1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Mahkeme Kararları \ Disiplin, soruşturma

Disiplin, soruşturma

 
00:05
20 Haziran 2020
Meslekten çıkarma cezalarında 'son savunma yaptırılmaması' iptal nedeni midir?Kazanç getirici faaliyette bulunmak fiili sübut bulması nedeniyle meslekten çıkarma cezası alan polis memuruna "son savunma yaptırılmaması" gerekçesi ile verilen cezayı istinaf mahkemesi bozdu.
 
 
10:05
17 Haziran 2020
Danıştay, mazereti kabul etti ve Sivil kıyafetle göreve gelen polise verilen cezayı iptal etti
 
 
01:20
22 Mayıs 2020
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?Danıştay'ın 1998 tarihli kararına göre, Hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, bir hafta önceden bildirilmek kaydıyla, resen görevlendirilme yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
 
14:21
27 Şubat 2020
Polis, 'silahla tehdit' cezasında, davayı kazandıBir polis memuru, sBir eczanede yaşanan olayda, eczacı ile hasta arasında tartışma yaşanmış, bu tartışma sonrasında hastanın polis eşinin eczaneye giderek, eczane çalışanlarıyla tartıştığı iddia edilmiştir.adece tanık beyanına itibar edilerek, silahla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle disiplin cezası almıştır. Açılan davada mahkeme, tek taraflı beyana itibar edilmeyeceğine dikkat çekerek verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.
 
 
11:09
16 Şubat 2020
Bir alt disiplin cezasının verilmesinin tartışılmamış olması cezanın iptalini gerektirir mi?Danıştay 12. Dairesi, disiplin cezası verilmesi sırasında, "davacının olumlu çalışmaları, ödül veya başarı durumu değerlendirilmeden ceza verilmesinin hukuka aykırı" bulan yerel mahkeme kararını bozdu.
 
 
10:03
03 Şubat 2020
Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dediEmniyet Genel Müdürlüğünde göreve alkollü geldiği iddiasıyla meslekten çıkarılan bir polis memurunun açtığı davada, Danıştay 5. Dairesi tanık beyanlarına dayalı tutanağın yeterli olmadığını, disipline konu davranışın şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiğine karar verdi.
 
 
17:33
01 Şubat 2020
MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandıMilli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görüşü doğrultusunda, mezun olduğu bölümün Resim öğretmenliğine kaynak bölümler arasında yer almamasından dolayı görevine son verilen öğretmen açtığı davayı kazandı
 
 
00:03
21 Ocak 2020
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal ettiDanıştay Beşinci Dairesi, soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler verilmeden ve savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
 
 
15:09
15 Ocak 2020
Polise, ütüsüz pantolandan dolayı verilen cezaya gerekçe olarak, tutanak yeterli midir?Danıştay Beşinci Dairesi, disiplin soruşturma işlemlerinde soruşturulana isnat edilen fiillerin ispatının idare tarafından yapılması gerektiğine hükmetti!
 
 
14:02
09 Ocak 2020
Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?Danıştay Onikinci Dairesi, alt ceza uygulamasının disiplin soruşturması işlemlerinde tartışılmamasının verilen cezayı sakatlamayacağına hükmetti!
 
 
00:02
02 Ocak 2020
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?Danıştay Onikinci Dairesi, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş delillerin disiplin soruşturmasında tek ve belirleyici delil olarak kullanılmasını hukuka aykırı buldu!
 
 
10:00
12 Aralık 2019
Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar
 
 
10:02
05 Aralık 2019
Kesinleşmiş disiplin cezası geri alınarak idare tarafından yeni bir disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay Onikinci Dairesi, itiraz süresinin dolması sonucunda kesinleşmiş aylıktan kesme cezasının idare tarafından geri alınarak yeni bir disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
 
 
10:04
29 Kasım 2019
10 gün göreve gelmeme halinde çekilmiş sayılmaya hangi süreler dahildir?Danıştay Onikinci Dairesi, bipolar bozukluğu sebebiyle göreve gelmeyen memurun görevden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, 10 gün göreve gelmeme kuralına hangi sürelerin dahil olduğuna yönelik olarak önemli bir tespit yer aldı. Danıştay "10 gün göreve gelmemenin" işgünü olarak anlaşılamayacağına hafta sonu ve resmi tatil günlerinin 10 günlük süreye dahil olduğunu belirtmiştir.
 
 
16:05
21 Kasım 2019
Olayın tarafları dışında, tanık bulunmayan soruşturmalara dair önemli kararDanıştay Beşinci Dairesi, olayın tarafları dışında başka tanık bulunmaması ve fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verdi.
 
 
10:05
04 Kasım 2019
Ambulansta, sürücü yanına oturan doktora ceza verilir mi?İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinin 18/g bendi hükmü gereğince, ambulansta hasta varken hekim ve sağlık personeli sürücü kabinine oturamaz
 
 
14:03
10 Ekim 2019
Amirin onayı ve soruşturma emri olmasa bile verilen disiplin cezası YOK HÜKMÜNDE sayılamazDanıştay, kesinleşen bir disiplin cezasında, davacı tarafından hakkında verilen disiplin cezasının üst makamca verilmiş bir soruşturma onayı olmadan soruşturma yapılarak verildiğini 10 gün önce öğrendiğinden bahisle disiplin cezasının yok hükmünde sayılarak kaldırılmasına ilişkin başvurunun dikkate alınmamasına ilişkin davada verdiği kararda, iddia edilen bu durumların disiplin soruşturmasını mutlak olarak sakatlayan bir husus olmadığı belirtti.
 
 
12:33
27 Eylül 2019
657 sayılı Kanun 48-A-5'te yer alan suçtan ceza ve zamanaşımıİşlenen suça dair ceza, zamanaşımı nedeniyle hükümsüz hale gelmişse, kişinin memuriyetine son verilemez
 
 
11:21
30 Ağustos 2019
Güvenlik soruşturması davasını kazandı ama karar uygulanamadıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan ancak güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılman aday davayı kazanmasına rağmen, yedek olarak araştırma görevlisi kadrosuna atanan adayın açtığı dava nedeniyle, karar uygulanamadı
 
 
14:02
06 Ağustos 2019
Facebook üzerinden Valiyi eleştirdiği iddia edilen polisle ilgili kararFacebook üzerinden Valiyi eleştiren polis memuruna verilen disiplin cezasını, yargı iptal etti.
 
 
00:01
01 Ağustos 2019
Tek bir olay içindeki farklı farklı fiillere, birden fazla disiplin cezası verilir mi?Danıştay 12. Dairesi 2007 tarihli kararında, tek bir eylem içinde meydana gelen olaylarda her bir fiil için ayrı ayrı disiplin cezası verilemeyeceğine karar vermiştir.
 
 
10:05
26 Temmuz 2019
Disiplin cezalarına itiraz halinde, memura daha ağır bir ceza verilebilir mi ?Danıştay Beşinci Dairesi, disiplin cezalarına itiraz halinde memurlara daha ağır bir disiplin cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına yönelik karar verdi.
 
 
15:30
03 Mayıs 2019
Danıştay: Memurluktan çıkarmada, uzlaştırmaya da bakılmalıDanıştay Onikinci Dairesi, memuriyetten çıkarma cezası verilen davacı hakkında Yargıtay tarafından uzlaştırma kararı verilmesi sebebiyle ihraç işleminin değerlendirmesinde bu kararın göz önüne alınmasını hükmetti.
 
 
10:11
29 Nisan 2019
Disiplin cezası hangi hallerde yok hükmünde sayılır?Danıştay Sekizinci Dairesi disiplin cezasının hangi hallerde yok hükmünde sayılabileceğine yönelik önemli bir karar verdi.
 
 
10:06
19 Nisan 2019
Danıştay'dan memuriyete son vermede süre hesaplanması ile ilgili önemli karar!Danıştay Onikinci Dairesi, kasten yaralama suçu nedeniyle 12 ay hapis cezası alan kişinin memuriyet görevinin sona erdirilmesinde 12 ayın 1 yıl olarak hesaplanmayacağına dair idare mahkemesini kararını onadı.
 
 
13:55
17 Nisan 2019
43 gün işe gitmediği için ihraç edilen memurun açtığı davada, önemli kararKadastro Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacı 43 gün işe gelmediği için memuriyetten çıkarılmıştır. Açılan davada, idare mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuştur. Ancak, Danıştay, kuruma sağlık raporu sunulmamış olsa dahi, davacıda, bipolar duygulanım bozukluğu bulunduğu için davacının disiplin suçu işleme kastıyla değil tamamen hastalığın etkisiyle işe gitmediğine kanaat getirmiş ve oyçokluğuyla, kararı bozmuşturç
 
 
10:10
10 Nisan 2019
Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!Danıştay, kamu görevlilerinin hizmet dışında özel hayatına yönelik eylemlerinden kaynaklı olarak kurumlarınca verilecek disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.
 
 
12:05
08 Nisan 2019
Sendika, banka, tanık beyanı ve okul kriterine dair mahkeme kararıAnkara İdare Mahkemesi, sendika, banka, okul kaydı ve tanık beyanı bulunan dosyada, davacı lehine karar verdi ve OHAL Komisyonu kararının iptaline karar verdi.
 
 
14:05
05 Nisan 2019
Emekli memurun, soruşturma sonucunda, görevine son verilebilir mi?Danıştay, emeklilik talebi onaylanan memurun artık memuriyet statüsünde olmadığı için soruşturma sonucunda görevine son verme işleminin tesis edilemeyeceğini hükmetti
 
 
18:28
04 Nisan 2019
KHK ile ihraca dair Danıştay kararıDanıştay 5. Dairesi, KHK ile ihraca dair Danıştay nezdinde açılan davayı reddetti.
 
 
00:04
08 Şubat 2019
Öğretmenin sosyal medya paylaşımı, basına demeç midir? İşte yargı kararıYargı; sosyal medya paylaşımının basına demeç vermek olarak değerlendirilemeyeceğinden hareketle yapılan soruşturma sonucunda ceza verilemeyeceğinden iptal etmiştir.
 
 
14:25
06 Şubat 2019
Tebligat sonrasında rapor alan memura aylıktan kesme cezası verilebilir mi?Bir bakanlıkta yaşanan olayda, başka bir il'e görevlendirme tebligatı sonrasında, tebligatı almayan ve amirlerinden izin almayarak bir hastaneye gidip sağlık raporu alan ve bu sağlık raporu hastalık iznine dönüştürülen memura verilen cezayı idare mahkemesi iptal etti ama Bölge İdare Mahkemesi, cezayı onadı
 
 
14:04
04 Şubat 2019
VHKİ, kamu borç ödemelerinde, kendi kredi kartını kullanırsa, hangi cezayı alır?Danıştay disiplin soruşturmaları her ne kadar usule uygun olarak yapılsa bile suça karşılık gelen eyleme ceza verilmeden tesis edilen işlemin iptaline karar verdi.
 
 
10:00
01 Şubat 2019
Ücretsiz izinde olan norm kadro fazlası öğretmen resen atanır mı?Yargı; "Norm kadro fazlası öğretmenin ataması yapılırken her ne kadar davalı idare tarafından davacının telefonla aranarak bilgi verildiğine dair tutanak tutulmuş, davacının norm fazlası olduğuna dair whatsapp'tan haber verildiği iddia edilmişse de, bunlar resmi tebligat yerine geçemeyeceğinden öğretmene norm fazlası olduğuna ilişkin resmi tebligat yapılmalı ve tercih hakkı tanınmalıdır. " dedi.
 
 
13:16
31 Ocak 2019
Kastı aşan adam öldürme suçu, memuriyeti sona erdirir mi?Danıştay Beşinci Dairesi, "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı hüküm yiyen davacının memuriyetinin sona erdirilmesine dair idari mahkemesi kararını hukuka aykırı buldu.
 
 
11:14
25 Ocak 2019
Danıştay'dan ses kayıtlarının idari soruşturmada dayanak olmasına dair önemli kararDanıştay Beşinci Dairesi, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen ses kayıtlarının idari soruşturmalarda hangi aşamalarda kullanılabileceğine dair önemli bir karar verdi.
 
 
11:01
11 Ocak 2019
Sendikal faaliyetle ilgili olmayan basın açıklaması için disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay; Sendikacının basın açıklaması "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek" kapsamına girmez.
 
 
11:05
31 Aralık 2018
BİMER veya CİMER'e başvuran memura disiplin cezası verilir mi?Danıştay; Bilgi edinme başvurularında devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlendiğinden üst makamlara başvuran memura makam atladığı gerekçesiyle ceza verilemez.
 
 
14:05
22 Aralık 2018
Daniştay'dan, disiplin cezalarında tekerrür uygulamasına dair önemli kararDanıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezası verilirken değerlendirilen tekerrür uygulaması ile ilgili önemli bir karar verdi.
 
 
00:03
17 Aralık 2018
Yargı: Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmeliKademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifi getirilmesi ve il milli eğitim disiplin kurulunca bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası verilmesi ve cezaya yapılan itirazın ise değerlendirmeye alınmaması üzerine cezanın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, disiplin cezasına karşı yapılan itirazın değerlendirilmemesi neticesi cezanın da uygulanabilirlik özelliğinin olmadığına hükmetti.
 
 
10:05
07 Kasım 2018
Danıştay, soruşturma yapılmadan verilen cezayı iptal ettiDanıştay Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından usule uygun soruşturma yapılmadan verilen disiplin cezasını iptal etti.
 
 
10:40
04 Kasım 2018
İhraç tekliflerinde amirin isteği ön şart mıdır?Danıştay Beşinci Dairesi, kamu görevinden ihraç tekliflerinde amirlerin bu yönde isteğinin olmasına vurgu yapıldı.
 
 
17:36
27 Ekim 2018
Kademe ilerlemesinde alt cezayı yetkili kurul değerlendirebilir!Danıştay Beşinci Daire, Kademe İlerlemesinin Durdurulmasında alt ceza uygulamasının yetkili disiplin kurulunda değerlendirilmesi gerektiğini, atama yetkili amir tarafından doğrudan verilmesine yönelik kararı yetki yönünden bozdu.
 
 
10:03
26 Ekim 2018
Disiplin soruşturmalarında birden fazla soruşturmacı olabilir mi? Komisyon üyeleri, soruşturulanın astı olabilir mi?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, disiplin soruşturmalarında birden fazla soruşturmacının görevlendirilebileceğini, ancak bu kişilerin soruşturulan kişiden ast pozisyonda olamayacağına hükmetti.
 
 
00:05
21 Ekim 2018
Geçmiş hizmetleri iyi olan memura, alt disiplin cezası vermek zorunlu mudur?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, disiplin soruşturması sonucu sübuta eren eylemlerde idareye alt ceza uygulamasında takdir hakkı tanındığını, mahkeme kararıyla alt ceza vermeye zorlamanın hukuken mümkün olmadığına hükmetti.
 
 
10:03
12 Ekim 2018
Memur, HAGB'ye rağmen memurluktan çıkarılabilir mi?Danıştay Onikinci Daire, kamu görevlileri hakkında ceza yargılaması sonucunda hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmesinin aynı eylem nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasına engel teşkil etmeyeceğine dair önemli bir karar verdi.
 
 
10:15
21 Eylül 2018
Danıştay'dan, memurun savunma hakkıyla ilgili önemli kararDanıştay Onikinci Dairesi, tutuklu bulunan memurun son savunma hakkı alınmadan verilen Mahkemesi kararını bozdu.
 
 
09:05
28 Ağustos 2018
Hakim, sicil fişindeki olumsuz ifadeler için dava açtı, kazandıBir hakim, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı tarafından emrindeki hakim hakkında doldurduğu birinci sınıfa ayrılma sicil fişindeki soyut bazı olumsuz ibarelerin iptali için açtığı davayı kazandı
 
 
12:59
30 Temmuz 2018
Disiplin Kurulu cezayı kaldırdı, kaymakam yine aynı cezayı verdiDiyarbakır'da yaşanan olayda, disiplin kurulu verilen Uyarma cezasını, itiraz üzerine kaldırmasına rağmen, kaymakamlık dosyada yine aynı cezayı vermiştir. Açılan davada, mahkeme verilen 2. cezayı da iptal etti.
 
 
14:04
25 Temmuz 2018
Görevlendirme yazısını tebliğden imtina etmek ceza nedeni midir?Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevlendirme yazısını tebliğden imtina eden ve şerh yazan öğretmene verilen disiplin cezasını iptal etti
 
SON HABERLER
16:42 - Oxford'un geliştirdiği aşıda ilk imzalar atıldı... Fiyatı da belli oldu16:37 - Sağlıkçılar'dan ek ödeme isyanı: Yarım simit bile alınmıyor16:33 - Van Valisi: Yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var16:21 - Sıfır konutta kredi kampanyaları devam etsin talebi16:10 - Virüsü yenip görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi16:05 - Analistler altındaki yükselişe ne dedi?
15:59 - Türkiye'nin ilk ay-yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor15:49 - Fenerbahçe Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı15:41 - Belediye ekipleri, uyuyan köpek için yol çalışmasını erteledi15:37 - Karantina bölgesinden ayrılan 10 kişiye ceza15:28 - 'Beyrut'taki patlamada sekiz vatandaşımız yaralandı'15:25 - Bakan Koca, virüs hastasının mesajını paylaştı: Maskesiz dolaşmayın
15:18 - Altın yeni zirvesini gördü15:13 - İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi15:13 - Simülasyonlu, il dışı öğretmen nakil robotu yayında15:10 - Hamile kadını döven polise adli ve idari soruşturma açıldı15:09 - Bakan Varank, Zynga'nın Türk oyun şirketi Rollic'i satın almasını değerlendirdi
15:05 - AK Parti'de 21 maddelik kongre paketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam