İlçe Belediyelerinde Sözleşmeli Mühendis Kazanç Getirici İş Yapabilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde ilçe belediyelerinde sözleşmeli mühendis kazanç getirici iş yapabilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 00:10, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 14:56
İlçe Belediyelerinde Sözleşmeli Mühendis Kazanç Getirici İş Yapabilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8'inci maddesine göre; sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamamaktadır. Aynı düzenleme belediye ile sözleşmeli personel arasında yapılan tip sözleşmede de (5393 Sayılı Belediye Kanununun 49'uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi) yer almaktadır.

Ancak, söz konusu 8'inci maddenin parantez içerisindeki düzenlemesinde aşağıda sayılanlar "hariç" denilerek bunun istisnalarına yer verilmiştir. Bunlar;

Dava vekili.
Haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat.
Haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim.
İlçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel.
657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel.
Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler.

Danıştay Onikinci Daire avukatlar ile ilgili vermiş olduğu benzer bir kararında (Esas: 2018/9458, Karar: 2022/2730, Tarih: 18.05.2022); Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği 13.10.2016 tarihinde yürürlükte bulunması nedeniyle, "avukat" kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin, maddede belirtilen "sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz" hükmünün istisnasını oluşturduğu, dolayısıyla davacının belirtilen tarihte kazanç getirici başka bir faaliyette bulunmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalara göre; ilçe belediyelerinde çalıştırılan sözleşmeli mühendislerin teknik personel sayılmasından dolayı dışarıda kazanç getirici iş yapmasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber