Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına yapılacak ödemeler

Belediye Kanunu, Sayıştay Kanunu ve Çevre Bakanlığı Görüşlerine göre; görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:07
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına yapılacak ödemeler

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "görevden uzaklaştırma" başlıklı 47'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre; görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 23.08.2021 tarihli 1559924 sayılı görüş yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi çerçevesinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanına aynı Kanunun 47'nci maddesine göre ödeneğinin 2/3'lük kısmının ödeneceği ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam edeceği, ancak görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan belediye başkanına ödeneğinin uzaklaştırma tedbiri süresi içinde ödenmeyen 1/3'lük kısmının ödenmesinin mümkün olmadığı, diğer taraftan herhangi bir nedenle tutuklanan veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alan belediye başkanına tutukluluk veya yasaklama cezası süresi boyunca herhangi bir ödenek verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir denilmiştir.

Sayıştay Yedinci Dairesinin bir kararında (Yılı: 2014, Karar No: 52, İlam No: 91, Tutanak Tarihi: 04.12.2015); görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı süre boyunca kendisine ödenen aylık ödeneğin 2/3'ünün ödenebilecek olup, bu süre zarfında diğer sosyal ve hak ve yardımlardan yararlanabileceği mümkün bulunmakla birlikte, görevden uzak kalınan süre boyunca ödenmeyen üçte bir oranındaki ödeneğin göreve iade veya belediye başkanlığının sona ermesi gibi nedenlerle kendisine geri ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanına görevden uzak kaldığı süre boyunca kendisine ödenmeyen üçte bir oranındaki ödeneğin tutukluluğunun sona ermesinden sonra ödenmesi nedeniyle oluşan X TL tutarındaki ödemenin tamamı kamu zararı oluşturduğundan konunun gelir vergisi boyutuna girilmemiştir.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün görüşünde (Sayı: E-53773008-622.02-4544874, Tarih: 15/09/2022); Danıştay 8. Dairesinin 18/5/2007 tarihli ve E: 2006/2066, K: 2007/3002 sayılı kararında özetle; belediye başkanlarının memur ve müstahdem sınıfına dahil olmayıp, aldıkları aylık ücretin tahsisat niteliğinde olduğu ve belediye başkanları için hizmet karşılığı olarak bütçeye konulan ödenekten başkanlık görevini fiilen yerine getirenlerin yararlanabileceği, bu yüzden görevden uzaklaştırılması nedeniyle fiilen belediye başkanı olarak görev yapamayan davacıya çalışmadığı dönem için başkan ödeneği ödenmesinin mümkün olmadığın karar verilmiştir şeklinde konuya açıklık getirilmiştir. Sayıştay Başkanlığının 7. Dairesinin 4.12.2015 tarihli ve 52 nolu Kararında ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı süre boyunca kendisine ödenen aylık ödeneğin 2/3'ünün ödenebilecek olup, bu süre zarfında diğer sosyal ve hak ve yardımlardan yararlanabileceği mümkün bulunmakla birlikte, görevden uzak kalınan süre boyunca ödenmeyen üçte bir oranındaki ödeneğin göreve iade veya belediye başkanlığının sona ermesi gibi nedenlerle kendisine geri ödenmesi mümkün bulunmamaktadır ifadeleri yer almıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber