar için 61 veya 65 yaşını doldurmuş olup da hizmetleri 15 yıldan fazla 20 veya 25 yıldan az olanlarla ilgili bir husus olabileceğini,

Ayrıca, göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girmiş olanlar için de emekli olabilmesi için en az 15 hizmet yılına ihtiyaç olduğundan, bu uyarının da en az 15 hizmet yılına (5400 gün) tabi olunması halinde isteği halinde engelliliklerinden dolayı emekli olunabileceğinin gösterilmiş olabileceğini (istenirse memurların azami görev yapabilecekleri yaş olan 65 yaşın dolumuna kadar da görev yapabilme imkanı vardır),

Değerlendirmekteyiz.

2- Malulen işçi emeklisi, memur olarak çalışırsa ikinci defa emekli olabilir mi? Hem işçi, hem de memur aylığını ayrı ayrı alabilir mi? Konuları hakkında değerlendirmemiz,

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk hizmetinden sayılan hizmette bulunmuş olanlar hakkında iki aylık alma imkanlarının olduğunu değerlendirmekteyiz. Yani bu durumda olanlar hakkında yine 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun, 506 sayılı Sigorta Kanunu ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Memur statüsünden emekli olmak için, engellilikten dolayı 15 tam hizmet yılınızın olması ve yaş şartı aranmadan emekli olma imkanının bulunduğunu,

Yine memur statüsünden emekli olmak için en az 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşının dolması gerektiğini, yani 65 yaş memurların azami çalışabilecekleri yaş haddi olduğundan, 65 yaşının dolumunda hizmet süresinin en az 15 hizmet yılı olması gerektiğini,

Söyleyebiliriz.

3- Ayrıca, memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektiren hastalık veya sakatlığı olduğu belirlenenler hakkında, bu hastalık veya sakatlıkları sebebiyle malullük hükümlerinin uygulanamayacağı 5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmünde belirtilmiştir.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızın cevaplarını şu şekilde değerlendirmekteyiz.

1-SGK programı olan ve memurların hizmetlerini takip etme yönünde büyük fayda sağlayan HİTAP programında yer alan "Emeklilikte 15 yıla tabidir" uyarısı 5434'e tabi engelli memurların emeklilik için gereken hizmet yıllarını ve/veya 15 yıl + 61 yaş dolumunda emekli aylığına hak kazanacak olanları ifade ettiğini değerlendirmekteyiz.

2- Borçlanmadığınız askerlik borçlanmasını yaparak hizmet yılınızı tamamlayabileceğinizi,

3- Göreve başlamadan önce malul durumunuzun olması nedeniyle malulen emeklilik statüsünde emekli olamayacağınızı (Bu konudaki son karar organının SGK Sağlık Kurulu olduğunu belirtmek isteriz) Ancak, memurluğa EKPS Sınavını kazanarak başlamış olduğunuzu dikkate aldığımızda, engellilik oranınızın en az % 40 olduğunu ve bu durumda 65 yaşınızın dolumundan önce 15 hizmet yılınızı tamamladığınızda memur statüsünden bir aylık bağlanması gerekeceğini,

3- 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetinden sayılan vekil öğretmenlik hizmetinizin olması nedeniyle hakkınızda 5434 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden, memurluk statüsünde emekli aylığı bağlamaya hak kazandığınızda işçilikten hariç memur statüsünde ayrı bir aylık bağlanması gerektiğini, işçi iken kesilen malullük aylığınızın da memurluk görevinden ayrıldığınızda yeniden ödenmeye başlatılması gerektiğini,

4- Sonuçta, memur statüsünden emekli olmaya hak kazandığınızda müracaat ederek aylık bağlanma talebinde bulunmanız ve yine SSK dan kesilmiş olan aylıklarınızın da ödenmeye başlaması talebinde bulunmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

5- Değerlendirmelerimiz belirttiğiniz bilgilere göre yapılmıştır. Yine de tavsiyemiz durumunuzu (hizmet süreniz, göreve başlama şekliniz, engellilik/malullük oranlarınız ve toplamları gibi bilgiler açısından) Kurumunuza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletip alınacak cevaba göre hareket etmeniz olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz