1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 121)

18 Aralık 2003 07:57
+Aa- Yazdır

SAYI: BÜMKO-KY-10-115567-116-20421-14

KONU: Lojman Tazminatının Uygulanması

Bilindiği üzere 8 Temmuz 1991 tarih ve 20923 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5.7.1991 tarih ve 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (B) fıkrası ile aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele, 15.8.1991-15.1.1993 tarihleri arasında kademeli olarak yürürlüğe girmek suretiyle ek göstergelerine göre 200-600 bin lira arasında değişen miktarlarda lojman tazminatı ödeneceği hükmü getirilmiştir.

Bu hükme göre lojman tazminatı aşağıda belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak ödenecektir.

1- Lojman Tazminatına İlk Defa Hak Kazanma:

433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (B) fıkrasının 2 nci bendinde; lojman tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı öngörüldüğünden, açıktan veya yeniden yapılan atamalarda lojman tazminatı, ilgililerin müstehak oldukları miktarlar üzerinden çalışılan günler dikkate alınmak suretiyle kıst olarak hesaplanıp ay sonunda aylıklarla birlikte ödenecektir.

ÖRNEK: Emniyet Hizmetleri. Sınıfına dahil bulunan polis memuru kadrosuna ilk defa 19.8.1991 tarihinde atanıp 25.8.1991 tarihinde göreve başlayan bir kişiye aylığı 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesi uyarınca kıst olarak ödeneceğinden kendisine lojman tazminatı 200.000: 31x21=135.483.-TL üzerinden tasarrufu teşvik kesintisine tabi tutulmadan sadece damga vergisi kesilerek ödenecektir.

2- İstifa, Emeklilik ve Ölüm Hallerinde Yapılacak İşlem:

a) Lojman tazminatını aldıktan sonra ay içinde istifa eden ilgililerden çalışılmayan gün sayısına tekabül eden miktar geri alınacaktır.

ÖRNEK: 15.8.1991 tarihinde 400.000.-TL lojman tazminatı aldıktan sonra 3.9.1991 tarihinde istifaen görevinden ayrılan bir kişiden; 400.000:31x12=154:838.-TL tutarındaki tazminat geri alınacaktır.

b) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinde emeklilik ve ölüm hallerinde peşin ödenen aylıkların geri alınmayacağı hükmünün öngörülmüş olması ve 433 sayılı KHK.nin sözkonusu maddesinde lojman tazminatına hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağının hükme bağlanmış bulunması nedeniyle, emeklilik ve ölüm hallerinde peşin ödenen lojman tazminatı da geri alınmıyacaktır.

3- Devlet Memuru İken Sözleşmeli Statüye Geçenler Hakkında Yapılacak İşlem:

Devlet memuru iken sözleşmeli statüye geçen ilgililerin eski kurumundan ayrıldığı tarih ile takip eden aybaşına kadar geçen günlere tekabül eden lojman tazminatı miktarı yukarıda 2 (a) bölümünde belirtildiği şekilde kendilerinden tahsil edilecektir.

İşlem:

4- Kendilerine Lojman Tahsis Edilenlerle İlgili Olarak Yapılacak

a) Kendilerine her ne surette olursa olsun kamu konutu tahsis edilmiş olan personel lojman tazminatından yararlandırılmayacaktır. Bunlar 2946 sayılı Kanuna göre belirlenen lojman kirasını ödemeye devam edeceklerdir.

b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine göre lojman tazminatına müstehak olan personele bundan böyle 2946 sayılı Kanuna göre kiralama suretiyle konut tahsisi yapılmayacaktır.

Ancak, daha önce kendilerine kiralama suretiyle konut tahsis edilmiş personelle ilgili kira sözleşmeleri hukuken geçerli olduğundan, bu gibi personel aynı konutta oturduğu sürece kira sözleşmeleri devam edecek ve bu sürece kendilerine lojman tazminatı ödenmeyecektir.

5- 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) ve (B) bendlerine göre derece yükselmesi ile birlikte ek göstergelerde meydana gelen artışlar sonucu ilgililer hakkında yapılacak işlem:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendine göre derece yükselmesi ile birlikte kadro ve görev unvanlarında meydana gelen değişmeler sonucu ek göstergesi yükselenler yeni ek göstergeleri için tesbit edilen lojman tazminatından derece yükselmesine ilişkin onayın alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yararlanacaklardır.

b) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atananlara iki görev arasındaki maaş farkları göreve başladıkları tarihten itibaren kıst olarak hesaplanıp ay sonunda ödendiğinden, lojman tazminatına ait farklar da, aynı esaslarla onay tarihini müteakip göreve başlanıldığı tarihten itibaren gün hesabıyla hesaplanıp ay sonunda ödenecektir.

ÖRNEK: 400.000. TL. tutarında lojman tazminatından yararlanırken 17.9.1991 tarihinde alınan bir onayla 2700 ek göstergeli bir göreve atanan ve aynı gün göreve başlayan bir kişiye 600.000-400.000=200.000:30x28=186.666 TL. lojman tazminatı farkı ödenecektir.

6- Askerlik görevini yapmak üzere aylıksız izine ayrılanlarla 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izine ayrılanlardan, çalışılmayan günlere isabet eden aylıkları tahsil edildiğinden, çalışılmayan günlere tekabül eden lojman tazminatı da kendilerinden tahsil edilecektir. Tahsil edilecek miktarlar yukarıda verilen örneklere uygun olarak hesaplanacaktır.

7- Lojman tazminatından yararlanmakta iken, kendilerine lojman tahsis edilenlerden lojman anahtar teslimi tarihi ile takip eden aybaşı arasında geçen süreye tekabül eden ve peşin ödenmiş bulunan tazminat miktarı da tahsil edilecektir.

ÖRNEK: 400.000.-TL. lojman tazminatını alıp kendisine 15.8.1991 tarihinde lojman tahsisi yapılmakla birlikte, anahtar teslimi 20.8.1991 tarihinde gerçekleşmiş ise, lojman tahsis tarihi değil anahtar teslimi tarihi esas alınacağından 20.8.1991-14.9.1991 tarihleri arasına tekabül eden lojman tazminatı kendisinden tahsil edilecektir.

8- 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylığa hak kazanacakları ve eski görev yerlerinde peşin ödenen aylıkları için kurumlar arası herhangi bir hesaplaşma yapılmıyacağının öngörülmüş olması ve 433 sayılı KHK. uyarınca, lojman tazminatının ödenmesinde ve hak kazanılmasında da aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükmü karşısında naklen atamalarda peşin olarak ödenen lojman tazminatı için de kurumlar arasında bir hesaplaşmaya gidilmeyecektir.

9- 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (B) fıkrasında lojman tazminatından yararlanacak personelin konut edindirme yardımından yararlandırılmıyacaklarına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediğinden, lojman tazminatından yararlanan personel eskiden olduğu gibi 3320 sayılı Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde konut edindirme yardımından yararlanmaya devam edeceklerdir.

10- Lojman tazminatı yılları Bütçe Kanunlarında öngörülen "Tazminatlar ve Ödüller" başlıklı 160 ayrıntı kodundan ödenecektir.

11- Mahalli İdareler Personeli Hakkında Yapılacak İşlem:

433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (B) fıkrasının 2 nci bendine göre, mahalli idareler madde kapsamına giren personele lojman tazminatı ödeyip ödememe veya tesbit edilen miktarları aşmamak üzere daha düşük miktarlarda ödeme yapma konusunda yetkili kılınmışlardır. Mahalli idarelerce ödeme yapılması durumunda, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük maddesi olan 17 nci maddedeki yürürlük tarihine dikkat edilecek ve sözkonusu maddede belirtilen tarihlerden önce personele lojman tazminatı ödemesi yapılmayacaktır

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam