1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Olayın tarafları dışında, tanık bulunmayan soruşturmalara dair önemli karar

Danıştay Beşinci Dairesi, olayın tarafları dışında başka tanık bulunmaması ve fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verdi.
21 Kasım 2019 16:05
+Aa- Yazdır
Olayın tarafları dışında, tanık bulunmayan soruşturmalara dair önemli karar

Dava konusu olayda, polis memuru hakkında amiri konumunda bulunan İlçe Emniyet Müdürü'nün odasına girerken kapıyı çalması, içeriye girdikten sonra selam vererek müsaade istedikten sonra konuyu saygılı bir üslupla izah etmesi gerekirken, belirtilen davranış kurallarına aykırı bir biçimde kapıyı çalmadan, selam vermeksizin ve izin almadan amirinin yanında bulunan şahsa karşı bir kısım ifadeler kullandığı anlaşıldığından Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-12 ve 15. Maddeleri uyarınca "üç günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Davacının idare mahkemesi nezdinde açmış olduğu dava aleyhine sonuçlanmış karar hukuka uygun bulunmuştur.

Temyize giden konu hakkında Danıştay tarafından verilen kararda özetle; davacıya isnat edilen fiilin işlendiği yolunda olayın tarafları dışında başka tanık bulunmadığı, fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığından İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No: 2016/16858

Karar No: 2018/15491

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):.....

Karşı Taraf (Davalı): Kayseri Valiliği

İstemin Özeti: Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 4.12.2012 tarih ve E2012/618, K:2012/1274 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Ceren ER

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği düşünüldü:

Dava, Kayseri İli, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışan polis memuru olarak görev yapan davacının, görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davrandığından bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-12.maddesi uyarınca "dört ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de anılan Tüzüğün 15.maddesi uygulanarak bir alt ceza olan "3 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Kayseri valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 12.04.2012 tarih ve 2012/74 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 4.12.2012 tarih ve E:2012/648, K:2012/1247 sayılı kararıyla; davacının, amiri konumunda bulunan İlçe Emniyet Müdürü'nün odasına girerken kapıyı çalması, içeriye girdikten sonra selam vererek müsaade istedikten sonra konuyu saygılı bir üslupla izah etmesi gerekirken, belirtilen davranış kurallarına aykırı bir biçimde kapıyı çalmadan, selam vermeksizin ve izin almadan amirinin yanında bulunan şahsa karşı bir kısım ifadeler kullandığı anlaşıldığından Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-12 ve 15. Maddeleri uyarınca "üç günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Kayseri İli Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası önüne usulsüz park edilen araçla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürünün odasına girerek amirine karşı saygısız davranışta bulunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Ö.A'nın mesaiye giderken sigortacılık işi ile meşgul olan C.T. isimli şahıs ile karşılaştığı ve anılan şahsa ait araçla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, İlçe Emniyet Müdürünün odasına geçtikleri, odada oturmakta iken Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği emrinde görevli bulunan davacının, İlçe Emniyet Müdürünün odasına kapıyı çalmadan girdiği ve selam vermeksizin C.T isimli şahsa hitaben "Aşağıya park etmiş olduğun araban, polis merkezinin giriş çıkışını engelliyor, acilen arabanı çek" ifadelerini kullandığı ve başka bir şey söylemeden odadan çıktığı, davacının bu davranışıyla meslek disiplinine yakışmayacak şekilde ve saygısızca hareket ettiğinden bahisle Kayseri Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 12.042012 tarih ve 2012/74 sayılı kararı ile Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-12 ve 15.maddeleri uyarınca "üç günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılması üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, İlçe Emniyet Müdürü ve odasında bulunan C.T isimli şahsın iddialarına göre davacı, usulüne aykırı bir şekilde odaya girmiş, sahsa hitaben "Aşağıya park etmiş olduğun araban, polis merkezinin giriş çıkışını engelliyor, acilen arabanı çek" demiştir. Davacının savunmasına göre ise İlçe Emniyet Müdürünün odasına kapıyı çalıp, selamını vererek girmiş, usulüne uygun şekilde durumu arz ederek "Müdürüm arkadaşın bırakmış olduğu araç müdüriyet girişini kapatmış" demiş ve İlçe Emniyet Müdürünün "tamam benim misafirim" demesi üzerine selamını vererek makamdan ayrılmıştır. Olayın taraflarınca verilen ifadelerin birbiriyle örtüşmediği, beyanlar arasında çelişki olduğu, disiplin soruşturmasının diyaloğun diğer diğer tarafı olan İlçe Emniyet Müdürü tarafından düzenlenen tek yanlı tutanağa istinaden başlatıldığı ayrıca söz konusu olan tutanakta da belirtildiği üzere C.T isimli şahıs ile davacı arasında geçmişte yapılan trafik kontrolü sırasında çıkan gerginlik nedeniyle bir husumet bulunduğu ve amire saygısızlık fiilinin işlendiği yolunda taraflar dışında başka tanıkta bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumda, davacının görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak fiilini işlediğinin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı anlaşıldığından davacı hakkında Emniyet teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-12 ve 15.maddeleri uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddeden İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Kayseri 1. İdare mahkemesinin 4.12.2012 tarih ve E:2012/618, K:2012/1274 sayılı kararının;2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun geçici 49.maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı kanun ile değişik 49.maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.9.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:48 - AK Parti'li vekillerden Meclis'e yeni kanun teklifi10:47 - Fatih Terim'i arayıp 'bağış' istediler: Polise gidince, gerçek ortaya çıktı10:40 - '2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması'10:31 - Vergi reformu paketinin detayları belli oldu10:28 - Gökçeada'da tim komutanını arama çalışmaları sürüyor10:28 - Hakan Taşıyan'dan ilk açıklama: Dualarınıza ihtiyacım var
10:25 - Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Türkiye'nin merakla beklenen büyüme rakamları açıklandı10:00 - MEB, kuralları netleştirmeli keyfiyete izin vermemeli09:51 - BES'te yeni düzenlemeler09:48 - Dolar/TL Mart ayına düşüşle başladı
09:46 - Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak09:42 - Ücretsiz TYT deneme sınavı09:31 - Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si yoğun bakıma kaldırıldı09:30 - Darbeye katılmayan 10 bin kişi soruşturuluyor... 2 bin 396 kişi açığa alındı09:29 - Bartın'da Kovid-19 nedeniyle 4 mahalle karantinaya alındı
09:26 - ÖSYM'den YKS son başvuru günü hatırlatması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam