Deprem nedeniyle diğer illere nakil olduktan sonra geri dönen öğrencilerin okul birincilikleri nasıl belirlenecek?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler sonrasında alınan tedbirler kapsamında afet bölgesindeki illerimizde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına ilgili Yönetmeliğin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine göre ülkemiz genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca yerleştirilmiş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile sonradan afet bölgesi illerine dahil edilen Elazığ ilindeki eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekteyken çok sayıda öğrencimiz ülke genelinde diğer illerde bulunan eğitim kurumlarına nakil olmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 00:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 13:24
Deprem nedeniyle diğer illere nakil olduktan sonra geri dönen öğrencilerin okul birincilikleri nasıl belirlenecek?

Afet bölgesinden diğer illerdeki eğitim kurumlarına nakil olduktan sonra tekrar eski okuluna geri dönen 12 nci sınıf öğrencileri, ilgili Yönetmeliğin "Okul birincilerinin tespiti" başlıklı 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; "Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak (.) mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz." hükmü nedeniyle okul birinciliği imkanından faydalanamamaktadırlar.

İlgili Yönetmeliğin ek üçüncü maddesinde yer alan; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince afet bölgesinden diğer illerdeki eğitim kurumlarına nakil olduktan sonra eski okuluna dönem bitiminin öncesindeki üç haftalık süre hariç olmak üzere tekrar nakil olan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12 nci sınıf öğrencilerinin ilgili Yönetmelikte yer verilen "(.) mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz." hükmünden aşağıdaki Bakan onayı ile muaf tutulmuşlardır.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz