'Sayıştay, Şırnak ve Cizre belediyelerini incelemedi'

Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez, TBMM'de yaptıkları açıklamada, Şırnak ve Cizre Belediyeleri'nin neden Sayıştay tarafından denetlenmediğini meclis gündemine taşıdı. Milletvekilleri, Sayıştay'ın 2022 yılı Belediyelere ait denetim raporlarını incelediklerinde, kayyum yönetiminde olan Şırnak Belediyesi'ne ilişkin denetim raporunun en son 2019'da, Cizre Belediyesi'ne ilişkin ise en son 2018 yılında hazırlandığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 14:28, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 17:36
'Sayıştay, Şırnak ve Cizre belediyelerini incelemedi'

HEDEP Şırnak Milletvekilleri Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan ve Mehmet Zeki İrmez kayyım yönetiminde olan Şırnak ve Cizre Belediyelerinin neden Sayıştay tarafından denetlenmediğini meclis gündemine taşıdı.

Yapılan ortak açıklamada vekiller Sayıştay'ın 2022 yılı Belediyelere ait denetim raporları incelendiğinde, kayyum yönetiminde olan Şırnak Belediyesi'ne ilişkin denetim raporunun son olarak 2019'da, Cizre Belediyesi'ne ilişkin ise en son 2018 yılında hazırlandığının görüldüğünü söyledi

Şırnak ve Cizre belediyelerinde kamu zararı nedir?

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin hesap verme sorumluluğu ile yapılması, gerekli denetimler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açık, doğru ve periyodik bilgi ve raporlar sunmakla sorumlu Sayıştay'ın; özellikle kayyum atanan belediyelerde, denetim ve raporlamaları yapmaması, kamusal kaynakların yönetiminde temel ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak olduğunu ifade eden Şırnak milletvekilleri, biran önce belediyelerin Sayıştay tarafından denetlenerek raporların kamuoyu ile paylaşılmasını istediler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması talebiyle önergede şu sorular soruldu:

"1.Sayıştay'ın düzenli olarak her yıl, belediyeler ile ilgili yapması gereken denetimler, Şırnak ve Cizre Belediyeleri'nde neden yapılmamıştır?

2.Şırnak Belediyesi'nde en son 2019, Cizre Belediyesi'nde ise en son 2018 yılında denetim yapılmıştır. Bakanlık olarak, bu belediyelerin Sayıştay tarafından denetlenmesini sağlayıp, incelemeler sonucu hazırlanacak olan denetim raporunu kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

3.Kamu kaynaklarını ihtiyaca göre harcamadıkları belirtilen kayyım Şırnak ve Cizre Belediyeleri ile ilgili ciddi itham ve iddialar olmasına rağmen Sayıştay tarafından hiç denetlenmemiş olması tesadüf müdür?

4.Şırnak Belediyesi'nin 2019-2023, Cizre Belediyesi'nin 2018-2023 yılları arasında yapmış olduğu; harcamaların, alınan/verilen ihalelerin ve borçlarının ayrıntılı mali tablosunu Bakanlık olarak kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

5. 2018 yılından itibaren Sayıştay raporları yayınlanmayan Cizre Belediyesi kim/kimler ve/veya hangi kurum/kurumlar tarafından denetlenmiştir? Denetim gerçekleştirilmiş ise denetim raporu kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır?

6.Sayıştay tarafından denetimi yapılmayan Şırnak ve Cizre Belediyeleri başkaca bir denetime tabi tutulamamış ise bunun nedeni, kayyımların yarattığı kamu zararları mıdır?

7.Kayyım belediyelerin denetlenmemesine dair bakanlığınız tarafından verilen herhangi bir talimat var mı?"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber