1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Mevzuat \ Tebliğ

Tebliğ

 
09:59
31 Ocak 2018
İşçi sendikalarındaki üye sayıları açıklandıİşçi Sendikalarındaki üye sayıları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan istatistiklere göre en fazla üyeye sahip Konfederasyon 925 bin üyesiyle Türk-İş oldu
 
 
02:37
13 Ocak 2018
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)
 
 
02:15
13 Nisan 2016
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
12:09
27 Kasım 2014
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)
 
 
12:59
16 Mayıs 2014
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair TebliğKamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ
 
 
18 Ocak 2013 07:40
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)
 
 
31 Ocak 2012 00:07
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)
 
 
02 Ocak 2012 08:19
666 Sayılı KHK için Tebliğ çıkarıldı
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bu KHK ile tüm kurumlarda aynı unvanda olanların eşit ücret alabilmesi için düzenlemeler yer almıştı. Söz konusu bu düzenlemeler 15 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. bu KHK'nın uygulamasını göstermek üzere, Maliye Bakanlığınca tebliğ hazırlanmış ve bu tebliğ 1 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
 
22 Haziran 2011 07:59
Sözleşmeliler, hangi memur kadrolarına atanacak?
Sözleşmelilere kadro verilmesini öngören 632 sayılı KHK, 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. O günden sonra en hızlı davranan MEB oldu, sonrasında diğer kurumlar genelge yayımlandı. KHK'da yer alan hüküm gereğince uygulamaki sorunları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı çözecektir. Bu iki kurum, 22 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede önemli bir tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde hangi sözleşmeli pozisyonlarda yer alanların hangi unvanlı memur kadrolarına atanacağı tek tek belirtilmiştir. Tebliği görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2011 07:50
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2)
6111 sayılı torba kanunla, 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikleri açıklayan tebliğ, bugün yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan tebliğde, doğum sebebiyle verilen analık izni, aylıksız izin, süt izni; sicil, disiplin, kadroların tahsis, dağıtım ve kullanımında dikkat edilecek hususlar, özlük dosyasının tutulmasına ilişkin usul ve esaslar konusunda açıklamalar yapılmıştır. 15 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliği görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
28 Temmuz 2009 04:40
Devlet Memurluğuna Alınma (Seri No:1)
Devlet Personel Başkanlığı kendisine intikal eden çok sayıda soru nedeniyle daha önce çıkarmış olduğu "Devlet Memurluğuna Alınma" tebliğini değiştirmiştir. 28 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, istifa eden devlet memurunnu dönüşü, emeklinin dönüşü, şehit yakınının veya terör nedeniyle malul olanların istihdamı, "astsubay-subay, hakim-savcı, akademisyen, uzman jandarma, sözleşmeli subay ve astsubayların memur kadrolarına nasıl atanacağı" detaylı olarak açıklanmıştır. Tebliğ için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Temmuz 2009 12:09
Değerli kağıt bedelleri yüzde 50 zamlandı
 
 
12 Temmuz 2008 08:51
Harçlar kanunu genel tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı
 
 
31 Mayıs 2008 10:46
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
 
 
09 Aralık 2007 18:05
222 No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
 
 
04 Aralık 2007 08:36
Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Tebliği (Seri No: 265)
 
 
12 Ağustos 2006 14:03
İşyeri sendika temsilcilerinin haftada bir gün izin kullanmaları için Tebliğ yayımlandı
 
 
12 Ağustos 2006 12:44
İlişikleri kesilmiş akademik personele ilişkin Tebliğ
 
 
11 Mayıs 2006 09:14
Zam ve Tazminatlara İlişkin 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
 
 
11 Nisan 2006 09:12
Devlet İşçilik Sınavı usul ve esasları hakkında Tebliğ
 
 
16 Şubat 2006 15:19
Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ
 
 
07 Ocak 2006 16:19
38 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği
 
 
05 Ocak 2006 07:34
4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ
 
 
19 Aralık 2005 08:50
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 
 
13 Aralık 2005 15:25
2005 Mali Yılı 17 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Talimatı (Tedavi Yardımı)
 
 
09 Ağustos 2005 08:55
Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 10)
 
 
10 Temmuz 2005 00:06
Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği
 
 
26 Mayıs 2005 10:38
294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği
 
 
17 Mart 2005 08:16
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ( Seri No: 159 )
 
 
26 Şubat 2005 11:40
SSK'lı Hastaların Tedavisine İlişkin İşlemler
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra yaşanan problemlerin aşılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yeni bir protokol imzalandı. İmzanan protokol, bürokratik işlemleri düşürecek hükümler içermektedir. Örneğin, SSK'lı hastalar için düzenlenen reçetelerde de artık sadece doktorun imza ve kaşesi yeterli sayılacaktır. Yine muayene, tetkik, tedavi, taburcu işlemleri faturulama gibi bir çok işlemde Bütçe Uygulama Talimatının esas alınacağı belirtilmektedir. Protokolum tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
10 Şubat 2005 08:06
Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ
 
 
12 Kasım 2004 14:08
YTL'ye ilişkin 158 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
 
 
26 Ağustos 2004 00:00
Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ
 
 
26 Ağustos 2004 00:00
Doğum Sebebiyle Verilecek İzinlere İlişkin Tebliğ
Bayan devlet memurlarının doğum öncesi ve doğum sonrası izinleri, 21.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile arttırılmıştır. Yapılan bu yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalar daha önce sitemizde yer almıştı.(Bkz: Memurlar Kategorsi) Ancak Devlet Personel Başkanlığınca, Kanunun uygulanmasını göstermek üzere bugünkü Resmi Gazetede 2004/3 sayılı "Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Hakkında Tebliğ" yayımlanmıştır. Daha önce sitemizde yapılan açıklamalar ile aynı görüşleri taşıyan tebliği görmek için tıklayın.
 
 
02 Ağustos 2004 00:00
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yayımlandı
 
 
07 Temmuz 2004 00:00
Özürlü ve Eski Hükümlülerin İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ
 
 
28 Haziran 2004 00:00
157 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
 
 
12 Haziran 2004 00:00
1416 sayılı Kanun uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim yapan öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin Tebliğ
 
 
30 Aralık 2003 07:22
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 6)
 
 
30 Aralık 2003 07:22
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 2)
 
 
30 Aralık 2003 07:21
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 13)
 
 
30 Aralık 2003 07:21
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 7)
 
 
30 Aralık 2003 07:20
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 16)
 
 
30 Aralık 2003 07:19
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 19m)
 
 
30 Aralık 2003 07:19
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 18)
 
 
30 Aralık 2003 07:18
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 30)
 
 
30 Aralık 2003 07:18
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 27)
 
 
30 Aralık 2003 07:17
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 33)
 
 
30 Aralık 2003 07:17
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 31)
 
 
30 Aralık 2003 07:16
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 34)
 
SON HABERLER
15:51 - Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet15:48 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 20 gözaltı15:44 - Antik Kent üzerinde inşa edilen oyun ve eğlence merkezi mühürlendi15:34 - 10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek15:24 - Orgeneral Çetin: 144 terörist etkisiz hale getirildi15:19 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı15:18 - Gram altın 322, dolar 6,12 lirayı aştı15:15 - Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak15:14 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere 'Simit-kahvaltı kartı'15:10 - Başörtülü kızlara saldıran kadınlara 2 yıl hapis cezası
15:10 - Erdoğan: İdlip halkına zulüm durmazsa çekilmeyeceğiz15:05 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası15:02 - Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında14:59 - Bakan Soylu: Güvensiz otobüs firmaları açıklanacak14:53 - Binali Yıldırım: Darbe söylentisi çıkaranlar 15 Temmuz'u düşünsün14:46 - Adliye önünde kan aktı, o anlar kameralara yansıdı14:44 - AYM, Şubat ayını 54 dosya görüşerek kapatacak14:43 - İsrail'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam