Danıştay, Anadolu liselerine sınavsız öğretmen seçimini durdurdu

MEB, 19.12.2010 tarihli yönetmelik değişikliğiyle, anadolu liselerine öğretmen seçimini yeniden düzenlemişti. Bu yönetmelik değişikliğinde, Fen ve Sosyal Bilimler ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim, Müzik, Beden Eğitimi öğretmenlerinin sınava dayalı olarak seçileceğini, Anadolu liselerine ise sınavsız öğretmen ataması yapılabileceğini düzenlemişti.Böylece Anadolu Liselerine öğretmenlerin sınavsız geçişleri sağlanmıştı. Danıştay, bu yönetmeliğie ilişkin olarak açılan iki ayrı davada, bazı maddelerin yürütmesini durdurmuştur. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Anadolu türü okullara yönetici ve öğretmen ataması sil baştan- Ahmet Kandemir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2011 09:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda yer alan kararda, Danıştay 2. Dairesinin başka bir kararına atıfta bulunulmakta olup, bu karar, yayınlamış olduğumuz karardan daha önemlidir. Atfıta bulunulan karar; Danıştay 2.Dairesinin 2011/1488 Esas Nolu Eğitim-Sen'in açtığı Dava Dosyasına verdiği yürütmeyi durdurma kararıdır. Bu kararda yönetmeliğin 2.maddesinde yer alan

?Kapsam
MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.?

hükmünün yürütmesi, eksik düzenlemeden yani ANADOLU LİSELERİNİN kapsama alınmamasından durdurulmuştur.

Asıl dikkat edilmesi gereken husus burasıdır.

MEB'in bu düzenlemesinin yürütmesini durduran Danıştay 2.Dairesi, kararda;

Anadolu Liselerinin kuruluş amacının Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri gibi Genel Liselerden farklı olduğunu, her birinin öğrencilerinin sınavla belirlendiğini bu nedenle öğretmenlerinin de aynı şekilde belirlenmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

Bu kararın sonuçları ağır olacaktır. MEB'de adeta şok etkisi yaratacaktır çünkü;

1- 19.12.2010 tarihinden bugüne kadar Anadolu Liselerine yapılan sınavsız öğretmen atamalarını etkileyecektir.

2- Anadolu Liselerine Yönetici atamalarını bir süredir durduran MEB son yayımladığı 09.08.2011 tarihli değişiklikle bu okullara da atamanın yolunu açmıştı. Bu değişiklik de aynı şekilde etkilenecek ve Anadolu Liselerine de Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde olduğu gibi Anadolu Lisesi Öğretmenleri bu kurumlara öncelikli atanacak şekilde düzenlenmesi gerekecektir.

3- Rotasyon sürecinin başladığı bu süreçte hesaplar alt üst olabilecek MEB'in düzenleme yapması zorunluluk kazanacaktır.

4- MEB Anadolu Liselerine bırakın sınavsız atamayı İlk Atama yoluyla dahi atama yapmış ve şimdi yapacağı atamalarda da bu okulları kontenjanlara yansıtmıştır.

Bilindiği üzere MEB'in bu karara Dava Daireleri kurulunda itiraz hakkı vardır. MEB'in bu itirazı yapacağı kuşkusuzdur.

MEB Hukuk Müşavirleri başta olmak üzere tüm yetkilileri konuyu ivedilikle değerlendirmeli ve konu ile ilgili bir yol haritası çizilmelidir.

Bu yol haritasının ileride kaos yaratacak şekilde şekillendirilmemesini ümit ediyoruz?

Saygılarımla?

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

NOT:Konu ile ilgili 2011/1486 Esas Nolu Karara dayanarak yapılan bazı yorumlarda;

Birinci konu

"Yönetmeliğin 21/2 maddesinin yürütmesini durdurulduğu...

Bu kararın artık sınavla atanan anadolu lisesi öğretmenlerinin de fen ve sosyal bilimler liselerine tayin isteyebilecekleri şeklinde yorumlanması gerektiği?"

Bu yorum doğrudur.

İkinci konu:

Aynı yönetmeliğin 21/1 ve 26. Maddesinin yürütmesinin durdurulmasını reddettiği. Bunun da anadolu liselerine sınavsız öğretmen atamasına geçit verdiği anlamına geldiği. Böylece artık herkesin anadolu lisesi öğretmeni olabileceği!!!

Bu yorum doğru değildir. 21/1 yerdeğiştirmeyi düzenlemektedir.

26.MADDE İSE; "MADDE 26 - (1) 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır."

şeklindedir. Bunun da anlamı: eski yönetmelik yürürlükten kalkmış yenisi yürürlüğe girmiştir. bu hükmü durdurmayan danıştay 2010/1488 esas nolu kararında kapsamı zaten durdurmuştur. yani danıştay; bu yönetmeliğin kapsamında anadolu liseleri de vardır. fen ve sosyal bilimler liseleri hangi hükme tabii ise anadolu liseleri de bu hükme tabidirler öğretmen atama yönünden şeklinde karar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber