1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sendiya eylemi nedeniyle göreve bir gün gelmeyen memura disiplin cezası verilemeyeceğine ilişkin Danıştay kararı

23 Şubat 2008 12:20
+Aa- Yazdır

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2005/5767
Karar No : 2008/225

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Hülya Göktaş, Şarköy Halk Eğitim Merkezi
Şarköy - TEKİRDAĞ

Karşı Taraf : Şarköy Kaymakamlığı - TEKİRDAĞ

İsteğin Özeti :Edime İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/831 K:2004/1836 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Şevket Polat

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı ı Yakup Bal

Düşüncesi : Davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali, uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada Edirne idare Mahkemesince verilen ve davanın reddine ilişkin bulunan kararı davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Olayda; davacının,üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 1 gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.Bu durumda, sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazaret olarak kabulü gerektiğinden disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davacının 5525 sayılı Yasanın 2. maddesinde öngörülen süre içinde verdiği davasına devam edilmesine ilişkin 3.8.2006 günlü dilekçesi görülerek işin gereği düşünüldü:

Dava, öğretmen olarak görev yapan davacının, 11.12.2003 tarihinde özürsüz olarak bir gün göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ile cezanın uygulanması amacıyla aylığından kesme cezası miktarın ve işlemden kaynaklanan zararların doğduğu tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Edime İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/831, K:2004/1836 sayılı kararıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125.maddesinin C/b bendinde; "özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" fiilinin aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayıldığı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5198 sayılı Kanunla değişik 18. maddesinde; kamu görevlilerinin iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamayacaklarının ve görevlerine son verilemeyeceğinin düzenlendiği, davacının üyesi bulunduğu sendika ve bu sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun çağrısına uyarak 11.12.2003 tarihinde işe gitmediği, bu konuda amirinden izin almadığı ve böylece özürsüz olarak bir gün görevine gitmediği anlaşıldığından aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerine ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan sendikal hakların kullanılması niteliğindeki eylemin disiplin cezasını gerektirmediğini öne sürmekte ve idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesinde, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağırışına uyarak 11.12.2003 tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür.

Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz talebinin kabulü ile Edirne İdare Mahkemesince verilen 31.12.2004 günlü, E:2004/831, K:2C04/1836 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine. 22.1.2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor17:15 - Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz17:13 - Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı
17:11 - Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü17:07 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi17:05 - Marangozun pandemi sığınağı17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu
16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor16:00 - 'Çarşamba gününe kadar çamur yağışları devam edecek'15:57 - Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı15:39 - Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek15:38 - Polis merkezi önünde bıçaklı kavga: 4 kişi yaralı
15:34 - Bakan Varank'tan Altaylı'ya: Bu çok bilmişe cevap vereceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam