1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Usta Öğretici Görevlendirilmesi ve Çalıştırılması Esasları

02 Şubat 2010 17:25
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda usta öğretici görevlendirilmesine ilişkin açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün Usta Öğretici Görevlendirilmesi ve Çalıştırılması konulu yazıları;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul/kurumlarında usta öğreticiler 1739 Sayılı Millî Eğilim Temel Kanunu'nun 47. maddesi Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 271. maddesi ile 27.04.1977 tarihli ve 212 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Karan ve ekindeki Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli ve Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin hükümlerine göre ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Ders ücreti karşılığında görevlendirme? başlıklı 9.maddesi ?(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.? (b) bendinde yer alan hükümlere göre ek ders ücretleri ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda usta öğretici görevlendirilmesine ilişkin açıklamalar

Usta öğretici görevlendirilmesi konusunda;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47. maddesinde; ?Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.?

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 271. maddesinde: ?Kurumlarda, öğretmen ihtiyacı karşılanamayan alanlarda kadrolu usta öğretici, ücretli uzman ve usta öğretici ile gönüllü/sözleşmeli eğitici ve öğretici görevlendirilir.

Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerinde uzman ve usta öğretici görevlendirilebilir. Görevlendirmede, resmî görevi bulunanlar, emekliler ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışıp herhangi bir sosyal güvenlik kurum/kuruluşuna kayıtlı kişilere öncelik verilir. Uzman ve usla öğreticiler, görevlerini öğretmenlik sorumluluğu İçinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.

Yabancı uyruklular da gerekli koşulları taşımaları kaydıyla ücretli usta öğretici olarak çalıştırılabilirler.

Gönüllü usta öğreticiler, gerekli koşulları taşımak kaydıyla, ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler.? hükümleri bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli ve Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; Örgün ve yaygın eğitim kurumlun ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilatı ve kurumlarında hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında görevlendirilecek uzmanlarda/usta öğreticilerde aranacak şartlar:

A - Genel Şartlar:

1-Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşından küçük olmamak.

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya allı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.)

4-Eylemli askerlik hizmetini yapmış yani ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya

vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

B- Özel Şartlar:

1-En az ilkokul mezunu olması.

2-İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun okulların da en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,

3-Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta Öğreticilere de görev verilebilir.

Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinde; ?4. maddede belirtilen esaslara göre ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta Öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Karart ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Hakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da belirtilen miktarda ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Karar'ın 9/b maddesinde;

"b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul Öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.? hükümleri yer almaktadır.

Ticaret ve Turizm öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda usta öğretici görevlendirilmesinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması gerekmekledir.

Bu çerçevede, usta öğretici görevlendirilmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı talepte bulunulmayacak, yetki ve sorumluluk Valiliklerde olacaktır.

Usta Öğreticiler, eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerinde görevlerini okul/kurum müdürünün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürüteceklerdir.

Usta öğretici görevlendirilmesinde ve çalıştırılmasında her türlü idari ve mali sorumluluk; Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul/kurum müdürlüğüne ait olduğundan, görevlendirmenin mevzuata uygun olup olmadığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra Valilikten ek ders ücreti onayı alınacaktır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 0
Bu haber 79,247 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam