1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sicilin düzenlenme usulüne yönelik süreye uyulmamasının sicilin iptalini gerektirmediği hakkında

27 Ekim 2011 09:01
+Aa- Yazdır

T.C. DANIŞTAY

İkinci Daire
Esas No : 2008/3767 Karar No : 2009/4866

Özeti : Sicilin düzenlenme usulüne yönelik süreye uyulmamasının sicilin iptalini gerektirmediği hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : ... Elektrik Dağıtım A.Ş.
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : ...
İsteğin Özeti ; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2007 günlü, E:2007/450f K:2007/2290 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Hürriyet Micozkadıoğlu
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: Semra Şentürk
Düşüncesi i İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir,

TÜRK MİLLETİ ÂDINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü

Dava, TEDAŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım Müessesesi ... İl Müdürlüğü emrinde veznedar olarak görev yapan davacının, 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (B) düzeyinde belirlenmesine ilişkin işlemin iptali, işlem nedeniyle uğradığı maddi kayıpların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Eskişehir 1. İdare Mankemesi'nin 28.12.2007 günlü, E:2007/450, K:2007/2290 sayılı kararıyla; olayda, davacının 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde belirlenen sürelere uyulmaksızın düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, geçmiş yıllar sicil ve başarı değerlemesi raporları (A) düzeyinde olan davacının, 2006 yılı raporunun (B) düzeyinde düzenlenmesinde bu nedenle de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğinin 10. maddesinde, bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup görevi veya görev yeri değiştirilenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporlarının, önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takıp eden 15 gün içinde doldurulacağı ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edileceği, sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurma zamanı gelmeden önce ve yeni sicil amirine sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirlerinin en az 6 ay beraber çalıştıkları sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevinden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim edecekleri hükmü düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. . İl Müdürlüğü emrinde sözleşmeli statüde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan davacının, Genel Müdürlük Makamının 28.6.2006 günlü, 801 sayılı Oluru ile ... İl Müdürlüğü emrine Veznedar olarak atandığı, ... İl Müdürlüğünün 14.7.2006 günlü, 560 sayılı işlemi ile yeni görev yerinin davacıya bildirildiği, 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (B) düzeyinde düzenlenmesi üzerine iptali, işlem nedeniyle uğradığı maddi kayıpların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İdare Mahkemesince, görev yeri değişikliğinin 14.7.2006 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun bu tarihten itibaren 15 gün içinde doldurulması gerekirken yıl sonunda düzenlendiği, öte yandan Eylül 2006 tarihinde 1. sicil amirinin görev yerinin değiştiği, sicil ve başarı değerlemesi raporlarını en geç ayrıldığı tarihte doldurması gerektiği halde, bu hükme de uyulmadığı, 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde belirlenen sürelere uyulmaksızın düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiş ise de, anılan madde idareyi disipline etme amacıyla, sicilin düzenlenme usulüne yönelik olarak getirilmiş olup; bu süreye uyulmayarak sicilin sene sonunda yetkili sicil amirlerince düzenlenmiş olmasının, usule aykırılık nedeniyle iptalini gerektirmeyeceği açıktır. Ancak, uyuşmazlık konusu olayda, 2002 ile 2005 yılları arası sicilleri (A) düzeyinde düzenlenen davacının 2006 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun 89 puanla (B) düzeyinde düzenlenmesini haklı kılabilecek hukuken geçerli bir neden ve bu konuda herhangi bir bilgi ve belge sunulmaması nedeniyle 2006 yılı sicilinin objektif olarak düzenlenmediği sonucuna varıldığından, bu husus ve davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar bozmayı gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 28.12.2007 günlü, E:2007/450, K:2007/2290 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 25 12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
16:32 - TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı16:22 - 'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı16:14 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?16:11 - ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek16:07 - En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı16:05 - 'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'
15:59 - Milli Piyade Tüfeği MPT-76 artık daha hafif15:49 - Adalet Bakanlığı, 10 yaş altı çocuğu olan kadın personele idari izin vermeyecek15:48 - Asker çift, nikah masasına üniformalarıyla oturdu15:46 - Fenerbahçe Opet, maça çıkamayacağını açıkladı15:40 - Türkiye Çevre Ajansının teşkilat yapısı belirlendi15:39 - Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın
15:34 - MB'nin faiz açıklamasında dikkat çeken değişiklik15:33 - Türkiye'nin en lüks kiralık villalarında tatil fırsatı15:27 - PKK'dan yargılanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tahliye15:19 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı15:16 - Tarlada çalışırken eşini öldürüp, intihara kalkıştı
15:11 - Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam