1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB yönetici atama yönetmeliği yayımlandı... İşte ilk göze çarpanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Konuyla ilgili yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik büyük oranda değiştirilmiştir. En büyük yenilikler, yöneticilerin il dışı yer değiştirmesi, bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabilmesi ve seçme sınavının elektronik ortamda da yapılabilmesinde yapılmıştır. Yönetmelik ile Okul müdürlerine rotasyon uygulaması getirilmiştir. Bunun yanı sıra; aylıkla ödül, takdir ve teşekkür belgelerinden sadece birer tanesine tarih sınırlaması olmadan puan verilecek, yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları duyuruya çıkacak ve bayan adaylara pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. 13 Ağustos 2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliği sitemiz öğretmenler bölüm sorumlusu Ahmet Kandemir yorumluyor. İşte detaylar...
13 Ağustos 2009 06:49
Yazdır

Göze çarpanlar:

1-Okul Müdürlerine rotasyon uygulanacak.

2-Yöneticiliklere atanma sınavla yapılacak.

3-Alınan Aylıkla Ödül, Takdir ve Teşekkür belgelerinden sadece birer tanesine tarih sınırlaması olmadan puan verilecek.

4-Yöneticiler il dışı yer değiştirebilecek.

5-Seçme sınavı elektronik ortamda da yapılabilecek.

6-Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılacak.

7-Eğitim Kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az bir ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılacak.

8-Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar seçme sınavına girebilecekler.

9-Sorularda bakanlık mevzuatı esas alınacak

10- Anadolu türü okullara bu okullarda öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyanlar atanabilecek

11-Anadolu türü okullara bu okullarda öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyanlar bulunmaması halinde diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecek.

12-Müdürlük için müdürlük sınavı, müdür yardımcılığı için müdür yardımcılığı sınavı geçerli olacak.

13- Sınavlarda sorulacak mevzuat, soru sayısı ve puan değeri, sınava ilişkin duyuruda belirtilecek

14-En az üç yıl öğretmen olarak görev yapma şartı aranacak.

15-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki kuruma atanmak isteyenlerde zorunlu hizmetini yapmış olma şartı aranacak.

16-Sadece Rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olanlar Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanabilecek

17-Sadece okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olanlar Okul öncesi eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabilecek

18-Sadece atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmenleri -Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine yönetici olarak atanabilecekler

19?2005 sınavını kazananların atanmalarına devam edilecek.

20-Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilân edilecek

21-Yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları duyuruya çıkarılacak.

22-En az iki yıl görev yapmış olan yöneticiler il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki yöneticilikler yer değiştirebilecekler.

2005 sınavını kazananların atanmalarına devam edilecek.

26/03/2005 tarihinde sınava giren ve başarılı olup son değerlendirme sonucunda da başarılı sayılan adaylardan müdür yardımcılığı görevine bugüne kadar herhangi bir nedenle ataması yapılmamış olanların atamasına öncelik verilecek.

Buna göre; 26.03.2005 tarihinde düzenlenen Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 07.05.2008 tarihinde Yeniden Değerlendirme sonucunda tekrar açıklanmıştır.

26/03/2005 tarihinde müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavına girenlerden 07/05/2008 tarihinde Yeniden Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar; sınav puanı değişsin değişmesin, artsın artmasın barajı geçen tüm öğretmenler 07.05.2008 tarihinden itibaren iki yıl içinde 24/04/2008 tarihli ve 16856 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin ?Müdür yardımcılığı sınavını kazananların durumu ? başlıklı Geçici 2 inci maddesinde yer alan; ?(1) 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adaylar, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanırlar.? hükümleri çerçevesinde sınavın geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetici atanma isteğinde bulunabileceklerdir.

Sınavın geçerlik süresi ise sınavın yapılmasına dayanak olan 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Sınavların sonuçlarının ilânı başlıklı 16.maddesindeki ?(Değişik: 4.3.2006/26098 RG) Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sınavı yapan birimlerce ilan edilir. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. ? hükümlerine göre 2 yıldır dolayısıyla 07/05/2008 tarihinde Yeniden Değerlendirmesi yapılan sınavın 07/05/2010 yılında geçerliliğini bitirecektir. Bu tarihe kadar bu sınavı kazanların ataması yapılacaktır.

Yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları duyuruya çıkarılacak.

Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılacak.

Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler

1-Atamalarda kariyer ve liyakat esas alınır,

2-Atamalarda norm kadro esasları göz önünde bulundurulur,

3-Atamalarda puan üstünlüğü dikkate alınır.

Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak Yönetim kademeleri şunlardır;

Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı,

İkinci Kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı,

Üçüncü Kademe: C tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

Dördüncü Kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

Beşinci Kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.

Yöneticiler İller arası yer değiştirebilecekler

Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri, yapılacak duyuru üzerine Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

İller arası yer değiştirme başvurularının son gününden geriye doğru bulunduğu ilde ez az üç yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine iller arası yer değiştirme yoluyla atanmak üzere başvuracakların, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüklerini erteletmiş olmaları şarttır.

İller arası yer değiştirmeler eylül ve ekim aylarında yapılabilir. İller arası yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz çerçevesinde Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu'na göre puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;

1-Yükseköğrenim görmüş olmak,

2- Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

3-Varsa atanacağı görev için öngörülen seçme sınavında başarılı olmak.

4-Varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması olumlu olmak,

5-Yöneticilik görevi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki kuruma atanmak isteyenlerde zorunlu hizmetini yapmış olma şartı aranacak.

6- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olmak,

Sadece okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olanlar Okul öncesi eğitim kurumlarına yönetici olarak atanabilecekler

7-Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak,

8-Halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak,

Sadece Rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olanlar Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanabilecekler

9-Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak,

Sadece atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmenleri -Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine yönetici olarak atanabilecekler

10-Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak,

11-Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacak,

12-Turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak,

13-Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

Anadolu türü okullara bu okullar da öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyanlar atanabilecek

14-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılacak.

Anadolu türü okullara bu okullar da öğretmen olarak çalışma şartlarını taşıyanlar bulunmamsı halinde diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecek.

15-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumlarında bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların bulunamaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar atanmış oldukları eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde atanmış olanlar başka bir yönetim kademesine atanmak istemeleri hâlinde bu Yönetmelikle belirlenmiş olan genel şartları taşımaları gerekir.

Eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

1-(C) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak,

2-(B) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olmak,

3- (A) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olmak.

Eğitim kurumu müdürlüğü sınavına bu özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilecekler.

Kurum tiplerinin aşağıdaki kriterlere göre tespit edilecek.

Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?3 Kurum Tipleri Tespit Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlenecek.

a) Anaokullarından;

1) 25 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 20?24 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3) 20 den az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

b) İlköğretim okulları, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezlerinden;

1) 40 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 25?39 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3) 25 den az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

c) Liselerden;

1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 40?59 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3) 40 dan az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinden;

1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 45?59 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3) 45 den az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

d) Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, mesleki eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, turizm eğitim merkezleri, iş eğitim merkezleri, iş okulları, otistik çocuklar eğitim merkezleri ve benzeri kurumlardan mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfus;

1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 200.000 den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi olarak tespit edilir.

e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinden mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfusu;

1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 200.000 den az olan yerleşim merkezlerindekiler (B) tipi olarak tespit edilir.

f) Öğretmen evi/ öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulları puanı;

1) 90 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) 79?89 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3) 79 dan az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

g) Halk eğitimi merkezlerinden;

1) İlçe teşkilatı bulunmayan il merkezlerinde bulunanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2) Merkez ve köy nüfusu dâhil toplam nüfusu 50.000 den fazla olan ilçelerde bulunanlar (A) tipi, olarak tespit edilir.

3) Merkez ve köy nüfusu dahil toplam nüfusu 50.000 ve daha az olan ilçelerde bulunanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

Bu tespitler her iki yılda bir yenilenir. Yeni açılan eğitim kurumlarının tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir.

Özel eğitim kurumu niteliği taşıyan eğitim kurumlarına ayrıca beş puan ilave edilir.

Bakanlığa doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları (A) tipi sayılır.

Herhangi bir nedenle eğitim kurumu tipi belirlenememiş olan eğitim kurumları (C) tipi olarak kabul edilir.

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılacak.

Seçme sınavları müdürlük ve müdür yardımcılığı için eş zamanlı olarak veya farklı tarihlerde de yapılabilecek.

Müdürlük ve müdür yardımcılığı sınav soruları ve sınav salonları farklı düzenlenecek.

Müdürlük için müdürlük sınavı, müdür yardımcılığı için müdür yardımcılığı sınavı geçerli olacak.

Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerli olacak.

Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılacak.

Seçme sınavı, elektronik ortamda da yapılabilecek.

Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabilecek.

Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar seçme sınavına girebilecekler.

Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler birinci kademe yöneticiliğinde; görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler ise birinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi de dikkate alınarak atama usul ve esaslarına göre atananlar istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.

Müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlar:

1- Türkçe-dil bilgisi: %10,

2- Resmî yazışma kuralları: % 5,

3- Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: % 10,

4- T.C. Anayasası: (Toplam %9)

a) Genel Esaslar: %3,

b) Temel Hak ve Ödevler: %3,

c) Cumhuriyetin Temel Organları: %3,

5-Genel Kültür: % 6,

6- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.

Müdürlük için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

1-Türkçe-dil bilgisi: %10,

2-Resmî yazışma kuralları: % 4,

3-Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

4-Okul Yönetimi: % 4,

5-Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

6-Okul geliştirme: % 4,

7-Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

8-Türk İdare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.

Sorularda bakanlık mevzuatı esas alınacak

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat ile Türk İdare sistemi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuatı için görevin gerektirdiği Bakanlık mevzuatı esas alınacak.

Sınavlarda sorulacak mevzuat ve soru sayısı ve puan değeri, sınava ilişkin duyuruda belirtilecek

Seçme sınavında sorulacak sorulara ilişkin görevin gerektirdiği temel mevzuat ile diğer konularda sorulacak toplam soru sayısı gibi hususlar seçme sınavı komisyonunca belirlenir ve sınava ilişkin yapılacak duyurularda belirtilecek.

Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az bir ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılacak.

Duyuruda; sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilecek.

Eğitim Kurumu müdür yardımcılığı sınavına; Bakanlık kadrolarında en az üç yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar, başvuruda bulunabilecek.

Her şey kılavuzda belirtilecek

Sınavlara başvurulara ilişkin esas ve usuller hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.

Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılır.

Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde ilân edilecek.

Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, sınavın elektronik ortamda yapılması durumunda sınav günü veya ertesi gün Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından elektronik ortamda ilan edilir.

Sınavların sonuçları adaylara elektronik ortamda bildirilecek

Sınavların sonuçları adaylara elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne ise liste hâlinde yazılı olarak bildirilir. Sınavların sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Sonuçlar ilgili mevzuatına göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınacak

1-Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre gerçekleştirilecek.

2-İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilecek.

Temmuz ve Ağustos ayarlında müdürlere rotasyon uygulanacak.

3-Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilecek.

Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde aşağıdaki kriterler uygulanacak.

1-Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara öncelik verilir.

2-Başöğretmen olanlara öncelik verilir.

3- Uzman öğretmen olanlara öncelik verilir.

4- Yöneticilikteki hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilir.

5- Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilir.

6-Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaylara öncelik verilir.

Müdürlük, Müdür yardımcılığı ve Müdür başyardımcılığı için en az on gün önce duyuru yapılacak.

Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik eki Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunan tüm adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Başvuruda bulunan tüm adayların Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulacak.

Müdür başyardımcılığına en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olanlar başvurabilecek.

Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Müdür başyardımcılığına Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.

Müdürlük için en fazla on eğitim kurumunu tercih edilebilecek.

Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdürlüklere atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İLSİS üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Müdürlük için Başvuruda bulunan adayların atamaları, Müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır. Sonuçlar elektronik ortamda duyurulur.

En az iki yıl görev yapmış olan yöneticiler il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki yöneticilikler yer değiştirebilecekler.

Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Daha önce eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında sayılanların başvuruları birlikte alınır. Bunlar bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanırlar.

Beş yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticiler rotasyona tabi tutulacak.

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır.

Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.

Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler şunlardır.

Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.

Bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler birinci kademe yöneticiliğinde; görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde, özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe, müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler ise birinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için bu Yönetmelikte öngörülen hizmet süresi de dikkate alınarak atama usul ve esaslarına göre atanırlar.

Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları aşağıdaki şekilde yapılacak.

Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller aşağıda sıralanmıştır.

1- Eğitim Kurumu yöneticilerinden Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

2- Eğitim Kurumu yöneticilerinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

3- Eğitim Kurumu yöneticilerinden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilikleri sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri iki öğretim yılı daha devam eder ve bu süre içerisinde yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu sürenin sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

Norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.

Eğitim kurumu yöneticileri, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilecekler.

Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında/alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Yöneticilik görevlerinden;

a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,

b) Alan değişikliği nedeniyle,

c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,

d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle

ayrılmış olanlar hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.

Yöneticiliğe atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler yöneticilik görevinden alınacaklar.

Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre;

a) Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine atanırlar.

b) Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

Sicil raporlarına göre son iki yıla ait sicil notu olumsuz değerlendirilenlerin görev yerleri, bir alt yönetim kademesi olacak şekilde il içinde değiştirilebilir.

Bayan adaylara, pozitif ayrımcılık yapılacak.

Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları müdür yardımcılığına ve müdür başyardımcılığına başvuruda bulunanlar ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunan bayan adaylara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %15'i ayrıca ek puan olarak verilir.

En Fazla Birer Adet Olmak Üzere Alınan ödüllere puan verilecek.

Alınan Aylıkla Ödül, Takdir ve Teşekkür belgelerinden sadece birer tanesine tarih sınırlaması olmadan puan verilecek.

Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirin verdiği teşekkür belgesi geçerli olacak.

Teşekkür Belgelerinde Takdir Belgesi Vermeye Yetkili Amirlerce Verilmiş Olanlar kabul edilecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
262 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:52 - Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı17:49 - Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü17:47 - Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!17:42 - Davutoğlu'nun partisi anket yaptırdı, kendi oyunu açıklamadı!17:40 - Akademisyenlerden deprem yorumu: Esas yıkıcı olan deprem değil, yığma işçiliği17:30 - Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı17:24 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:19 - İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak17:11 - Dolarda tarihi zirve: 6.15 TL17:03 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
16:57 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Gezi Parkı' açıklaması16:52 - Altın rekor kırmaya devam ediyor16:46 - Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı16:34 - Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı16:24 - Kırıkkale'deki komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 1 tutuklama16:21 - Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot adliyeye sevk edildi16:13 - Lavrov: Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor16:06 - Öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam