Memuriyetten ayrılanlar KPSS10 ile öğretmen olabilecek

14 Ağustos'ta yayımladığımız haberde, memur olanların KPSS10 puanıyla öğretmenlik kadrolarına başvurmalarını engelleyen hükümler hakkında Danıştay'ın yürürlüğü durdurma kararı verdiğini belirtmiştik. Bugün elimize önemli bir mahkeme kararı daha ulaşmıştır. Danıştay, istifa etmiş Devlet memurlarından öğretmen olmak isteyenler hakkında "hizmet süresi" kıstasının uygulamasını da hukuka uygun bulmamıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2009 01:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay nezdinde 04.03.2006 tarihli MEB Öğretmenlerinin Atanma ve Yerdeğiştirme yönetmeliğine (Ali TOPAL tarafından) açılan dava Danıştay 12.Dairesinde görülerek davacı lehine karar verilmiştir.

Karara göre yönetmeliğin 9.maddesinin yürütmesi durdurulmuştur.

Madde içeriği nedir?

Bu maddeye göre örneğin daha önce devlet memuru olup (ki davacının durumu böyledir) istifa edenler öğretmen olarak atanmak istediklerinde KPSS sınavına girmiş olsalar dahi KPSS sınavına göre başvuramamakta, Açıktan İlk Atama olarak değerlendirilen bu grup adaylar hizmet puanı üstünlüğüne göre açıktan ilk atama için boş ilan edilen kadrolara başvurabilmekteydiler.

Açıktan ilk atamanın yönetmelikteki tanımı 8.madde 1. fıkra f bendi :

f) Açıktan ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacaklar,

şeklindedir.

Bu adaylar; MEB tarafından çok az kontenjan ayrıldığından atanamamakla karşı karşıya kalmaktaydılar. Örneğin; kişi 2 yıl memuriyet yaptıktan sonra herhangi bir nedenle görevinden ayrılmışsa bu hizmeti değerlendirilmekte ve kısa olan bu süre ile kontenjan azlığı nedeniyle atanması imkansız hale gelmekteydi.

Bu duruma itiraz eden davacı sınav puanı esasına (KPSS) göre atamasının yapılmasını talep ettiği halde bu talebi karşılanmamıştır.

Bu talebin karşılanmaması sonucunda yargıya başvurmuş ve yargı davacıyı haklı bularak yönetmeliğin 9.maddesinin yürütmesini durdurmuştur.

Yönetmeliğin yürütmesi durdurulan 9.maddesine bakacak olursak;

Sınav muafiyeti
MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer atama çeşitleri kapsamında başvuruda bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmaz.
ş
eklindedir.

Mahkeme kararı ile bu kapsamdaki adaylar da hizmet puanı üstünlüğüne tabi olmadan KPSS puanına göre öğretmenliğe atanma talebinde bulunabileceklerdir.

04.03.2006 tarihli bu yönetmeliğe daha önce de davalar açılmış ve bu davalar neticesinde çıkan kararlarla ilgili düzenleme yönetmelikte yapılmamıştı.

Örneğin; yönetmelikte halen ?e) Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlardan öğrenimleri süresince en az üç kredilik bilgisayar eğitimi almış olmak veya Bakanlık onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,?

hükmü bulunmaktadır oysa ki bu madde Danıştay tarafından durdurulmuştur. 2006 da gerçekleşen durdurmaya rağmen yönetmelikte düzenleme yapılmamıştır. Uygulamada bu madde hükmünün göz önüne alınmadığını hatırlatmakta fayda vardır.

Olması gereken ise mahkeme kararı gereği yönetmelik düzenlemesinin 30 gün içerisinde yapılması uygulamasıdır.

MEB'de zorunlu hizmetler de dahil olmak üzere düzenlemesi yapıldığı belirtilen yönetmelik değişikliği çalışmalarında son mahkeme kararının da yer alması gerekmektedir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber