Advertisement

Helal Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Helal Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Temmuz 2022 00:47
Helal Akreditasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

YÖNETMELİK

Helal Akreditasyon Kurumundan:

HELAL AKREDİTASYON KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Helal Akreditasyon Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Helal Akreditasyon Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1'de yer alan Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz