Kahramanmaraş Depremi

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 16:01
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Soru : Ben şu anda Emekli Sandığına tabi olarak engelli kadrosunda memur olarak görev yapmaktayım. Engelli kadrosun da atandım. E devlette bu şekilde yazıyor. (Sigortalılık süresinde 15 yıla tabidir.(Maluliyet Sebebiyle) 29.05.2023 tarihinde emekliliğe hak kazanır.(emekli olabilecek yaş ve/veya tarih, sigortalının halen veya son defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapmış olmaları durumunda geçerli olacaktır.)

sormak istediğim ne zaman emekli olurum? Emekli Maaşımda düşüş olur mu? Tazminatı ne kadar alırım? Aydınlatıcı cevap yazabilir misiniz. Teşekkürler kolay gelsin

Detaylar/Değerlendirmeler:

Konu hem 5434 hem de 5510 a tabi memurlar için olduğundan her iki kanun kapsamında konuyu değerlendirmekteyiz.

5434'e tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

5434 e tabi memurlar, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış kişilerdir. Bu kişiler hakkında tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır. Bu işlemler bugün için 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü ve 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmüne istinaden yapılmaktadır.

5434 hükümlerinde engellilik mevzuatından yararlanarak göreve başlamış olan memurların en az 15 hizmet yılları olduğunda emeklilik hakkının kazanılacağı belirtilmiştir.

Bu şekilde en az 15 hizmet yılı olan memur göreve başladığında da en az % 40 oranında engelli olduğunu belirtir sağlık raporuna sahip olduğundan istediği zaman emeklilik müracaatında bulunabilir. Ayrıca bu şekilde olanlar için SGK tarafından ayrıca bir belge istenilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü gereği de, göreve girdikten sonra haklarında düzenlenen sağlık raporlarına göre de işlem yapılabilmektedir. Bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir. SGK Sağlık Kurulu bu incelemeyi yapması sonucu memurun çalışma gücündeki kayıp oranını;
- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse memurun da en az 5760 gün (16 yıl) hizmeti varsa emekli olması mümkün olmaktadır.

- Şayet % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit ederse bu defa en az 6480 gün (18 yıl) hizmet aranmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2021 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapmış ve bu değişiklikle 5434'e tabi memurlardan göreve girdikten sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanların, rahatsızlıklarından dolayı emeklilik talebinde bulunulmasında görevde olma şartını kaldırmıştır. Yeni duruma göre engellilikten dolayı aylık bağlanması müracaatının memur iken yapılmayacak olanlar istisnası sınırlı olarak sadece çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanlar olarak belirlenmiştir.

5510'a tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 a tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Ancak, malullük aylığı şartlarından farklı olarak engellilik durumlarından dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

Memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yukarıda belirttiğimiz şekilde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına göre engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması şartları oluşur. Bu şartlar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

- % 50 ila % 59 arasında ise ve bu durumu SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında ise ve bu durumu yine SGK Sağlık Kurulunca karara bağlanırsa bu defa memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması şartlarını yerine getirdiklerinde engelliliklerinden dolayı yaşlılık yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin mutlaka bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu önemli bir şarttır. Şayet memur değil de işçi, esnaf veya hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

E-Devlet bilgileri konusu;

15 yıla tabidir uyarısının engellilik mevzuatına göre 5434'e tabi olarak göreve başlamış olduğunuzu belirtmiş olmanız nedeniyle doğru bilgi olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayından önce ve engellilik mevzuatına uygun olarak 5434'e tabi olarak göreve başlamış iseniz en az 5400 gün hizmetiniz olması halinde her zaman için engellilikten dolayı emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, ancak bu tercihiniz olmaması halinde ise genel hizmet ve yaş koşullarını yerine getirdiğinizde emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz.

Şayet, 2008 yılı Ekim ayından sonra engellilik mevzuatına uygun olarak 5510'a tabi olarak göreve başlamış iseniz en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmanız ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanabileceğiniz, söyleyebiliriz.

Verdiğiniz bilgilere göre 5434'e tabi memur olduğunuz, yani 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başladığınızı anlamaktayız. Bu durumda, hizmet süreniz, göreviniz, derece ve kademeniz gibi unsurlar esas alınarak emekli aylığınız hesaplanır ve her tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Bu hesaplamayı sitemizden yapabilirsiniz.

Ancak, her zaman belirttiğimiz gibi sağlık durumlarıyla ilgili olarak inceleme mercii Sosyal Güvenlik Kurulu Sağlık Kuruludur. Bu şekilde yapılacak işlemlerde öncelikli olarak Kurumunuzca SGK ile yazışma yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz