İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Branş sıralamalarının hala yayınlanmamış olması öğretmen adaylarını tedirgin ediyor

Öğretmen atamalarına başvurular, 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Binlerce öğretmen adayı hem ÖSYM hem de MEB, henüz branş sıralamalarını açıklamadığı için tedirgindir. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 2004 tarihli kararına göre, ÖSYM'nin gerekli tedbirleri alarak branş sıralamalarını yayınlaması gerekirdi. Ancak bu gereklilik ÖSYM tarafından yerine getirilmemiştir. Diğer taraftan, MEB kendi internet sitesinde branş sıralamalarını açıklamaktadır. Ancak başvurulara kısa bir süre kalmış olup, bu sıralamaların hala yayınlanmamış olması adaylarda tedirginliğe neden olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2011 14:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BRANŞ SIRALAMALARI YAYINLANAMADI

ÖSYM Başkanlığı bugüne kadar hiçbir öğrenim düzeyinde branş bazında sıralamaları açıklamamıştır. Memurlar.net'te yer alan sıralamalar ÖSYM'nin bir kamu kurumuna verdiği bilgilerden derlenmiştir. Diğer taraftan; ÖSYM Başkanlığı, branş sıralamalarının yayınlanması konusunda, 2004 yılında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca uyarılmıştır. Bu konuya ilişkin BEDK kararı şu şekildedir:

"12- Z. A. E.'in itirazının REDDİ ile,

Raportör Görüşü doğrultusunda,
1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), adı geçenin "2004 KPSS'ye giren mimarlar arasında kaçıncı olduğu bilgisinin tarafına bildirilmesi" talebine karşılık "Bir yıl içinde Merkezlerinin yaptığı sınavlara başvuran aday sayısının milyonlarla ifade edilecek kadar çok olması, bu sınavlarla ilgili her adayın istediği kendine özel sınav bilgilerine cevap verilmesi olanağının bulunmadığı, Merkezlerinin özel çalışma gerektiren durumlarda istenen bilgilerin verilmemesi ilkesine göre hareket ettiği" cevabının, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin "Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler." amir hükmünde yer alan gerekçeye uygun olduğundan, diğer taraftan Kurulumuzun 20/09/2004 tarihli ve 2004/79 sayılı Kararında yer alan "bir kişinin sınavı ile ilgili kişisel detaylar hakkındaki başvurular ile sınav sonuçlarına ilişkin analitik incelemeler gerektiren başvurulara olumsuz cevap verilebileceğinin ÖSYM'ye bildirilmesi" hükmü çerçevesinde, adı geçenin itirazının REDDEDİLMESİNE ve keyfiyetin Z. A. E.'e bildirilmesinin,
2- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının "Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler." hükmü çerçevesinde, bundan sonra yapılacak Kamu Personeli Seçme sınavlarının "Sonuç Belgelerinde" öğretmenler için olduğu gibi mimarlar ve diğer meslek grupları için de "sınava giren adayların kendi branşlarında kaçıncı sırada yer aldıkları bilgisinin" işlenmesinin uygun olacağının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na bildirilmesinin,

KARAR KARAR TARİHİ
2004/132 11.10.2004"

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun bu kararına göre, ÖSYM'nin 2004 yılından bu yana bir tedbir alıp branş sıralamalarını yayınlamaları gerekirdi. Ancak, bugüne kadar ÖSYM bunu yapmamış ve bu gerekliliği yerine getirmemiştir.

Bu konuya dair benzer bir bilgi edinme sürecinin yeniden işletilmesi halinde, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun ÖSYM Başkanlığı hakkında disiplin cezası verilmesi yönünde görüş vereceğini düşünmekteyiz. Ancak bu süreçlere hiç başvurulmaksızın, ÖSYM'nin artık branş sıralamalarını yayınlaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, öğretmen atamalarına başvurular 18 Ağustos'ta başlayacaktır. Adaylar MEB'in bu yıl branş sıralamalarını yayınlayıp yayınlamayacağını hala bilmemektedir. Bu nedenle de tedirginler... Atamalara çok az bir süre kaldığı için gerekli hazırlığın bir an önce yapılarak branş sıralamalarının MEB tarafından yayımlanması uygun olacaktır.


Memurlar.net'in notu: Sanal alemde bazı iddialara cevap vermez iseniz, bu iddia çok daha yaygınlaşabiliyor. Bu nedenle bazı üyeler, daha önceki açıklamalarımızı yanlış anladığı için ek açıklama yapma gereği hissediyoruz.
memurlar.net olarak hiçbir zaman "ÖSYM branş sıralamalarını yayınlamazsa biz yayınlarız" demedik. Böyle bir şey olabilirmi ki zaten? Sınavı yapan ÖSYM, veriler de bu kurumda... Memurlar.net olarak sadece, "ÖSYM teknik olarak bu verileri yayınlıyamıyorsa, bize versin, biz her türlü tedbiri alarak yayınlayalım" dedik. Lütfen memurlar.net'in demediği bir şeyi demiş gibi göstermeyelim...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber