1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Mahkeme Kararları \ Disiplin, soruşturma

Disiplin, soruşturma

 
00:04
15 Mart 2018
İlçe milli eğitim müdürünün yetkisiz imza atmadığı mahkemece onaylandıBir ilçe milli eğitim müdürü, kaymakamın yerine imza attığı gerekçesiyle verilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davada, mahkeme heyeti, işlemin zaten kaymakam tarafından verilen imza yetkisi gereğince yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.
 
 
10:35
19 Şubat 2018
Akıl sağlığından şüphe edilen bir öğretmenle ilgili nasıl işlem tesis edilmeli?Akıl ve ruh sağlığından şüphe edilen öğretmen idarece görev yapmaya uygundur raporu almaya zorlanamaz; idare bu konuda ancak vesayet makamlarına başvurularak öğretmenin kısıtlanmasını talep edilebilir.
 
 
16:52
28 Ocak 2018
Danıştay: Başbakan'a hakaret için memurluktan çıkarılma cezası verilmesi ağır bir cezaDanıştay 12. Dairesi, Başbakan'a hakaret etmenin disiplin cezası gerektirdiğini ancak memuriyetten çıkarma cezasının ağır olduğunu belirtti
 
 
10:05
11 Ocak 2018
Soma maden kazasını protesto için derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilir mi?Öğretmen, sendikasının aldığı karar uyarınca, Soma maden kazasını protesto etmek için derse girmedi. İşte mahkemenin kararı
 
 
09:47
06 Ocak 2018
Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.
 
 
13:45
04 Ocak 2018
Son savunma alınmadan da disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay, soruşturmacı tarafından usulüne uygun savunma alındığı takdirde disiplin cezası vermeye yetkili bir amirce yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceğini kararlaştırdı.
 
 
10:00
01 Ocak 2018
Olayda zamanaşımı var ise, Disiplin suçu dosyası işlemden kaldırılabilir mi?Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi
 
 
00:01
31 Aralık 2017
Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacı, disiplin kuruluna katılamazDanıştay, Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacının katılımıyla oluşan disiplin kurulunca disiplin cezası verilemeyeceğini karara bağladı
 
 
10:00
26 Aralık 2017
Disiplin kurulu, tekerrür nedeniyle dosyayı, yüksek disiplin kuruluna sevk edebilir mi?Danıştay, Disiplin cezalarına ilişkin olarak, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarının, önlerine gelen istemlerle bağlı olduklarını, hangi cezanın verilmesi için istemde bulunulmuş ise o cezaya ilişkin karar vereceklerini, istemde bulunulandan ayrı bir ceza tayinine yetkilerinin olmadığını, istenilen cezayı kabul veya reddedebileceklerini karara bağladı
 
 
15:05
19 Aralık 2017
Rüşvet alan memurun davasına bakan idare mahkemesi, Yargıtay kararını beklemeli midir?Disiplin Cezasına Konu Fiilin Bir Suç Teşkil Etmesi Durumunda İdare Mahkemesi Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesini Beklemelidir.
 
 
09:09
19 Aralık 2017
İdare, disiplin cezası verirken, 125. maddenin ilgili bendini belirtmeli mi?Danıştay, Memura verilen disiplin cezalarının hangi fiil ve haller karşılığında verildiğinin tereddütte yer vermeyecek şekilde belirli olmasının hukukilik denetiminin yapılabilmesi için zorunlu olduğuna hükmetti
 
 
15:00
18 Aralık 2017
Bilgi edinme dilekçesindeki bir ifadeden dolayı Uyarma cezası aldı, ceza 4,5 yıl sonra iptal olduNiğde Üniversitesinde görev alan bir akademisyen, dekanla yaşadığı tartışma sonrasında tutulan tutanağı edinmek için yazdığı bilgi edinme başvurusunda yer verdiği bir ifadeden dolayı uyarma cezası aldı. Ceza 4,5 yıl sonra iptal oldu
 
 
10:08
15 Aralık 2017
Sendika temsilcisinin, disiplin kurulunda olmaması, kararı sakatlar mı?Danıştay, hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memuruna, disiplin cezası verilebilmesi için, üyesi olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğunu belirtti.
 
 
10:05
13 Aralık 2017
Danıştay, sağlık personelinin, sendika kararını gerekçe göstererek iş bırakamayacağına karar verdiDanıştay, Sağlık personelinin sendikal faaliyet kapsamında iş bırakması/nöbete ya da göreve gelmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi!
 
 
11:40
04 Aralık 2017
Disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı ceza aldı. İşte mahkeme kararıAksaray İdare Mahkemesi, disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı, kınama cezası verilen kamu görevlisine verilen disiplin cezasını iptal etti
 
 
00:02
13 Kasım 2017
Ceza hukukunda olduğu gibi, disiplin hukukunda da lehe olan kanun uygulanırDanıştay fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmünün dikkate alınması gerektiği yönünde karar verdi.
 
 
00:03
20 Ekim 2017
Şahsi bir meseleden dolayı adam yaralayan polis, atılır mı?Kişisel bir meseleden dolayı çıkan tartışmada, beylik silahını çıkararak ateş eden ve karşıdaki şahsı yaralayan polis memurunun meslekten çıkarılması onaylandı
 
 
13:52
18 Ekim 2017
Danıştay'dan ek mail bildirimiyle ilgili önemli kararDanıştay, memura ihtar çekmeden ek mal bildirimi vermediği gerekçesiyle disiplin cezası verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:02
13 Ekim 2017
Görev yazısına şerh düşen memura disiplin cezası verilir mi?Danıştay, görevlendirme yazısına "verilen bu görev mesleğim dışındadır, verimli olamam" şeklinde şerh düşen veteriner verilen disiplin cezasını iptal etmedi, hukuka uygun buldu
 
 
10:11
03 Ekim 2017
Memurun, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık, şirket gelir ve giderine ortak olası suç mudur?Danıştay 12. Dairesi, esnaf arkadaşına verdiği borca karşılık şirketteki büro malzemelerine ve şirketin gelir giderinin yüzde 50'sine ortak olacağı şeklinde bir sözleşme düzenleyen memurun disiplin suçu işlediğine karar verdi.
 
 
00:04
02 Ekim 2017
Siyasi broşür dağıtan öğretmenin atılmasına Danıştay ne dedi?Danıştay 12. Dairesi, okulda öğrencilere siyasi broşür dağıttığı tanık beyanları ile doğrulanan öğretmenin meslekten çıkarılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
 
 
00:04
09 Eylül 2017
Soruşturmada taraf olan disiplin cezası verebilir mi?Erzurum İdare Mahkemesi, soruşturmada taraf olan amirin, disiplin amiri sıfatıyla ceza veremeyeceğine karar verdi.
 
 
10:05
21 Temmuz 2017
Danıştay: Sahte diplomadan dolayı göreve son vermek hukuka uygunAnkara'da yaşanan olayda bir personelin görevine, sahte diploma ile kamuya girdiği gerekçesiyle son verilmiş ancak idare mahkemesi "idari istikrar" ilkesi gereğince işlemi iptal etmiştir. Temyiz incelemesi yapan Danıştay, sahte diplomadan dolayı göreve son verilmesinde hukuka aykırılık olmadığına karar vermiştir.
 
 
10:34
09 Temmuz 2017
Danıştay'dan disiplin cezası zamanaşımı süreleriyle ilgili önemli kararDanıştay, kurumun disiplin soruşturmasına başlanması yönündeki yazısının, disiplin cezalarında, 1 aylık zamanaşımı süresi içinde sayılması gerektiğine karar verdi.
 
 
00:05
20 Haziran 2017
Adli yargılaması beraatle sonuçlanan olayda, mahkeme polisin iadesine karar verdiEmniyet'te yaşanan olayda, bir polis memuru kaçakçılığa bulaştığı için memuriyetine son verilmiştir. Ancak, adli soruşturmada görevden çıkarılma polisin bu işi işlemediğine karar verilmiş ve beraat kararı verilmiştir. Görevden çıkma kararına karşı açılan diğer davada ise mahkeme heyeti, adli yargılamadaki beraat kararını esas alarak, polise verilen meslekten çıkarma cezasının iptaline karar verdi. Bu karar, polisin görevine iadesi anlamına geliyor.
 
 
00:02
23 Mayıs 2017
Danıştay, okul müdürünün tokatlanması davasında kararını verdiDanıştay, bir okul müdürünün tokatlanması davasında, tanık ifadelerine bakıp, itmeyi esas aldı ve itme fiilinin "iş sahiplerine tecavüz" sayılamayacağına karar verip, memuriyette atılma kararını iptal etti
 
 
10:08
17 Mayıs 2017
Öğrencilere, siyasi broşür dağıtan öğretmen atılır mı?Danıştay 12. dairesi, öğrencilere siyasi broşür dağıtan öğretmenin meslekten çıkarılması kararını onayladı
 
 
13:33
15 Mayıs 2017
Danıştay, o öğretmenin meslekten çıkarılması kararını onayladıDanıştay, bebeğini evde bırakıp tatile giderek, bebeğinin ölümüne neden olan öğretmenin meslekten çıkarılması kararını onayladı
 
 
00:07
13 Nisan 2017
Aynı fiilden dolayı iki ayrı disiplin cezası verilir mi?İdare mahkemesi, yerleşik Danıştay içtihatları uyarınca, aynı fiilden dolayı iki ayrı disiplin cezası verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
14:02
04 Nisan 2017
Bayan vatandaşa öncelik veren memur hangi cezayı alır?Ankara'da bir Nüfus Müdürlüğünde yaşanan olayda, yüz kızartıcı bir olay tespit edilmesine rağmen, mevzuata uygun bir soruşturma yürütülmediği için, yargı memurun aldığı cezayı iptal etmiştir.
 
 
20:30
16 Mart 2017
Haber nedeniyle verilen disiplin cezasına iptal kararıMemurlar.net'te yayımlanan yazısı dolaysıyla Maksut Balmuk'a verilen ceza, yargıdan döndü
 
 
10:22
28 Ocak 2017
Memura özel hayatından dolayı disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay, bir Devlet memuruna, internet ortamında bir bayanla yazışmaları nedeniyle verilen disiplin cezasını iptal etti
 
 
15:02
13 Ocak 2017
Ön inceleme raporuna dayanılarak disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay 12. Dairesi, ön inceleme raporuna dayanılarak ve idarenin ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğramasından sonra disiplin cezası işlemi tesis edilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:02
16 Aralık 2016
Disiplin cezasını, eski görev yerindeki amir veremezAnkara Bölge İdare Mahkemesi, bir disiplin soruşturmasında, cezanın eski amir tarafından değil yeni görev yerindeki amir tarafından verilmesi gerektiğine karar verdi
 
 
12:22
25 Ekim 2016
Danıştay, izin almadan kanuni mazeret iznini kullanan memura verilen cezayı iptal ettiDanıştay, amirinden izin almaksızın, kanuni mazeret iznini kullanan memura verilen disiplin cezasını bozdu
 
 
20:06
03 Ekim 2016
Danıştay'dan KHK ile ilişik kesmeye dair kararDanıştay 2. Dairesinin, KHK ile ilişik kesilmesine dair kararı
 
 
12:00
02 Ekim 2016
MEB, ihraçların iptali için açılan davaların sonuçlarını yayımladıMEB Hukuk Müşavirliği, KHK ile yapılan ihraçların iptaline yönelik olarak idare mahkemelerinde açılan davaların sonuçlarını yayınladı
 
 
21:24
28 Eylül 2016
İdare mahkemeleri, ihraç davasında, kararını verdiTrabzon İdare Mahkemesi, ihraçların iptali istemiyle açılan davada kararını verdi.
 
 
15:38
06 Eylül 2016
Danıştay: Müsteşar her memura doğrudan ceza verebilirDanıştay'ın Müsteşarın en üst amir olarak verdiği disiplin cezalarını iptal eden Bölge İdare Mahkemesi kararlarını bozdu
 
 
10:03
17 Haziran 2016
Sendika üyesi olmayan memur, iş bırakma eylemine katılırsaDanıştay sendika üyesi olmayan memurun da, iş bırakma eylemine katılması halinde disiplin cezası verilmeyeceğine karar verdi.
 
 
12:30
07 Haziran 2016
Eşinin telefon kayıtlarına ulaşan zabıt katibi memurluktan atılabilirDanıştay 16. Dairesi, sahte müzekkere yazarak bunu Cumhuriyet savcısına onaylatan ve akabinde eşinin kimlerle görüştüğüne dair kayıtlara ulaşan zabıta katibinin memurluktan ihracını onayladı
 
 
00:04
03 Haziran 2016
Bilmesi gerektiği mevzuat hükmüne aykırı davranana hangi ceza verilir?Danıştay, görevi gereği bilmesi gereken mevzuatı hükmüne açıkça aykırı davranana aylıktan kesme cezası verilebileceğine karar verdi.
 
 
12:05
02 Haziran 2016
Arife günü işe gelmeyen memur ne ceza alır?Danıştay, idari tatil sayılmamasına rağmen, arife günü gelmeyen memura verilen Kınama cezasını onayladı
 
 
10:22
02 Haziran 2016
Memur, yasaya aykırı gizli kamera görüntülerinden dolayı, memurluktan atılamadıBir yazı işleri müdürü, gizli kamera görüntülerinde, zimmetine bazı şeyleri geçirdiği ispatlanmasına rağmen, görüntüler yasaya aykırı bir şekilde elde edildiği için, memuriyetten çıkarma cezası yargıdan döndü
 
 
13:25
01 Haziran 2016
Fuhşa teşvik suçunda, idare mahkemesi ceza yargılaması sonucunu beklemeli!Danıştay, fuhşa teşvik suçundan dolayı memurluktan atılan kişinin açtığı davada, idari dava yerinin ceza yargılaması sonucunu beklemesi gerektiğine karar verdi.
 
 
12:05
27 Mayıs 2016
Danıştay'dan, Müsteşarın ceza yetkisine dair kararDanıştay, Müsteşarın doğrudan hastane müdürüne ceza verebileceğine karar verdi.
 
 
00:05
27 Mayıs 2016
Disiplin cezalarında tekerrür nasıl uygulanmalı?Danıştay 12. Dairesi, 657'de yer alan tekerrür'ün nasıl uygulanacağını açıkladı
 
 
00:02
18 Mayıs 2016
Hangi halde, Disiplin kurulu cezayı redderse atamaya yetkili amir başka bir ceza veremezDanıştay, disiplin kurulunun zamanaşımından reddettiği dosyada, atamaya yetkili amirin başka bir disiplin cezası veremeyeceğine karar verdi.
 
 
10:06
17 Mayıs 2016
Edinme tarihinden 3 ay sonra mal bildirimi verene ceza verilir mi?Danıştay, edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde beyan vermeyen ancak 3 ay sonra beyan veren memura verilen disiplin cezasını iptal etti.
 
 
00:01
19 Nisan 2016
Memurun, kredi kartını arkadaşına kullandırması suç mudur?Bir Devlet memurunun, bir arkadaşına, borçlarını ödemesi için kredi kartını kullandırıp bu borca karşılık olmak üzere bir sözleşme kayıt altına alması suç mudur?
 
SON HABERLER
04:10 - Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar03:37 - Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti01:28 - Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi00:42 - TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi00:26 - İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - Jeotermal santraller zehirli gaz yayıyor mu? Valilikten açıklama23:33 - Yerli otomobil, Euro NCAP 5 Yıldız normlarını sağlayacak
23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam